ICT plán školy

Stávající stav

 • na gymnáziu studuje 460 žáků čtyřletého a osmiletého studia
 • celkový počet pedagogických pracovníků ve škole je 38
  • proškolených na úrovni Z 29
  • proškolených na úrovni P0 20
  • proškolených na úrovni PV 14 - Grafika a digitální fotografie
  • proškolených na úrovni S 23
 • škola disponuje
  • dvěma počítačovými učebnami se sedmnácti PC pro studenty a jedním PC vyučujícího
  • multimediálním centrem obsluhujícím dvě klasické učebny audiovizuálními technologiemi
  • 3 odbornými pracovnami (laboratoře Ch, Bi, Fy)
  • 16 běžnými třídami
  • celkový počet přípojných míst v učebnách a knihovně je 41, pracovních stanic je také 41
  • prezentační technika je zastoupena multimediálním centrem s napojením na dataprojektor (učebna V2) a TV (učebna V4), dvěma dataprojektory na učebnách VT, z nichž zejména učebna VT2 slouží i k výuce dělených předmětů a zasíťovaným počítačem s dataprojektorem na učebně Fy.
  • v kabinetech, sborovně a ředitelně je 24 přípojných bodů s připojenými PC
 • standardním pracovním prostředím pro studium jsou Windows XP, starší stanice jsou provozovány pod OS Windows 98SE; všechny počítače jsou prostřednictvím LAN připojeny k síti internet, standardní instalaci tvoří antivirový program, webový prohlížeč a klient elektronické pošty a kancelářská aplikace (v rámci licencí MS Office); pro účely výuky jsou využívány pouze legálně nabyté (licencované či volně šiřitelné) produkty - k dispozici je široká nabídka titulů pro výuku jazyků, humanitních i přírodních věd či IT
 • zasíťování tvoří:
  - páteřní strukturovaná 1Gbit kabeláž, na kterou jsou připojeny serverovna, učebny a jednotlivé acces pointy;
  - 100Mbit rozvody v podlažích a učebnách
  - WiFi acces pointy pokrývající signálem celý areál školy; prostřednictvím bezdrátové sítě jsou napojeny izolované stanice a notebooky vyučujících
  každé poschodí je vybaveno samostatným hubem nebo switchem s možností doplnění dalších přípojných bodů
 • připojení k internetu je v současné době zajištěno prostřednictvím kabelové televize s rychlostí připojení 2Mbit
 • provoz uvnitř školy zajišťuje server na platformě Windows2003; server je duplikován druhým systémem, který zároveň zajišťuje připojení do internetu a spravuje kamerový systém
 • škola vlastní doménu gymroznov.cz, v současné době hostovanou s ohledem na rychlost na webhostnigové službě - zde jsou hostovány také mailové schránky organizace i pedagogického sboru a webová prezentace školy
 • software využívaný na škole je pokryt licencemi nebo se jedná o software pod licencemi umožňujícími volné šíření produktů; v tomto směru jsou vedeni i studenti školy
 • škola splňuje ICT standard pro učebny VT, v oblasti zajištění ostatních učeben je nutno doplnit 3 počítače pro přímou výuku; každý z kabinetů je vybaven samostatným PC, proti standardu SŠ celkem chybí 6 počítačů

