Mezinárodní aktivity

Výuka přírodních věd napříč Evropou

21. 4. - 26. 4. 2008 - Čtyři žáci a dva vyučující se zúčastní týdenního studijního pobytu ve Velké Británii. Comenius
 
 

Science Teaching across Europe - Sharing our Best Ideas

Po úspěšném zakončení projektu věnovaného vytváření prezentací z oblasti fyziky vysokých energii a vesmíru v roce 2005, jsme se letos zapojili do dalšího projektu v rámci programu Sokrates comenius 1 partnerství škol. Tento projekt s názvem "Science Teaching across Europe - Sharing our Best Ideas" (Výuka přírodních věd napříč Evropou - Sdílení nejlepších nápadů.) je zaměřen na větší zapojení studentů do výuky přírodních věd (zejména fyziky) a sdílení jejích poznatku pod vedením učitelů se svými přáteli v různých zemích Evropy. Konkrétně se jedná o Slovinsko, Velkou Britanii, Portugalsko, Polsko, Maďarsko. Studenti se v rámci projektu budou rozvíjet nejen v přírodních vědách, informatice a angličtině, ale seznámí se i s životem ve shora uvedených zemích. Navíc je projekt zaměřen tak, aby se sami aktivně zapojili do vytváření lekcí. Cílem projektu je vytvořit učební lekce, které studenti představí na společné schůzce v jedné ze shora uvedených zemích. Na schůzce budou současně i kriticky posuzovat projekty připravené v jiných zemích. Na základě připomínek, které získají nejen na schůzce, ale i z ostatních škol budou svůj produkt vylepšovat. Závěrem projektu bude hotova lekce z dané oblasti přírodních věd, zveřejněna na Webu a současně vydána tiskem.

Kooperující školy:

  • Lancaster Girls´ Grammar Schoul - Lancaster (UK)
  • Varga Katalin Gimnázium. - Szolnok (Hungary)
  • Liceum Ogolnoksztalcace im.Marynarki Wojennej - Gdyni (Poland)
  • Escola Secundaria Julio Dantas - LAGOS ALGARVE (Portugal)
  • SC PET - Ljubljana (Slovenia)

Rožnovští gymnazisté již popáté reprezentovali v Německu svou školu a město

I letos odjelo 5 rožnovských gymnazistů se svým pedagogickým doprovodem do severoněmeckého Bergen-Belsenu, kde probíhal již pátý ročník mezinárodního projektu "Dny Anny Frankové".

Jako téma, které má vždy posílit šíření mírového poselství Anny, mladého židovského děvčete, které tu zahynulo na konci 2.sv. války v koncentračním táboře spolu se svou sestrou, bylo vybráno divadelní představení.

Mladí účastníci nastudovali pod vedením zkušeného divadelníka Milana Hambálka část - pro tyto účely upravené - hry Johanka z Arcu v němčině. Po týdenních závěrečných přípravách přímo na místě vystoupili spolu s německými, polskými a holandskými žáky před bergenskou veřejností. Pobyt je vždy ale nejen pracovní, jde tady především o komunikaci mladých lidí z různých koutů Evropy a také o poznávání regionu.

Práce našich žáků je u západních přátel vždy vysoce hodnocena a to nejen v Bergenu, ale i v partnerské škole v Mettingenu, se kterou rožnovské gymnázium spolupracuje již třetím rokem.

Mettingenští opět v Rožnově

Po letním pobytu našich studentů v západoněmeckém městečku Mettingen, strávilo ve dnech 9. - 16. října 35 něměckých žáků v českých rodinách. Škola organizuje tuto výměnnou akci již druhým rokem a dá se říci, že se setkáváme se stále větším zájmem našich západních sousedů o pobyt na Valašsku.

Tentokrát šlo o kooperaci tří gymnázií, neboť do projektu byli zapojeni i žáci Valašskomeziříčského Gymnázia. Organizace byla náročnější než v předešlém roce, ale o to lepší byl její výsledek.

Škola organizovala celotýdenní program pro všechny mladé lidi. Dopolední práci v tzv. workshopech střídaly odpolední výlety do okolí. Letos jsme do celého projektu zapojili ještě další hudebníky, neboť hlavní náplní celé akce měla být hudební tvorba a nakonec vystoupení mezinárodního orchestru. K tomu si němečtí žáci přivezli nejen zkušeného pedagoga-hudebníka tělem i duší, ale i několik hudebních nástrojů, aby celá produkce mohla být dokonalá. Práci v dalších dílnách vedli zkušení kantoři z obou českých škol.

