Aktivity školy a našich žáků

 

Berlin Wannsee

O prázdninách se žáci našeho gymnázia zúčastnili v době od 24. 7. - 31. 7. 2010 letní prázdninové dílny v Berlíně Wannsee.

Dílny se mohou účastnit studenti ve věku 18-26 let.

Tento rok to byli tito žáci :

 • Dominika Žitníková 8. A8
 • Daniel Husek 8. A8
 • Darina Rudněvová 4. A
 • Martin Klein absolvent 2010
 • Tomáš Fabián absolvent 2010
 • Barbora Fusková absolvent 2008

Žáci pracovali v uměleckých dílnách/workshopech : tanec, divadlo, hudba, výtvarné umění a art-performance.

Jako přípravu na práci v dílnách si naši žáci během června a července přippravili vlastní prezentaci na dané téma " Stories from the water "

Přípravu žáků a doprovod do Berlína zajistila Mgr. Yveta Petersová

 
 

 

7. - 8. 6. 2010 - Zav Ostrava - soutěž v psaní všemi deseti na klávesnici PC (1. ročníky SŠ a mladší)

Soutěž družstev 2. místo (celkem 22 škol)

20. a 21. 5. 2010 - Zav Junior Karviná - naše družstvo (Karolína Foukalová, Alexandra Pavelová a Kristýna Šerá, 3. A8) obsadilo v konkurenci 21 škol 1. místo.
 
 

Realizováno za podpory Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje

14. 5. 2010 - Žáci tříd 2. A, 2. B, 6. A8, 3. A, 7. A8 se zúčastnili během šesti týdnů jarní části projektu Mladé fronty Dnes Studenti čtou a píší noviny. Ve třech kolech přišlo do redakce z celé republiky 10 724 prací. Za naši školu bylo zasláno v 1. kole 27 článků, ve 2. kole 25 článků a ve 3. kole 24 článků. V novinách bylo otištěno 7 příspěvků našich žáků. Úspěšnými autory jsou: Blinková Markéta, Dufková Renáta, Plecendová Klára - 2. A, Volková Radka, Žihlová Kamila - 2. B, Morcinek Jan, Vinklárek Ivo - 6. A8.

12. 5. 2010 - Výsledky výtvarné soutěže vyhlášené Muzeem regionu Valašsko - Padouch nebo hrdina aneb Po stopách zbojníků - kategorie III.-  3. místo - společná práce - Dorotíková Anna, Kolečková Jana - 2.A8

7. 5. 2010 - Osvětim - náhradní termín pro přihlášené.
 
 

3. 5. - 8. 5. 2010 - Francie 2010 - kulturně - vzdělávací akce se zaměřením na kulturu (Paříž)
 
 

30. 4. - 8. 5. 2010 - Poznávací studijní pobyt v Loches (Francie) - Scolaire Saint - Denis - spojený s ubytováním ve francouzských hostitelských rodinách a účastí na Mezinárodním festivalu umění.
 
 

4. 5. 2010 - Divadlo Ostrava - Zvoník od Matky boží (muzikál)

3. 5. 2010 - Recitační soutěž Mládí kraje - Význam slov ve Zlíně. Naši školu reprezentovali: Barbora Navrátilová - 5. A8, Veronika Kopřivová - 3. A, Radim Křenek - 3. A . Účastníci přehlídky získali pamětní list.

Duben 2010...   

27. - 30. 4. 2010 - Divadelní soubor uvádí Filosofskou historii
 
 

27. a 28. 4. 2010 - Celostátní finále soutěže ve zpracování textu - Pelhřimov - 18. středoškolské mistrovství ČR

Korektura textu

Záznam mluveného slova

10. místo

4. místo

Barbora Stejskalová, 1. A

26. 4. 2010 - 1. A8 - exkurze do muzea ve Valašském Meziříčí
 
 

22., 23. a 26. 4. 2010 - Přijímací zkoušky 1. kolo (přijímací zkoušky jsou stejné pro všechny uchazeče, zařazení do tříd bude podle přihlášky)

POZOR! Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny 27. 4. od 14 hodin. Zákonný zástupce si může vyzvednout rozhodnutí v tento den od 14 do 16 hodin nebo ve středu 28. 4. od 8 do 15 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budou ve čtvrtek odeslána poštou.

