Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Úřední deska

Informace

(struktura dle vyhlášky č. 442/2006 ve znění vyhlášky č. 416/2008)

Název

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Důvod a způsob založení

Zřizovatel Zlínský kraj, třída T. Bati 21, 76190 Zlín (www.kr-zlinsky.cz) na základě rozhodnutí MŠMT č.j. 19622/2001-14 ze dne 26. června 2001 zřizuje s účinností od 1. července 2001 příspěvkovou organizaci Gymnázium, Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 1725, IČ 00843393.

Hlavním účelem zřízení je poskytování výchovy a vzdělávání. Organizace vykonává činnost střední školy. Předmět činnosti školy je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Organizační struktura

viz soubor aktualizovaný “organizační schéma a kompetence zaměstnanců” v sekci Škola/Základní informace/Organizační schéma

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa: Koryčanské Paseky 1725, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je shodná s poštovní adresou. Úřadovnou školy je sekretariát školy ve 2. podlaží, dveře č. 225

Datová schránka: vi3vtj4

Úřední hodiny:

pondělí, středa: 9.00-11.00 / 13.00-15.00 (v období hlavních prázdnin: pondělí, středa: 9.00-11.00 / 12.00-13.00)

Telefonní čísla: 571 685 061 (kancelář školy), 571 685 043 (ředitel školy), další čísla uvedeny v záložce KONTAKTY na zaměstnance školy

Adresa internetové stránky: www.gymroznov.cz

Adresa e-podatelny: viz datová schránka v sekci kontaktní informace

Další elektronické adresy:

Statutární orgán – Ředitel školy: jknesl@gymroznov.cz

Zástupce statutárního orgánu: jnemec@gymroznov.cz

Bankovní spojení: KB a.s. Rožnov p.R., č. ú. 4001334801/0100

: 00 84 33 93

REDIZO školy: 6000 182 11

DIČ škola není plátce DPH.

Dokumenty

V kanceláři školy (2. podlaží, dveře č. 225) jsou k dispozici v tištěné i elektronické podobě:

  • školní vzdělávací program
  • školní řád s přílohami
  • organizační řád
  • výroční zprávy
  • informace o přijímacím řízení
  • dokumenty školní preventivní strategie
  • směrnice školy

Žádosti o informace, příjem žádostí a dalších podání

Informace jsou poskytovány dle zákona 106/1999 Sb.

Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitele školy je možné požádat o opravný prostředek u Krajského úřadu na adresu Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín.

Formuláře

Formuláře jsou zpřístupněny v ředitelně školy nebo na webových stránkách školy v záložce Dokumenty/Tiskopisy a žádosti.

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním ve středních školách: portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/20114

Předpisy

Nejdůležitější předpisy jsou ke stažení na www.zkola.cz a www.msmt.cz/dokumenty

Školní řád s přílohami jsou k nahlédnutí v tištěné i elektronické podobě v kanceláři školy.

Licenční smlouvy

Licenční smlouvy škola nemá uzavřeny.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

Výroční zprávy jsou zpřístupněny v ředitelně školy nebo na webových stránkách školy v sekci Dokumenty/ Výroční zprávy.

Návrh rozpočtu a návrh rozpočtového výhledu

Návrh rozpočtu a návrh rozpočtového výhledu najdete na webových stránkách školy v sekci Dokumenty / Rozpočet.

Přejít nahoru