V divadelním kroužku stihl pan Milan Hambálek,, během dvou dopolední, nacvičit pohádku O Palečkovi s německými žáky v češtině a s českými žáky naopak v němčině. Je s podivem, jak dokázal sehrát divadelní scénku se zahraničními žáky, aniž by znal jejich jazyk a přitom ještě v češtině.

Výtvarnou dílnu tradičně vedla paní Zuzana Mičkalová a tentokrát si žáci odváželi domů dekoračními malbami zdobené láhve na víno nebo květináče dekorované ubrouskovou technikou. Paní Jana Krcháková nadchla pro zpěv ve svém pěveckém sboru velkou část žáků. Při tom všem jsme poznávali i Valašsko, jeho kulturu, zvyky a styl života.
Navštívili jsme kromě obou hostitelských měst i nedaleký Štramberk a Kopřivnické automobilové muzeum a protože Mettingen leží v poměrně rovinaté krajině, nesměli jsme vynechat ani skokanské můstky ve Frenštátě. Už skoro za mrazivého počasí jsme vyjeli lanovkou na Pustevny a vydali se k vrcholu Radhoště, přestože turistika je pro německou mládež velkým nepřítelem. Největším zážitkem byla ale návštěva Punkevnich jeskyní v Moravském krasu, protože jak jsme s překvapením zjistili, většina z našich hostů ještě nikdy v jeskyni nebyla.

Celá akce vyvrcholila ve středu závěrečným kulturním programem - dopoledne v M-klubu ve Valašském Meziříčí a odpoledne v Janíkově stodole v Rožnově pod Radhoštěm. Kromě žáků se tu sešli i hostitelští rodiče, zástupci města, pedagogové obou škol a ostatní hosté. Dvouhodinový program vyvrcholil vystoupením mezinárodního orchestru, při jehož tónech se mnohým tajil dech. Kapelník pan Hartmut Demand vyslovil přímo na jevišti poděkování a uznání mladým hudebníkům i oběma hudebním školám, jak skvěle tyto mladé lidi vedou a jak dobře se mu s nimi pracovalo. Poté následovala už jen slavnostní večeře a oficiální zakončení projektu.

I když celá příprava vyžadovala spoustu času a námahy, loučili jsme se s pocitem příjemně a plodně stráveného týdne.

 

Žáci rožnovského gymnázia na výměnném pobytu

Minulou sobotu se vrátilo 32 rožnovských gymnazistů v doprovodu dvou pedagogů z výměnného pobytu v německém Mettingenu. Po dvouleté přípravě se v letošních podzimních měsících podařilo celou akci uskutečnit a to také předevšim díky finanční podpoře Fondu budoucnosti a rožnovského MěÚ, kteří velkou část projektu financovali. Získat partnerskou školu v západní části Německa není jednoduché, protože pro německou mládež jsou některé oblasti naší země málo známé, a proto turisticky neatraktivní.

Naše akce proběhla ve dvou fázích. V září pobývala skupina německých žáků soukromého Gymnázia Kardinal von Galen týden v rodinách u nás na Valašsku. Program byl bohatý, vedle četných výletů na nejznámější místa v okolí Rožnova p. R.- Pustevny, Kopřivnice, Štramberk,skláren v Karolince .

Pod vedením zkušených kantorů rožnovského gymnázia zhotovovali drobnou keramiku, malovali na sklo, soupeřili v různých míčových hrách, nacvičovali české písničky ve školním pěveckém sboru a během dvou dnů dokázali mettingenští nacvičit pohádku O veliké řepě v češtině a naši předvedli pohádku O Koblížkovi v němčině. Výsledky své práce předvedli v závěru týdne v Janíkově stodole. Celý pobyt pak byl pak slavnostně zakončen na Kordulce při cimbálové muzice.

2. listopadu se rožnovští rozjeli brzy ráno na Západ. Plni očekávání, trochu napjatí.

Po 17 hodinách jízdy si mohli mnozí padnout do náručí. Taková hezká přátelství se tady rozvinula. Pak se dvojice s hostitelskými rodiči rozjely. Pro rožnovské gymnazisty nastala nová situace, každý sám v cizojazyčném prostředí-to představuje obrovskou zkušenost.

