Maturitní zkouška ve školním roce 2011-2012


KALENDÁŘ
MATURITNÍ ZKOUŠKY
- ROK 2012
JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ

Maturitní zkouška se uskuteční v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

Termín:

Jarní zkušební období: 2. května - 10. června 2012

 • Písemné zkoušky společné části MZ 2. května - 15. května 2012
 • Profilová část a ústní zkouška společné části MZ 21. května - 1. června 2012

Podzimní zkušební období: 1. září - 20. září 2012

 • Písemné zkoušky společné části MZ 1. září - 10. září 2012
 • Profilová část a ústní zkouška společné části MZ 11. září - 20. září 2012

Maturitní zkoušky ve školním roce 2011/2012 proběhnou ve stejném modelu jako v loňském roce.

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST

2012

2 povinné zkoušky:
1. Český jazyk
2. Cizí jazyk nebo matematika
2 povinné zkoušky
max. 3 nepovinné zkoušky z nabídky:
Český jazyk, cizí jazyk, matematika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění
max. 2 nepovinné zkoušky

a) společná část

Povinné zkoušky:

 • český jazyk a literatura,
 • cizí jazyk nebo matematika.

Povinné zkoušky koná žák buď v základní, nebo vyšší úrovni obtížnosti dle svého svobodného rozhodnutí. Úroveň volí pro každou zkoušku zvlášť. V případě komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se zvolená úroveň vztahuje na všechny tři její dílčí zkoušky (dílčí ústní zkoušku, didaktický test i písemnou práci). Maturitní zkoušku z matematiky vykoná formou didaktického testu. Pro úspěšné složení společné části maturitní zkoušky musí uspět u obou povinných zkoušek.

Nepovinné zkoušky

Žák si může (ale nemusí) zvolit maximálně 3 nepovinné zkoušky, a to z nabídky:

 • český jazyk a literatura, Z/V
 • cizí jazyk, Z/V
 • matematika, Z/V
 • občanský a společenskovědní základ, Z/V
 • biologie, V
 • fyzika, V
 • chemie, V
 • dějepis, V
 • zeměpis, V
 • dějiny umění, V

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

b) profilová část

Profilová část vychází z našeho učebního plánu. Každý žák má možnost vybrat si z nabídky předmětů tak, aby odpovídala jeho studijnímu zaměření (profilaci). Skládá se:

 • ze 2 povinných zkoušek
 • z možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky

Profilové zkoušky se budou konat formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Nabídka povinných i nepovinných zkoušek:

 • Latina
 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • ITZ
 • Estetická výchova
 • Cizí jazyk: anglický, francouzský, německý, španělský a ruský

Pokud si žák zvolí v profilové části cizí jazyk, musí to být z jiného cizího jazyka, než který si zvolil ve společné části Témata pro ústní zkoušky jsou zveřejněna na stránkách Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm. Žáci, kteří chtějí požádat o přiznání uzpůsobení podmínek pro konání MZ z důvodu zdravotního znevýhodnění či specifické poruchy učení, dodají současně s přihláškou i posudek příslušného poradenského zařízení.

Pro absolvování maturitní zkoušky je podmínkou úspěšně složení společné i profilové části.

Rožnov pod Radhoštěm 2. října 2011
RNDr. Alena Gallová
ředitelka školy

 

Informace VP:

Žák maturitního ročníku má za určitých okolností právo požádat ředitelku školy o  přiznání uzpůsobení podmínek (PUP) pro konání maturitní zkoušky. V případě žádosti musí ředitelce školy doložit originál posudku PPP, a to spolu s přihláškou k maturitě nejpozději do 15. prosince 2011.

Podrobnější informace získáte u výchovné poradkyně.

Závazný seznam titulů pro maturitní zkoušky - školní rok 2011-2012

Stáhněte si zde (PDF)
SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL k ústní zkoušce - formulář - Základní obtížnost
SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL k ústní zkoušce - formulář - Vyšší obtížnost

Úvodní stránkaSlovo ředitelkyPojďte na návštěvuŠkolaStudiumAktivityKontakt
Přijímací řízení 2012/13Historie školyKontaktní informaceMaturita 2011-2012ŠVPŠkolní řádPravidla hodnoceníProvozní řád jídelnyOrganizace školního rokuProjektyICT plán školyŠkolská radaUčební plányNadační fondZaměstnanci školyVýroční zprávyPravidla pro poskytování informací