15. 4. 2010 - Třídní schůzky - od 15,30 hodin do 17,30 hodin - informace o prospěchu a chování

15. 4. 2010 - krajské kolo matematické soutěže - výsledky

Kategorie C 1. místo Jan Mikel, 5. A8
Kategorie B

1. místo

2. místo

David Šerý, 6. A8

Filip Křenek, 6. A8

15. 4. 2010 - Klokan - okresní kolo matematické soutěže - výsledky

Kategorie JUNIOR

1. místo

2. místo

3. místo

David Šerý, 6. A8 (353 účastníků)

Filip Křenek, 6. A8

Petr Šlachta, 6. A8

Kategorie KADET

2. místo

Lubomír Pivoňka, 3. A8 (1250 účastníků)

13. 4. 2010 - Krajské kolo zeměpisné olympiády v Uherském Hradišti

Kategorie D

Kategorie C

Kategorie A

4. místo

7. místo

8. místo

Lucie Kolečková, 4. A

Martin Pavelka, 4. A8

Matěj Košina, 1. A8

12. 4. 2010 - beseda pro dívky 1. ročníků - S tebou o tobě a Čas proměn (3. vyuč. hodinu 1. A8, 4. vyuč. hodinu 1. AB a 5. A8)

10. 4. 2010 - Březen, duben - účastníme se výtvarných soutěží:

Výtvarná soutěž v rámci projektu Polsko - čestný host veletrhu Svět knihy Praha 2010 - S drakem v Krakově

 • 2. A8 - Blahová Milena, Jelínková Natálie, Štefela Radek, Hrůzek Jan, Hoffmannová Alice, Beranová Alžběta, Kejhar Petr
 • 3. A8 - Fiurášek Michal, Dlabajová Hana

Mezinárodní dětská výstava Lidice 2010

 • 2. A8 - Beránek Patrik, Beranová Alžběta, Jelínková Natálie, Szabóová Kristýna, Blahová Milena, Dorotíková Anna, Kim Anh Pham

výtvarná komiksová soutěž - Velká výzva - pořadatel hnutí Duha

 • 2. A - Marčíková Veronika

výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí

 • 1. A8 - Pánek Tomáš, Dvořáková Kateřina, Hermann Antonio, Grulichová Aneta

30. 3. 2010 - Regionální soutěž středních škol Zlínského kraje ve zpracování textu

Opis (10 minut)

Korektura textu

Wordprocessing

Záznam mluveného slova

5. místo

2. místo

3. místo

1. místo

Barbora Stejskalová, 1. A

25. 3. 2010 - okresní kolo ve volejbale dívek

24. 3. 2010 - Beseda v knihovně pro žáky 1. A8 (téma - Cesta do pravěku)

24. 3. 2010 - Okresní kolo recitační soutěže - 3. místo - Justýna Stoklasová, 2. A8

23. 3. 2010 - Školní soutěž (esej) - Předmětová komise češtiny vyhlásila pro školní rok 2009/2010 téma: O budoucnosti. Soutěže se letos zúčastnil rekordní počet žáků - 46. Hodnotící komise stanovila následující konečné pořadí:

Školní soutěž (esej)

1. místo

2. místo

3. místo

Martin Kováček

David Bambušek

Bára Sobotková

20. 3. 2010 - TV - lyžařský kurz v Alpách
 
 

19. 3. 2010 - Vystoupení sboru Juventus na Josefovském jarmarku
 
 

15. 3. 2010 - Okresní kolo ve florbale - družstvo školy obsadilo 3. místo

15. 3. 2010 - Koncert ZUŠ - pro žáky 4. A8, 5. A8 a 6. A8

5. 3. 2010 - Vychází nové číslo Gústava. Výtisk je možné zakoupit u kamelotů, kteří se budou pohybovat po škole, nebo v kabinetě u p. Lukášové.

4. 3. 2010 - TV - okrsek florbal a volejbal - Florbal chlapci - družstvo obsadilo 3. místo a postupuje do okresního kola (15. 3. 2010), dívky obsadily 2. místo a také postupují.

 

Historicko - vzdělávací exkurze - Ukrajina 2009

5. A8 a zájemci

14. - 19. 6. 2009


 
 

 

Kulturně - vzdělávací exkurze Itálie - Řím

28. 4. - 2. 5. 2009


 
 

 

ŽÁCI ROŽNOVSKÉHO GYMNÁZIA V POLSKU

Od středy 19.11. do neděle 23.11.2008 se tři žáci naší školy - Romana Křištofová, Jana Valčuhová a David Bambušek v doprovodu učitelky Dany Gajdové zúčastnili mezinárodního setkání evropských klubů v Zakopanem v Polsku. V nádherném prostředí polských Tater zněl Babylon jazyků, kromě závažného tématu Imigranti a uprchlíci jsme se zabývali hledáním partnerů pro zahraniční výměnné pobyty a projekty. Setkání bylo pro všechny zúčastněné velmi přínosné.