Návštěva z Východu vnesla rozruch do celého města, neboť Češi zde byli na výměnném pobytu poprvé. V pondělí nás starosta Helmut Kellinghaus oficiálně přivítal na radnici. Svůj projev pak ukončil slovy, že úkolem obou zemí je budovat společnou Evropu.

Mettingen je městečko asi s 18 000 obyvateli, podobně jako Rožnov, s bohatými tradicemi, neboť zde má své kořeny i světoznámá firma C&A. Na mapě jej najdeme mezi Osnabrückem a hranicí s Holandskem. Sedět v mírovém sálu osnabrücké radnice, kde byla v r. 1648 ukončena třicetiletá válka, prohlédnout si hansovní město Brémy bylo pro všechny bezesporu velkým zážitkem.
Ani škola nezůstala stranou. Poznali jsme, že se školství ve spolkové zemi Nordrhein-Westfalen trochu liší od toho našeho. Je jistě přínosem poznat způsob života, zvyky, tradice sousední země. Pro žáky je to velká škola života, motivace pro výuku cizích jazyků, mají možnost si v praxi vyzkoušet, jak funguje to, co se ve škole naučili ,a taky zjistit, že je toho ještě mnoho, co by měli zvládnout.

Jde především o to, aby sami dospěli k tomu, že se učí pro praxi, že pro komunikaci s ostatními národy je nezbytná znalost cizích jazyků. Pro ty německé zase poznání, že život mladých lidí u nás je podobný jejich způsobu života , protože mnozí k nám přijeli se zkreslenými představami.

Velkým kladem této vzájemné spolupráce je, že se na obou školách vyučuje stejným jazykům, a proto se mohou výměnného pobytu účastnit v podstatě všichni , tzn. i ti, kteří se učí anglicky, francouzsky či španělsky.

Našim dalším cílem je tuto spolupráci nadále rozvíjet, pěstovat přátelské vztahy nejen mezi mládeží, ale i mezi pedagogy a tím uchovat tyto možnosti i pro další třídy.

 

Mezinárodní družební akce

Ve dnech 29.9 - 6.10.2002 se 32 žáků z gymnázia v německém Mettingenu zúčastnilo pod vedením učitelů Rity Krüger a Bernhardta Köttera výměnného pobytu na naší škole.

Každý z německých žáků měl svého hostitele z řad našich žáků. Program pobytu byl velice bohatý. Hosté si prohlédli město Rožnov, navštívili místní skanzen a podívali se na Radhošť. Protože pocházejí z rovinaté oblasti severního Německa, byli mile překvapeni zdejší přírodou a po náročné túře také jaksepatří unaveni. Rozjeli se také do okolí, podívali se do Štramberka, navštívili muzeum v Kopřivnici, sklárny v Karolince a nejvíce se jim líbilo na Súkenické, kde obdivovali rozhled do širokého okolí.

Ve škole se žáci rozdělili do "workshopů", ve kterých se zapojili jednak do výtvarné činnosti-malování na sklo, jiní se zapojili do pěveckého souboru a nacvičili s našimi žáky české písničky. Další skupina se věnovala sportu a konečně poslední část německých žáků nacvičila představení Pohádky o řepě v češtině a naopak naši členové divadelního souboru na oplátku představení O koblížkovi , tentokrát v němčině. Prezentace celotýdenní společné činnosti proběhla při vystoupení pěveckého sboru a divadelního souboru v Janíkově stodole. Česko-německý sbor zazpíval několik českých a německých písní a společný divadelní soubor předvedl obě zmíněné pohádky. Odpolední a večerní čas patřil zábavě, návštěvě čajovny či diskotéky.

Při zpáteční cestě se naši hosté zastavili na dva dny v Praze, a protože zde byli poprvé, byli nadšeni její krásou a památkami. Pro všechny zúčastněné znamenal tento týden obohacení slovní zásoby, vzájemné poznání prostředí a kultury a také navázání přátelských vztahů.

