Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Adopce na dálku – aneb jestli to má mít smysl, musíme pokračovat a dotáhnout to až do konce…

… ano, tak přesně takové přesvědčení v nás – studentech i učitelích – vyvolal článek v posledním časopisu Gústav o Adopci na dálku. O projektu, který na naší škole trvá již 6 let a zajišťuje celoroční studium, ale také materiální pomoc bangladéšské dívence Anjoně Sircar, kterou podporujeme na dálku díky grantu humanitární organizace Adra, se kterou naše škole spolupracuje na více projektech. O pomoci, která je důležitá a smysluplná jedině tehdy, když naše Anjona dostuduje internátní školu a bude si moci najít kvalitní zaměstnání.
Šest let je doba dlouhá na to, abychom trochu přestali vnímat naléhavost našeho počínání, ale krátká na to, aby Anjona mohla dostudovat. Musíme pokračovat dál a vydržet. Proto znovu připomeňme důležité informace:

ADRA (Adventist Development and Relief Agency)

– je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. V České republice ADRA působí od roku 1992. Do roku 2013 byla ADRA občanským sdružením. V souvislosti se změnou občanského zákoníku je nyní obecně prospěšnou společností. ADRA, o.p.s., patří v současné době k největším organizacím v ČR poskytujícím humanitární, rozvojovou
a sociální pomoc doma i v zahraničí. Vedle ADRA, o.p.s., funguje také Nadace ADRA.

Obecně prospěšná společnost ADRA a její činnost

ADRA, o.p.s., se zaměřuje na čtyři základní témata:

  • dobrovolnictví: pravidelné dobrovolnictví a komunitní intervenční psychosociální týmy
  • rozvojové vzdělávání: program Opravdový svět
  • pomoc při mimořádných událostech v České republice
  • humanitární pomoc a rozvojové projekty v zahraničí

BanglaKids http://www.adra.cz/banglakids/

Dalším příkladem projektu rozvojové pomoci je BanglaKids, zaměřený na podporu bangladéšských dětí.

O BanglaKids

BanglaKids je dlouhodobý rozvojový projekt nevládní organizace ADRA v Bangladéši, který podporuje vzdělávání a zlepšení životních podmínek bangladéšských dětí a mladých lidí.
Od roku 1999 jsme díky dárcům převážně z České a Slovenské republiky umožnili vzdělání
6 400 bangladéšským dětem, a otevřeli jim tak cestu k lepší budoucnosti.
Jak probíhá naše podpora

  • Pomáháme vzdělávat děti a mladé lidi na vesnických a internátních školách
  • Podporujeme rodiny, které nemohou hradit školné či výdaje spojené s výukou
  • Vedle školní docházky zajišťujeme dětem a dospívajícím výživné teplé jídlo a lékařskou péči
  • Pravidelně školíme učitele a zvyšujeme tak jejich kvalifikaci
  • Rekonstruujeme školní prostory a vybavujeme třídy
  • Zkvalitňujeme zdroje pitné vody na školách

Dlouhodobým cílem BanglaKids je podpora škol a místních komunit v Bangladéši tak, aby se stávaly soběstačnějšími a méně závislými na pomoci zvenčí.

A proto se připojte k naší společné pomoci, která má smysl.

Přejít nahoru