Cílový stav

 • z celkového počtu 38 pedagogických pracovníků ve škole by mělo být proškoleno
  • na úrovni Z 5
  • na úrovni P0 5
   Doplnění dalšího P modulu 25
  • na úrovni S 7
 • škola by měla disponovat
  • dvěma počítačovými učebnami po osmnácti PC pro studenty a jedním PC vyučujícího
  • dvěma multimediálními centry pro dvě klasické učebny s audiovizuálními technologiemi nebo jedním multimediálním centrem a alespoň dvěma učebnami vybavenými multimediální technikou
  • 3 odbornými pracovnami (laboratoře Ch, Bi, Fy)
  • 16 běžnými třídami
  • v učebnách a knihovně 39-42 přípojnými místy se stejným počtem pracovních stanic
  • prezentační technikou by měly být vybaveny alespoň tři další učebny nebo ještě jedno multimediální centrum umožňující multimediální výuku alespoň ve dvou učebnách
  • v kabinetech, sborovně a ředitelně bude 33 přípojných bodů s připojenými PC
  • 4 až 8 přípojných míst na chodbách školy (u Pavilonu a ve 4. podlaží) s přístupem na Internet
 • standardním pracovním prostředím by měl být OS Windows 98SE pro starší typy počítačů a Windows XP pro nové stroje; všechny počítače budou připojeny k síti internet prostřednictvím stávající LAN s postupným přechodem na bezdrátové zasíťování; standardní instalaci bude tvořit antivirový program, webový prohlížeč a klient elektronické pošty a kancelářská aplikace MS Office; pro účely výuky budou i nadále využívány pouze legálně nabyté (licencované či volně šiřitelné) produkty se stále širší nabídkou pro všechny vyučované okruhy
 • škola bude postupně zasíťována bezdrátovou technologií zpočátku doplňující stávající strukturovanou kabeláž s přípojnými body ve všech kabinetech, kancelářích a učebnách s dispozicí VT; u počítačů pořízených či upgradovaných v rámci obnovy IT se počítá s jejich bezdrátovým připojením, aby ve škole postupně nahradila bezdrátová komunikace strukturovanou kabeláž
 • připojení k internetu prostřednictvím kabelové televize bude v rámci možností kapacitně postupně navyšováno - od června 2005 byla rychlost navýšena na 2Mbps/1Mbps.
 • provoz serveru/serverů uvnitř školy přejde postupně čistě na systém Windows2003, kterým bude také zajištěno připojení do internetu
 • škola s přechodem na silnější připojení zajistí hostování domény i e-mailových schránek vyučujících na lokálním serveru Windows2003; na tento server budou postupně převedeny i e-mailové schránky studentů
 • software využívaný na škole bude pokryt licencemi nebo se bude využívat software pod licencemi umožňujícími volné šíření produktů; v tomto směru budou nadále vedeni i studenti školy

Postup dosažení cílového stavu

Předpokládaný cílový stav

1. Hardware
V rámci průběžného servisu, upgrade i obměny výpočetní techniky budou doplňovány technické prostředky pro napojení na stávající bezdrátové přípojné body; největší pozornost bude i nadále směřována na zajištění kvalitních technických prostředků pro zajištění a zkvalitnění výuky včetně zajištění volnočasových aktivit studentů (počítače v knihovně/studovně)
2. Software
V roce 2004 zahájená strategie licencování produktů MS (operační systémy, kancelářské systémy a aplikace) bude v následujících letech prohlubována a veškerá nově získaná technika bude již tímto způsobem licencována; v oblasti dalších aplikačních programů budou využívány kvalitní produkty ve školních multilicencích, případně kvalitativně srovnatelné produkty pod licencemi umožňujícími volné šíření software
3. Multimédia
V návaznosti na vybudování prvního multimediálního centra bude řešeno další obdobné centrum pro vhodně situovanou dvojici učeben. Nebude-li takové řešení z prostorového či finančního důvodu aktuálně realizovatelné, budou multimediální technikou (multimediální PC včetně projekce DVD, dataprojektor, nazvučení) vybaveny alespoň dvě učebny, z toho jedna jazyková (dělená) a jedna klasická pro nedělenou výuku.
4. Zasíťování
Jak bylo uvedeno výše, dlouhodobým cílovým stavem je úplný přechod na bezdrátové (WiFi) zasíťování, přičemž pouze páteří sítě zůstane strukturovaná kabeláž 1000MB s WiFi body v každém poschodí budovy.
5. Internet
Počítá se s postupným navyšováním kapacity připojení do internetu směrem do i z organizace podle finančních podmínek a kapacitních možností poskytovatele připojení. Po dosažení vhodného stupně zabezpečení bude zaměstnancům školy umožněno přistupovat ke klientským účtům na serveru školy i z domácích stanic - u elektronické pošty se s touto možností počítá bezprostředně po zavedení mailserveru na Windows2003.

Financování

Část rozvoje je možné zahrnout do nákladů na běžný provoz školy (update software, upgrade počítačů a nákup části nové techniky), roční odhad nákladů na tyto modernizace je 230 000 Kč. V případě realizace dalšího multimediálního centra či multimediálních učeben se počítá s investičními náklady v rozsahu cca 90 000 Kč na jednu učebnu nebo v případě realizace dvou učeben 150 000 Kč.

 

Úvodní stránkaSlovo ředitelkyPojďte na návštěvuŠkolaStudiumAktivityKontakt
Přijímací řízení 2012/13Historie školyKontaktní informaceMaturita 2011-2012ŠVPŠkolní řádPravidla hodnoceníProvozní řád jídelnyOrganizace školního rokuProjektyICT plán školyŠkolská radaUčební plányNadační fondZaměstnanci školyVýroční zprávyPravidla pro poskytování informací