Mezinárodní aktivity

Při příležitosti Evropského dne jazyků dne 26.září 2002 měli žáci možnost setkat se se zahraničními hosty. Naši školu totiž navštívili manželé Fernando a Katie Bellovi, kteří pocházejí z Kolumbie a z USA. Besedy s těmito rodilými mluvčími proběhly ve velmi milé a přátelské atmosféře, tři besedy přitom proběhly v anglickém jazyce a jedna beseda v jazyce španělském. Všichni zúčastnění žáci měli možnost si ověřit své znalosti cizího jazyka a také se dovědět mnoho zajímavého o životě v Kolumbii a USA.

Kromě setkání s rodilými mluvčími proběhly ještě dvě besedy s naší bývalou žačkou Terezou Porubovou, která pracuje jako au-pair ve Francii. Také tyto besedy byly pro žáky zajímavé a přínosné.

 

 

Hodnocení projektu SIPVZ 0323P2005 "Implementace geografického informačního systému ArcView a navigačního systému GPS do výuky zeměpisu na gymnáziu."


Projekt zpracovaný na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí je velice kvalitní, a to jak po obsahové, tak po formální stránce. Velmi cenná je variabilita použitých didaktických metod v rámci vyučovacích hodin, stejně tak zaměření úloh, které na učivo jednotlivých hodin navazují. Metodické zpracování vyučovacích hodin umožňuje jejich použití ve výuce zeměpisu i zeměpisného semináře.

Žáci mohou získávat nejen teoretické znalosti z problematiky GIS a GPS, ale i praktické dovednosti, jako je zpracování geografických informací nebo plánování trasy výletu. Nutnou podmínkou je vybavení učebny počítači s přístupem na internet a s nainstalovanými příslušnými programy. Některé úlohy vyžadují použití přístroje GPS.

Projekt byl dne 12. 12. 2006 prezentován na Gymnáziu Rožnov pod Radhoštěm vyučujícím zeměpisu.

Mgr. Jan Marek
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

 


Hodnocení projektu SIPVZ 0323P2005 "Implementace geografického informačnho systému ArcView a navigačního systému GPS do výuky zeměpisu na gymnáziu."


Myšlenka implementace GIS a GPS do výuky zeměpisu na gymnáziu je velmi dobrá, neboť žáci by získali znalosti a dovednosti uplatnitelné nejen v přímo praktickém životě, ale i při dalším studiu. Především se jedná o seznámení žáků s jedním z neprogresivnějších oborů geografie - geoinformatikou.

Projekt je koncipován tak, že je plně přenositelný i na jiná gymnázia. Samozřejmě po příslušném materiálním vybavení a proškolení vyučujích zeměpisu. Velkým kladem je vytvoření portálu týkajícího se výuky geoinformatiky v hodinách zeměpisu na gymnáziích a středních školách a plánované zpřístupnění výukových materiálů a mapových výstupů.

Zpracování projektu probíhá podle stanoveného rámcového časového harmonogramu.

Mgr. Jan Marek
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

 


Hodnocení projektu SIPVZ "Škola on-line"


 

Základní škola ve Šternberku pořádala dne 22.11.2006 předváděcí seminář s následujícím programem:

- ukázky výuky pomocí sešitů programu ACTIVStudio (tématické celky: funkce - M, skupenské změny - F, voda - Ch, ryby a obojživelníci - Př, geography - Aj, velká písmena -Čj, přívlastek - Čj, vypravěči - Čj, minulý čas - Nj, voda v oceánech a mořích - Z, lidská kostra - Př, státní symboly - Ov)

- předvedení hlasovacího systému k ACTIVBoard (Sharpcentrum Olomouc).

Seminář souvisí s ukončením dvouletého projektu SIPVZ s názvem Škola on-line, do kterého je zapojena velká část učitelského sboru na 2. stupni. Naše škola je ověřovací školou projektu. Účastníci akce obdrželi CD se všemi připravenými sešity pro interaktivní tabuli ACTIVBoard.

Uvedené projekce jsou použitelné z velké části i na nižším stupni gymnázia.


 
 

 

Mgr. Vladimír Kolář
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Úvodní stránkaSlovo ředitelkyPojďte na návštěvuŠkolaStudiumAktivityKontakt
Přijímací řízení 2012/13Historie školyKontaktní informaceMaturita 2011-2012ŠVPŠkolní řádPravidla hodnoceníProvozní řád jídelnyOrganizace školního rokuProjektyICT plán školyŠkolská radaUčební plányNadační fondZaměstnanci školyVýroční zprávyPravidla pro poskytování informací