Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Říční krajina Bečvy (geografické terénní cvičení)

Ve středu 23. 4. časně zrána se třída 5.A8 sešla na nádraží, aby se vlakem přesunula na plánované místo geografické exkurze – a to do Špiček. Předmětem našeho zájmu byla řeka Bečva. Rozdělili jsme se do tří skupin a každé skupině bylo přiděleno území k mapování. Po rozdání atlasů rostlin, mapek a dalších nezbytností jsme byli náležitě vybaveni k zdárnému splnění zadaných úkolů, a tak jsme se mohli směle pustit do práce. Skupiny pracující na březích řeky zajímala především krajina a její změny způsobené buď povodněmi, nebo působením člověka, skupina, která mapovala samotné koryto řeky, se zabývala modelací břehů a vymezováním aktivní zóny.

Rozdíl mezi exkurzí a terénním cvičením jsme si uvědomili záhy, když se někteří z nás ocitli po kotníky v bahně, či po pás v kopřivách. Ale myslím, že většina z nás se i tak skvěle bavila a na pracovním nadšení nám to příliš neubralo. I přes drobné nesnáze jsme se statečně brodili bahnem, fotili, zapisovali si a pozorovali.

Jedna věc je slyšet o ekologických problémech ve škole a druhá vidět to vše v praxi. Čerstvě vysazené smrky jen několik desítek metrů od aktivní zóny řeky, zorané pole takřka uprostřed lesa a stržené břehy po povodních, při kterých se řeka rozlévá z uměle vytvořeného koryta a tvoří si opět svou přirozenou cestu. Můžete si v učebnici přečíst o zavlečené rostlině křídlatce japonské, ale teprve, až se skrz její hustý porost na březích budete prodírat, pochopíte, jak parazitický a životaschopný druh to je.

Když všechny skupiny zakončily svou práci, byly asi dvě hodiny po poledni. Ještě nás čekal únavný pochod rozmoklým terénem zpátky na vlakovou zastávku, poté jsme teprve byli bahnem obaleni dokonale. Rádi jsme nastoupili do vlaku a konečně si na chvíli sedli. Říká se, že zážitek nemusí být dobrý, hlavně, když je intenzivní. A myslím, že naše terénní cvičení zcela splnilo obě kritéria. Naše práce ale ještě neskončila. V těchto dnech zpracováváme svá pozorování, která v nejbližších dnech formou prezentace představíme spolužákům a na závěr vše shrneme ve stručném písemném resumé.

Třída 5.A8

Přejít nahoru