Rožnovští gymnazisté již popáté reprezentovali v Německu svou školu a město

I letos odjelo 5 rožnovských gymnazistů se svým pedagogickým doprovodem do severoněmeckého Bergen-Belsenu, kde probíhal již pátý ročník mezinárodního projektu "Dny Anny Frankové".

Jako téma, které má vždy posílit šíření mírového poselství Anny, mladého židovského děvčete, které tu zahynulo na konci 2.sv. války v koncentračním táboře spolu se svou sestrou, bylo vybráno divadelní představení.

Mladí účastníci nastudovali pod vedením zkušeného divadelníka Milana Hambálka část - pro tyto účely upravené - hry Johanka z Arcu v němčině. Po týdenních závěrečných přípravách přímo na místě vystoupili spolu s německými, polskými a holandskými žáky před bergenskou veřejností. Pobyt je vždy ale nejen pracovní, jde tady především o komunikaci mladých lidí z různých koutů Evropy a také o poznávání regionu.

Práce našich žáků je u západních přátel vždy vysoce hodnocena a to nejen v Bergenu, ale i v partnerské škole v Mettingenu, se kterou rožnovské gymnázium spolupracuje již třetím rokem.

Květen

 • Družstvo Gymnázia Rožnov ve složení Nikola Stodůlková, Štěpán Bártek a Jan Kolář obsadilo 2. místo v celorepublikové soutěži ve psaní na počítači  
   
 • Bohdan Koleček získal 1. místo v kategorii "Software" v soutěži vyhlášené společností On Semiconductor Česká republika
   
 • V krajském kole biologické olympiády, kategorii C, získal Vlastimil Koziel 1. místo
   
 • Krajské kolo SOČ
  • Jaroslav Koleček a Tomáš Fusek obsadili 1. místo o oboru biologie a postupují do celostátního kola
  • Martin Trčka získal 1. místo v oboru fyzika a postupuje do celostátního kola
  • Jan Lušovský získal 2. místo v oboru historie

Duben

 • 1.4. třídy 7.A8 a 3. navštívily v rámci exkurze Osvětim, třída 6.A8 navštívila studio ČT v Ostravě
   
 • Uspěli jsme v soutěžích v programování
  • v okresním kole získali ve svých kategoriích 1. místo Richard Mikulenka a Bohdan Koleček, 2. místo obsadil Marek Skotnica
  • v krajském kole získal Marek Skotnica 1. místo, Richard Mikulenka se umístil na 3. místě
    
 • Matematická olympiáda, kategorie B - krajské kolo
  • Pavel Šalom získal 1. místo
    
 • Fyzikální olympiáda, kategorie B - krajské kolo
  • na 1. místě se umístil Bohdan Koleček
    
 • Biologická olympiáda, kategorie C - okresní kolo
  • na 1. místě se umístil Vlastimil Koziel
    
 • V krajském kole recitační soutěže v sólovém přednesu získala Michaela Vašků 1. místo s postupem do celostátního kola
   
 • Ve dnech 20.-22.4. představil divadelní soubor školy hru G.B.Shawa Pygmalion
 • 23.4. - benefiční koncert pro Domov Kamarád

Březen

 • V okresním kole fyzikální olympiády uspěli naši žáci:
  • Kategorie E - Filip Bártek získal 1. místo, Tomáš Husek 2. místo a Ondřej Havran 3. místo
  • Kategorie F - Štěpán Bártek získal 1. místo, Jiří Plevík 2. místo
    
 • Olympiáda v latinském jazyce - zemské kolo
  • Ondřej Srba zvítězil v zemském kole Olympiády v latinském jazyce "CERTAMEN LATINUM" a postupuje do celostátního kola soutěže.
    
 • V okresním kole zeměpisné olympiády obsadili naši žáci přední místa:
  • kategorie A (6. třídy ZŠ) - 1. místo Hana Mlnaříková, 2. místo Petra Jochcová
  • kategorie B (7. třídy ZŠ) - 1. místo Josef Ondřej, 2. Karel Volný
  • kategorie C (8. a 9. třída ZŠ) - 2. místo Jonáš Prstek
  • kategorie D (žáci SŠ) - 1. místo Jaroslav Koleček, 2. místo Milan Drda
   Žákům přejeme mnoho štěstí v krajském kole.
    
 • Konverzační soutěž v anglickém jazyce - krajské kolo
  • Kategorie III - 3. místo získal Martin Macháč
  • Kategorie IIB - vítězem krajského kola je David Němeček, postupuje do celostátního kola
    
 • Soutěž o nejlepší esej

  Předmětová komise češtiny vyhlásila v tomto školním roce téma "O víře"
  • Výsledky:
   • 1. místo - Petra Ondruchová : "O víře"
   • 2. místo - Jan Žlebek : "Já, víra a já"
   • 3. místo - Lucie Hambálková : "Esej o víře" .

