Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Dny Anne Frankové v Bergenu

Ve dnech 14.-20.6. se v německém Bergenu konaly Dny Anne Frankové. Již po několikáté se pod vedením paní Ivany Novákové zúčastnili i studenti rožnovského gymnázia, jmenovitě Karolína Němečková, Kateřina Dvořáková, Zdeněk Dlabaja a Adam Blahuta. Letošní setkání bylo zaměřeno na téma migrace obyvatelstva. Dalším stěžejným tématem byla otázka sociálního vyloučení.

 V brzkých ranních nedělních hodinách se sešli všichni členové české výpravy a vydali se na dlouhou dvanáctihodinovou cestu. Po příjezdu jsme měli možnost poznat ostatní studenty a večer proběhlo grilování. Druhý den jsme se všichni odebrali na místní radnici, kde každá skupina prezentovala svou zemi, její kulturu a zvyky. Došlo i na krátkou skupinovou práci – tvorbu fiktivního životopisu přeživší Anne Frankové a následovala odpolední návštěva koncentračního tábora Bergen-Belsen, jež v nás zanechala silné dojmy.

V úterý byl na programu celodenní výlet do Amsterdamu – města jízdních kol a “coffee shopů”. Zde jsme absolvovali vyhlídkovou projížďku na loďkách a po dlouhém čekání jsme se dostali do domu Anne Frankové. Při prohlídce domu jsme si mohli představit, jak těžké bylo žít zde 2 roky v utajení. V Amsterdamu jsme také vyzvedli naše vzácné hosty, nizozemského spisovatele Mano Bouzamoura a jeho bratra Sola, kteří přijali pozvání na besedu na Dnech Anne Frankové. Po sedmihodinové zpáteční cestě jsme všichni dorazili po půlnoci na své pokoje.

Následujícího dne nám byly v dopoledním programu sděleny různé teoretické informace ohledně přistěhovalectví a sociálního vyloučení ve formě her, diskuzí či brainstormingů. Po obědě následovala beseda se spisovatelem Manem Bouzamourem a jeho bratrem Solem, jež působili na všechny a zvláště na nás velmi příjemně a sympaticky, avšak nejpodstatnější byl popis fiktivní knížky Mano Bouzamoura, která pojednává o příběhu přeživší Anne Frankové po druhé světové válce.

Čtvrteční den se nesl spíše v pracovním duchu. Nejdříve byla představena náplň práce, jež spočívala ve vypracování tří básní na téma Anne Franková, migrace nebo začleňování se do společnosti. Jednotlivé básně měly být ve třech různých formách (např. haiku, akrostichon  a elfchen) a popřípadě měly být doplněny překlady do ostatních světových jazyků. My jsme se všichni pokusili přeložit naše literární díla a takřka okamžitě jsme zjistili, že to bude pořádný oříšek. Nakonec jsme však překlad zvládli.

Poslední den pobytu byl pro nás paradoxně volnější, jelikož všichni stihli zhotovit své knížečky překypující poezií během předešlého odpoledne, a tak nám stačilo pouze vybrat náš největší literární “Meisterstück” a zapsat ho krasopisně do společné sbírky básní, jež zůstane v Bergenu. Po dokončení práce jsme se vypravili na krátkou prohlídku Celle, kde jsme zhlédli krásné, válkou nenarušené malované domy a nakoupili si nějaké suvenýry.  Po návratu jsme se všichni fyzicky i mentálně připravili na epické zakončení celého týdne. Po krátké zkoušce na radnici města Bergen v 17:00 vypuklo vystoupení všech účastníků Dnů Anne Frankové. Představení pro veřejnost jsme zahájili krátkou muzikální vsuvkou, která byla oceněna bombastickým potleskem. Následovalo uvedení celé problematiky divákům za účasti studentů i jednotlivých přednášejících. Na programu byla opět kulturní pasáž v podobě klarinetového sóla Adama Blahuty. Po klarinetovém vystoupení představili studenti publiku výsledky práce přednesením své nejlepší básně. Poté Mano Bouzamour prezentoval svou knihu a také řekl pár slov o sobě i své tvorbě. Na závěr jsme vystoupili jako pěvecký a instrumentální  soubor, což dodalo celému odpoledni slavnostní ráz. Po potlesku diváků spadl ze všech v sále stres a nyní se mohli  všichni připravit na společnou večeři. Po ní se konala diskotéka, kterou si všichni užili plnými doušky, navzájem jsme se rozloučili. Po “prospané” noci se v sobotu ráno po snídani rozjely jednotlivé automobily se studenty a jejich doprovody ke svým domovům.

Všichni děkujeme paní profesorce Ivaně Novákové a řidiči Vojtěchu Winklerovi za zprostředkování této akce. Věříme, že každý z nás si s sebou domů odvezl nějaké to slovíčko, novou gramatiku, kontakt na nové přátele či alespoň fotku. Množství zážitků nelze vypsat do  jedné zprávy ani do dvou. Kromě našeho doprovodu bychom chtěli také ocenit práci Michaela Krebse a Katariny Rausch, kteří nás celým projektem provázeli.

Přejít nahoru