 

Soutěž o nejlepší haiku

"Cold rainy mornings
mountain stream slowed by cobbles
Clunk! Splashing all day"

Toto je se sedmnáct slabik, které zajistily našemu studentu, Štěpánu Bártkovi první místo v soutěži o nejlepší haiku pořádanou časopisem Bridge, který vychází v angličtině v ČR i na Slovensku. Haiku je krátká báseň, ve které jde především o prosté zachycení stavu věcí bez toho, aniž by do ní autor vkládal svou interpretaci, nebo osobní pohled. Jde tedy o překonání napětí, mezi vnitřním světem autora a vnějším prostředím a zachycení této harmonie do sedmnácti slabik.

Obtížnost tohoto úkolu nejlépe ilustruje haiku Kláry Kozúbkové z Gymnázia Sokolov, která se umístila na druhém místě:

"Clear air and deep breath
Power to do anything
My world in my hands"

Jak je vidět, autorka se snaží vnutit svou vůli světu a demonstrovat svoji sílu a výrazem "My world" dokonce upadá do subjektivizmu, ne-li do solipsismu.

Je jasné, že Štěpán byl skutečně nejlepší a za své úsilí byl po právu odměněn Mp3/ Mp4 přehrávačem. Štěpánovi gratulujeme a přejeme ať harmonie prýštící z jeho básně překypí zpět do vnějšího prostředí na nás všechny.

 

Výlet za kulturou a poznáním do prosluněné Francie. 10. - 17. května 2008 - Naši mladí umělci a školní pěvecký sbor Juventus se zúčastní Mezinárodního festivalu umění v Loches ve Francii. Mimo umělecké vyžití a intenzivní družbu se studenty z Itálie, Španělska, Polska, Francie a Koreje čeká naše studenty také prohlídka oblasti zámků na Loiře, či dokonce setkání se biskupem a starostou Loches.
 
 

Španělsko - Katalánsko - 9. - 17. května 2008 - víkend nám propršel, všichni
v pořádku.
 
 

Výuka přírodních věd napříč Evropou

21. 4. - 26. 4. 2008 - Čtyři žáci a dva vyučující se zúčastní týdenního studijního pobytu ve Velké Británii. Comenius
 
 

22. -25. listopadu 2007 - 3 rd International Meeting of European Schools - the Simulation of the summit of the European Council

Dva naši žáci se ve Varšavě zúčastnili simulace summitu Rady Evropy zaměřeného na problematiku přijetí Turecka do Evropské unie. Kromě České republiky byla akce zastoupena také delegáty ze Slovenska, Francie, Německa, Maďarska, Polska, Španělska, Litvy a Itálie.

Každá delegace musela nastudovat postoj státu, který reprezentovala, v našem případě to tedy byl postoj Dánska k přijetí Turecka do EU. Studenti museli z oficiálních vládních serverů získávat nejrůznější informace od dodržování lidských práv, přes zásahy turecké armády do politiky až po předpokládaný dopad tureckého trhu na fungování EU. Česká republika byla zastoupena polským gymnáziem z Kedzierzyn-Kozle. Simulace studentům umožnila vyzkoušet si, jak vypadá práce politiků na evropské úrovni. Na závěrečném plenárním shromáždění byl navržen dokument obsahující konkrétní podmínky, které bude muset Turecko pro přijetí splnit. Tyto podmínky se týkaly různých aspektů oblasti sociální, politické a ekonomické. Aby bylo možné tento dokument sestavit museli studenti dlouhé hodiny lobovat, diskutovat, spolupracovat, vyjednávat, dosahovat kompromisů a hlasovat o důležitých otázkách Evropské unie.

Mimo tvrdou práci spojenou s touto simulací byly na programu také různé "integrující aktivity", které měly za cíl prohloubit vztahy mezi účastníky a daly tak základ dlouhodobější spolupráci jak mezi jednotlivými studenty tak mezi školami.

 

Astronomická olympiáda

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyslalo ve spolupráci s Českou astronomickou společnosti (ČAS) sedmičlennou delegaci na XII. Mezinárodní astronomickou olympiádu (XII. IAO) konanou ve dnech 29.09.2007 - 07.10.2007 v osadě Simeiz na poloostrově Krym, Ukrajina.

