Pro nové studenty:

Přihlášku ke školnímu stravování si vyplňte v klidu předem. Zde si ji můžete stáhnout ve formátu Excel (vyplňte a vytiskněte) a PDF (vytiskněte a vypište).

Provozní řád školní jídelny


 1. Školní jídelna Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm zajišťuje školní stravování žáků (podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb.) a závodní stravování zaměstnanců a důchodců - bývalých zaměstnanců (podle Vyhlášky č. 84/2005 Sb. v platném znění, kolektivní smlouvy).
 2. Strávníci se přihlašují ke stravování odevzdáním přihlášky do 31. 8. daného roku, se kterou předloží doklad o zřízení povolení k inkasu. Přihláška platí po celou dobu studia či zaměstnání a strávníci se již nemusí dále přihlašovat. Ukončení stravování je strávník povinen oznámit vedoucí školní jídelny. Stravovací období u žáků maturitních ročníků končí dnem vykonání maturitní zkoušky.
 3. Žáci mají nárok na stravování ve dnech vyučování, kdy jsou přítomni ve škole. V době nepřítomnosti pouze první den, kdy nestihli stravu odhlásit. Tento den je možno odebrat stravu do jídlonosiče v době od 11:00 - 11:30 hodin. Strava na další dny musí být odhlášena vždy jeden den dopředu do 12:00 hodin; telefon: 571 685 053, vedoucí školní jídelny Eva Neuwirthová. Neodhlášenou stravu musí strávník zaplatit v plné výši.
 4. Úhrada stravného se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb. v platném znění. Stravné z účtů je strháváno vždy k 15. dni v měsíci. Při neplacení stravného jsou obědy strávníkovi zablokovány do doby úhrady.
  Cena oběda k 1. 1. 2012 je stanovena takto:
  - žáci do 15 let - Kč 25,00
  - žáci starší 15 let - Kč 27,00
 5. Obědy se odebírají pomocí magnetických čipů. Ztrátu čipu musí strávník ihned nahlásit vedoucí školní jídelny. Při poškození čipu je strávník povinen si proti vratné záloze vyzvednout čip nový. Pokud nemá strávník čip, může si v kanceláři školní jídelny vyzvednout náhradní stravenku, a to pouze o přestávce po 2. a 3. vyučovací hodině.
 6. Strávníci mají možnost výběru ze dvou jídel. Výběr a odhlášení si provádí každý strávník sám. Automaticky má navoleno jídlo č. 1 a změny si provádí pomocí snímače nebo internetu. Na probíhající týden je poslední změna možná v pondělí do 12.00 hodin. Ostatní dny si může stravu odhlásit a přihlásit do sešitu, vždy do 12:00 hodin.
 7. Výdej stravy je v době od 11:35 do 13:45 hodin. Strávníci chodí do jídelny v určenou dobu dle rozpisu, chovají se slušně a neruší ostatní při jídle.
 8. Je zakázáno vynášet nádobí z jídelny.
 9. Po obědě odnese strávník tác s nádobím do okénka a uloží tak, aby nedošlo k poškození.
 10. Při úmyslném poškození zařízení a vybavení školní jídelny jsou strávníci povinni tuto škodu uhradit.
 11. Všechny nesrovnalosti, stížnosti, připomínky a přání oznámí strávníci nebo jejich zákonní zástupci vedoucí školní jídelny nebo ředitelce školy.

V Rožnově p. Radh. 18. 12. 2011

RNDr. Alena Gallová
ředitelka školy

Úvodní stránkaSlovo ředitelkyPojďte na návštěvuŠkolaStudiumAktivityKontakt
Přijímací řízení 2012/13Historie školyKontaktní informaceMaturita 2011-2012ŠVPŠkolní řádPravidla hodnoceníProvozní řád jídelnyOrganizace školního rokuProjektyICT plán školyŠkolská radaUčební plányNadační fondZaměstnanci školyVýroční zprávyPravidla pro poskytování informací