Únor

 • Soutěž ve španělské konverzaci je organizována tak, že nejlepší účastníci ze školních kol postupují přímo do krajského kola.
  Vítězství v krajském kole soutěže získali
  I.kategorie - Eva Grochalová,
  II.kategorie - Lukáš Sirotný.
 • 18.2. Konverzační soutěž ve španělském jazyce - školní kolo
           Pythagoriáda - třídy 1A8,2A8
           Konverzační soutěž v německém jazyce, kat.B2 - krajské kolo
 • 19.2. Konverzační soutěž v anglickém jazyce - okresní kolo
 • 20.2. Fyzikální olympiáda, kat. B.C,D - školní kolo
           Chemická olympiáda kat.C, školní kolo
 • 23.2. Dějepisná olympiáda - okresní kolo
 • 24.2. Recitační soutěž pro žáky nižšího stupně gymnázia - školní kolo
 • 25.2. Olympiáda v českém jazyce, 1.kat., - okresní kolo
           Zeměpisná olympiáda, kat.D, školní kolo
 • 26.2. Olympiáda v českém jazyce, 2.kat., - okresní kolo
 • 27.2. Zeměpisná olympiáda, kat.C - školní kolo
          Chemická olympiáda, kat.B - školní kolo
 • Olympiáda v českém jazyce
  • V okresním kole soutěže získal 2. místo v I. kategorii Ondřej Havran,
  • V okresním kole kategorie II zvítězila Martina Holubová, 3. místo získala Romana Juříčková.
 • Konverzační soutěž v anglickém jazyce
  • V okresním kole soutěže získali naši žáci tyto výsledky:
   kategorie III - 1. místo Martin Macháč
   kategorie II.B - 1. místo David Němeček
   kategorie I.B - 2. místo Monika Maleňáková
 • Matematická olympiáda, okresní kolo
  • kategorie C
   Stoprocentní počet bodů získal Petr Kadaňka, další úspěšný řešitel je Václav Janeček se ziskem 89 % bodů.
  • kategorie B
   Pavel Šalom získal 94,5% bodů, Kateřina Böhmová získala 66,7% bodů.
  • kategorie A
   Kateřina Böhmová , Hana Paculová a Pavel Šalom získali každý 66,7% bodů.
   Všichni uvedení žáci jsou úspěšnými řešiteli a postupují do dalšího kola soutěže.
  • Pythagoriáda - soutěž pro nižší stupeň gymnázia:
   Nejlepšími řešiteli byli:
   Třída 2.A8 - Josef Ondřej s 15 body, Karel Volný se 12 body.
   Třída 1.A8 - Barbora Kučerová se 13 body, Ivana Goláňová, Markéta Michálková a Dominika Žitníková se 12 body.

Firma ON SEMI, zabývající se výrobou polovodičových součástek, zajistila ve čtvrtek 19.2.2004 pro žáky středních škol - účastníky soutěže ON SEMI O3 - exkurzi na Katedru mikroelektroniky Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Zájezd vedla Markéta Maléřová z oddělení pro styk s veřejností firmy ON SEMI. Mezi čtyřiceti žáky středních škol ze Frenštátu, Rožnova a Valašského Meziříčí byli také čtyři zástupci z naší školy. V prostorách Katedry mikroelektroniky návštěvníky přivítal její vedoucí profesor Daniel Donoval. Stručně, ale přitom velmi poutavě pohovořil o historii, současnosti i výhledech katedry a o velkých možnostech uplatnění absolventů studia mikroelektroniky nejen v Evropě, ale v celém světě. V doprovodu pracovníků katedry potom žáci navštívili řadu laboratoří , často vybavených přístroji špičkové světové úrovně. Všechny bez rozdílu nejvíce zaujala laboratoř, ve které se vyvíjí zařízení určené k zajištění bezpečnosti a ostrahy objektů, např. bank, obchodních center apod. Jako oboustranně velmi výhodná se ukazuje úzká spolupráce katedry s firmou ON SEMI, díky které žáci od 3. ročníku studia pracují na pracovištích firmy na konkrétních projektech a pracovníci firmy se podílejí na výuce katedry. Ze zajímavé návštěvy se všichni vraceli plni nezapomenutelných dojmů.

