Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Důležitá sdělení

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Vyhlášuji 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)

Přihlášky je možné podávat do 24. května 2024 a to elektronicky a hybridně zde: , či papírovou formou.

Potřebné formuláře ke stažení a vyplnění najdete na stránce “Tiskopisy a žádosti“.

Termín zveřejnění výsledků: 21. června 2024

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v obou kolech řízení je 30, z toho ve 2. kole 2 uchazeči.

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení zůstávají ve stanovení výsledného pořadí uchazečů stejná jako v 1. kole.

Kritéria přijetí 2024-25 – osmileté studium – 2. kolo

Přehled všech důležitých informací MŠMT naleznete zde:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Informace zaměřené na jednotlivé aktéry naleznete zde: www.prihlaskynastredni.cz,

 

Rožnov pod Radhoštěm, 20. 5. 2024

 

Mgr. Jaroslav Knesl, MBA

ředitel školy

Souhrnné informace k volbám do školské rady

od 12. 7. 2024 do 11. 7. 2027 

 • Aktuální tříleté funkční období členů školské rady vyprší dnem 11. 7. 2024. 
 • K posunu ve funkčním období došlo v důsledku covidových opatření, kdy období zahájené 1. 1. 2018 neskončilo 31. 12. 2020, ale bylo opatřením MŠMT prodlouženo v návaznosti na vyhlášení a následné prodlužování nouzového stavu.  
 • Nové funkční období bude navazovat od 12. 7. 2024 do 11. 7. 2027. 
 • Volby do školských rad se řídí: 
  • § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a  
  • ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a 
  • Volebním řádem vydaným Radou Zlínského kraje, v souladu s výše uvedenými předpisy dne 5. 3. 2012. 
 •  V souladu s nimi vyhlašuje ředitel školy, že volby do Školské rady proběhnou v budově Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm, a to v následujících časech:
  2 zástupců za pedagogické pracovníky školy
  30. dubna 2024 od 9:40 do 9:55 a od 15:00 do 15:20 

  2 zástupců za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a studenty   
  30. dubna 2024 od 15:30 do 17:00 

 • Funkční období členů školské rady zvolených v řádných volbách je tříleté. Členství ve školské radě je čestné. Členem školské rady může být každá zletilá fyzická osoba, která je  plně způsobilá k právním úkonům a která vyslovila souhlas se svou kandidaturou a byla řádně zvolena v souladu se zákonem. 
 • Pro účely voleb ředitel školy jmenuje volební komisi v následujícím složení:
  • RNDr. Veronika Kurková, Ph.D.
  • Mgr. Vladimír Stančík, Ph.D. 
 • Návrhy na členy školské rady podávejte prosím písemně členům volební komise nejpozději do 25. dubna 2024. Návrh obsahuje jméno a příjmení navrženého kandidáta, adresu bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo a podpisem vyjádřený souhlas kandidáta s nominací. 
 • Volební komise eviduje návrhy na kandidáty na členy školské rady. Oprávnění voliči mohou navrhnout kandidáty. Součástí návrhu musí být písemný souhlas kandidáta s kandidaturou.  
 • Volební komise sestaví seznam kandidátů a zajistí hlasovací lístky pro volby členů do školské rady.  
 • Volební komise eviduje formou zápisů všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, kteří využili svého volebního práva. Za každého nezletilého žáka může volit pouze jeden zákonný zástupce.  
 • Oprávnění voliči volí členy školské rady hlasováním. Voliči mají povinnost prokázat před hlasováním svou totožnost členům volební komise, jsou-li k tomu vyzváni.  
 • Na základě výsledků hlasování stanoví volební komise pořadí kandidátů podle počtu hlasů oprávněných voličů zúčastněných ve volbách. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.  
 • Členy školské rady se stávají kandidáti podle pořadí ve volbách a podle stanoveného počtu členů školské rady.  
 • Přehled termínů: 
  • Vyhlášení voleb, stanovení termínů a členů volební komise: 11. dubna 2024 
  • Termín uzávěrky podávání návrhů kandidátů: 25. dubna 2024 
  • Termíny konání voleb: 
   • 2 zástupců za pedagogické pracovníky školy:
    30. dubna 2024 od 9:40 do 9:55 a od 15:00 do 15:20 
   • 2 zástupců za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a studenty
    30. dubna 2024 od 15:30 do 17:00
     
  • Vyhlášení výsledků voleb: nejpozději 2. května 2024 

Všechny oprávněné voliče srdečně zveme k volbám. 

V Rožnově pod Radhoštěm 11. dubna 2024 

Mgr. Jaroslav Knesl, MBA 

ředitel školy 

Přílohy:

Volný den

Vyhlašuji “volný den” pro žáky a žákyně Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm z organizačních důvodů (konání jednotné zkoušky přijímacího řízení) dne:

 • 12. dubna 2024 pro žáky tříd: 1. A, 1. B, 5. A8, 2. A, 2. B, 6. A8, 3. A, 3. B, 7. A8
 • 15. dubna 2024 pro žáky tříd: 1. A, 1. B, 5. A8, 2. A, 2. B, 6. A8, 3. A, 3. B, 7. A8
 • 16. dubna 2024 pro žáky tříd: 1. A, 1. B, 5. A8
 • 17. dubna 2024 pro žáky tříd: 2. A, 2. B, 6. A8

ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky č.16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Jaroslav Knesl, MBA
ředitel školy

Konzultace – přijímačky nanečisto

Konzultace konané 5. a 8. března 2024 slouží k základnímu seznámení s konkrétními chybami v přijímačkách nanečisto z matematiky (vysvětlování a procvičování jednotlivých příkladů nebude z časových důvodů možné). Konzultace jsou směřovány především na zájemce, kteří se neúčastní přípravného kurzu, Každý zájemce vybírá pouze jeden termín. Přihlašování ke konzultacím bude uzavřeno v neděli 3. března 2024.

Přihlášku na konzultace najdete zde.

Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto 2024

 

Výsledky 4-leté studium M

ID žáka Počet bodů
402 41
470 39
594 38
477 38
457 38
424 36
542 34
450 34
468 33
532 33
486 32
463 32
495 32
521 32
432 31
541 31
517 31
518 31
449 31
431 31
497 31
428 30
436 30
443 30
501 30
461 30
471 30
433 30
446 29
423 29
412 29
525 29
598 29
531 28
429 28
600 27
426 27
441 27
479 27
462 27
498 26
489 26
454 26
469 26
499 25
494 25
420 25
519 25
503 25
437 25
509 24
458 24
504 24
513 24
411 23
459 23
485 23
408 22
483 22
536 21
413 21
476 21
528 21
523 21
473 21
444 20
515 20
448 20
481 20
514 20
595H 20
527 20
493 20
534 20
520 19
474 19
414 18
447 18
505 18
416 17
516 17
417 17
410 16
435 16
537 16
434 16
529 16
597 16
526 16
599 15
455 15
403 15
451 15
500 14
595P 14
506 14
596 13
508 12
464 12
478 12
492 12
540 12
425 11
453 11
511 11
419 11
452 11
421 10
430 10
427 10
539 10
467 10
484 10
409 9
491 9
512 9
439 8
466 7
440 6
524 6
535 5
502 4
533 0

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na čtyřleté gymnázium

Vážným zájemcům o čtyřleté studium na gymnáziu nabízíme možnost rozšíření přijímacích zkoušek nanečisto o přípravný kurz, který bude zaměřen na procvičování problematických úloh.

Nabízíme možnost volby ze dvou termínů a to buď úterního, nebo pátečního. Zvolený termín bude uskutečněn ve dvou lekcích. …

Přejít nahoru