Do delegace byli na základě výběrového soustředění, které proběhlo v červnu 2007 na hvězdárně ve Valašském Meziříčí, nominováni byli:

Jan Fait, Jana Smutná, Truong An Nguyen, Martin Lexa, Josef Ondřej (student našeho gymnázia)

Výsledky

Jan Fait se umístil na druhém místě, ostatní členové české delegace získali čestné uznání. Nejlepších výsledků dosáhli Sadatmoosavi Seyedamir z Íránu a Lee Jong Yeon z Koreje.


 

22.7. - 28. 7. 2007 - WANNSEEFORUM 2007 - Téma : Město MAHAGONNY- jak by měla nebo neměla vypadat společnost

Stalo se již tradicí, že se každý rok o prázdninách naši žáci a absolventi účastní umělecké dílny v Berlíně. Letos to byl již 6. ročník. Měli jsme možnost pracovat v těchto dílnách :

 • 1. divadelní
 • 2. taneční
 • 3. fotografické - černo-bílá fotografie
 • 4. art performance a video
 • 5. hudební
 • 6. malířské

V berlínském Wannsee se sešli studenti z těchto evropských zemí - z Německa, Rakouska, Španělska, Řecka, Slovinska, Slovenska, České Republiky a Litvy.

Celý týden se pilně pracovalo a výsledky byly předvedeny na závěrečné prezentaci všech dílen. Účast od nás:

Žaneta Maléřová 4.A, Kateřina Blinková 4.A, Nikola Poláchová 4.A, Barbora Polášková 4.B a absolventky Petra Plevová a Tereza Sýkorová z loňské 8.A8

Téma dílny na příští rok ještě není známo.
 
 

 

ON SEMI - i letos vyhlašuje firma ON SEMI soutěž pro studenty středních škol - ON 07. Bližši informace zde (PDF) nebo u RNDr. Jaroslava Čížka

Ve dnech 11. 3. 2007 až 17. 3. 2007 v rámci projektu Socrates Comenius "Science Teaching across Europe - Sharing our Best Ideas" se vypravili čtyři učitelé naší školy se čtyřmi žáky do Lublaně ve Slovinsku. Prvořadým účelem setkání bylo koordinovat další práci a ověřit pokrok dosažený na přípravě lekce z fyziky v anglickém jazyce. Neméně důležité bylo i poznávání jiných zemí EU a jejich vzdělávacích systémů, jakož i rozšiřování mezinárodní spolupráce mezi učiteli a žáky.

Science Teaching across Europe - Sharing our Best Ideas

Po úspěšném zakončení projektu věnovaného vytváření prezentací z oblasti fyziky vysokých energii a vesmíru v roce 2005, jsme se letos zapojili do dalšího projektu v rámci programu Sokrates comenius 1 partnerství škol. Tento projekt s názvem "Science Teaching across Europe - Sharing our Best Ideas" (Výuka přírodních věd napříč Evropou - Sdílení nejlepších nápadů.) je zaměřen na větší zapojení studentů do výuky přírodních věd (zejména fyziky) a sdílení jejích poznatku pod vedením učitelů se svými přáteli v různých zemích Evropy. Konkrétně se jedná o Slovinsko, Velkou Britanii, Portugalsko, Polsko, Maďarsko. Studenti se v rámci projektu budou rozvíjet nejen v přírodních vědách, informatice a angličtině, ale seznámí se i s životem ve shora uvedených zemích. Navíc je projekt zaměřen tak, aby se sami aktivně zapojili do vytváření lekcí. Cílem projektu je vytvořit učební lekce, které studenti představí na společné schůzce v jedné ze shora uvedených zemích. Na schůzce budou současně i kriticky posuzovat projekty připravené v jiných zemích. Na základě připomínek, které získají nejen na schůzce, ale i z ostatních škol budou svůj produkt vylepšovat. Závěrem projektu bude hotova lekce z dané oblasti přírodních věd, zveřejněna na Webu a současně vydána tiskem.

Kooperující školy:

 • Lancaster Girls´ Grammar Schoul - Lancaster (UK)
 • Varga Katalin Gimnázium. - Szolnok (Hungary)
 • Liceum Ogolnoksztalcace im.Marynarki Wojennej - Gdyni (Poland)
 • Escola Secundaria Julio Dantas - LAGOS ALGARVE (Portugal)
 • SC PET - Ljubljana (Slovenia)
Úvodní stránkaSlovo ředitelkyPojďte na návštěvuŠkolaStudiumAktivityKontakt
GústavAdopce na dálkuZAVPěvecký sbor JuventusDivadelní souborPaličkováníMladí myslivci a ochránci přírody