Leden

Rožnovští němčináři opět sklízeli úspěchy

Ve středu 27. ledna 2004 se čtyři žačky rožnovského gymnázia zúčastnily konverzační soutěže v jazyce německém, která porobíhala na Gymnaziu T.G. M. ve Vsetíně. Každoročně zde ve čtyřech kategoriích měří své znalosti z němčiny přes třicet nejúspěšnějších žáků a žáků z různých škol našeho regionu.
Děvčata reprezentovala jak nižší, tak i vyšší ročníky gymnázia. V kategorii středoškoláků obsadila žačka 3. ročníku Nela Marešová 2. místo a její vrstevnice Olga Hromadová 3. místo. Za nižší gymnázium hájily barvy školy žačky Kateřina Hegrová a Veronika Slezáková ze třídy 4.A8 osmiletého gymnázia. Nutno podotknout, že obě dívky studují němčinu jako druhý cizí jazyk teprve druhým rokem. Přesto si Veronika odnesla ze soutěže diplom za třetí místo a Kateřina Hegrová porazila všechny soupeře, zvítězila ve své kategorii a postupuje do oblastního kola soutěže. To pro ni představuje ovšem nejen úspěch, ale i další měsíc tvrdé práce a přípravy.
Motivací pro všechny jsou i úspěchy našich žáků v minulých letech, kterým se podařilo uspět až v celostátním kole, a tím získat zdarma třítýdenní studijní pobyt v Německu

 • 21.1. Konverzační soutěž v německém jazyce - školní kolo
 • 21.1. Chemická olympiáda kategorie C a D - školní kolo
 • 26.1. Porada o prospěchu a chování za 1.pololetí
 • 27.1. Matematická olympiáda kategorie B a C - školní kolo
           Zeměpisná olympiáda kategorie A a B - školní kolo
           Biologická olympiáda, kategorie A a B - školní kolo
 • 28.1. Konverzační soutěž v anglickém jazyce - školní kolo
 • 29.1. Závěr 1. pololetí, vydávání vysvědčení
 • 30.1. Pololetní prázdniny
 • 30.1 se také konal tradiční Ples gymnázia v prostorách Společenského domu v Rožnově p.R.

Prosinec

 • 2.12. Matematická olympiáda kategorie A - školní kolo
 • 2.12. Soutěž Eurotour - školní kolo
 • 3.12. Přednáška pro ženy a dívky , tentokrát pro žačky tříd 2A8 a 3A8.
 • 4.12. Soutěž v plavání středních škol , okrskové kolo.
 • 9.12. Beseda pro žáky maturitních ročníků o volbě povolání s p.Adámkem z Úřadu práce.
 • 10.12. Dějepisná olympiáda - školní kolo, Olympiáda českého jazyka - školní kolo.
 • 11.12. Beseda o hudbě s kritikem J.Černým.
 • 12.12. Akce v Městské knihovně - beseda s Martinem Porubou, klentem Domova domácí péče Kamarád, hendikepovaným vozíčkářem, který se zúčastnil 6. mezinárodní světové abilympiády v indickém Dillí. Na finančním zajištění jeho účasti na jmenované akci se podíleli i žáci naší školy, návštěvníci Ekonomického semináře, kteří uspořádali benefiční představení a jeho výtěžek M. Porubovi věnovali.
 • 17.12.Divadlo Ostrava - drama Romance pro křídlovku.
 • 19.12. Beseda o CERNu - RNDr.Čížek besedoval se žáky fyziky o své návěštěvě střediska jaderného výzkumu CERN v Ženevě.
 • 21.12. Adventní koncert v kostele Všech svatých - v programu koncertu vystoupil s několika sborovými skladbami pěvecký sbor naší školy Juventus.

Listopad

 • 6.11. Přednáška pro dívky "S tebou o tobě", a "Čas proměn", věnovaná problémům dospívání, pro žačky 1.ročníků osmiletého a čtyřletého studia - pořádala Poradna pro ženy a dívky.
 • 12.11. Divadlo Ostrava - opereta Vinobraní
 • 13.11. Beseda o kriminalitě a drogové prevenci v kině.
 • 13.11. Porada o prospěchu a chování za 1.čtvrtletí, třídní schůzky
 • 14.11. Akce "Modrá píšťalka" - dobročinná akce, do které se zapoojili žáci Ekonomického semináře.
 • 24.11. Astronomická olympiáda - školní kolo.
 • 27.11. Den otevřených dveří.
Úvodní stránkaSlovo ředitelkyPojďte na návštěvuŠkolaStudiumAktivityKontakt
Přijímací řízení 2012/13Historie školyKontaktní informaceMaturita 2011-2012ŠVPŠkolní řádPravidla hodnoceníProvozní řád jídelnyOrganizace školního rokuProjektyICT plán školyŠkolská radaUčební plányNadační fondZaměstnanci školyVýroční zprávyPravidla pro poskytování informací