Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Učebnice

Učebnice pro školní rok 2024-2025

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2024-2025
pro nižší gymnázium

1.A8

 • Matematika – Úvodní opakování , Herman, Prometheus
 • Matematika – Kladná a záporná čísla, Herman, Prometheus
 • Matematika – Dělitelnost, Herman, Prometheus
 • Matematika – Osová a středová souměrnost, Herman, Prometheus
 • Matematika – Trojúhelníky a čtyřúhelníky, Herman, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Fyzika pro 6. roč. ZŠ a víceletá gymnázia – učebnice, Rauner, Fraus
 • Přírodopis 6. – učebnice, Fraus
 • Zeměpis pro 6. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa, Kartografie
 • Dějepis – Dějiny pravěku a starověku, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 6. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, (učebnice + PS ) Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Leberbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 6. – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – Harmonize 1

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2024-2025
pro nižší gymnázium

2.A8

 • Matematika – Racionální čísla, procenta, Herman, Prometheus
 • Matematika – Úměrnosti, Herman, Prometheus
 • Matematika – Hranoly, Herman, Prometheus
 • Matematika – Výrazy 1, Herman, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Fyzika pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – učebnice , Rauner, Fraus
 • Přírodopis 7 – učebnice, Fraus
 • Přírodopis 2 pro 7. roč. ZŠ, Černík, SNP
 • Chemie: bez učebnice
 • Zeměpis pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa , Kartografie
 • Dějepis – Dějiny středověku, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (učebnice + PS), Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Lederbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 7 – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – Harmonize 1
 • Anglický jazyk – Harmonize 2

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2024-2025
pro nižší gymnázium

3.A8

 • Matematika – Výrazy 1, Herman, Prometheus
 • Matematika – Výrazy 2, Herman, Prometheus
 • Matematika – Rovnice a nerovnice, Herman, Prometheus
 • Matematika – Kruhy a válce, Herman, Prometheus
 • Matematika – Geometrické konstrukce, Herman, Prometheus
 • Finanční matematika, statistika, Mullerová, Kvarta
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Fyzika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia , učebnice , Rauner. Fraus
 • Přírodopis 8 – učebnice, Fraus
 • Chemie 8, učebnice, Nová škola
 • Zeměpis pro 7. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa, Kartografie
 • Dějepis – Dějiny novověku, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (učebnice + PS), Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Lederbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 8 – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – pokročilí: English Plus 2, 1st Edition
 • Německý jazyk – začátečníci: Beste Freunde 1
 • Španělský jazyk – začátečníci: Descubre 1
 • Francouzský jazyk – začátečníci: Amis et compagnie 1

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2024-2025
pro nižší gymnázium

4.A8

 • Matematika – Rovnice a jejich soustavy, Herman, Prometheus
 • Matematika – Funkce, Prometheus
 • Výrazy 2, Herman, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Matematika 9 – 1.,2. díl, Bušek, Prometheus
 • Matematika – Podobnost a funkce úhlu, Herman, Prometheus
 • Matematika – Jehlany a kužele, Herman, Prometheus
 • Fyzika pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia , učebnice , Rauner, Fraus
 • Přírodopis 9 – učebnice, Fraus
 • Základy chemie 2, Beneš, Fortuna
 • Zeměpis pro 8. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa , Kartografie
 • Školní atlas ČR, Kartografie
 • Dějepis – Dějiny 20. století, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia ( učebnice a PS ) , Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Leberbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 9 – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – pokročilí: English Plus 2 a 3
 • Španělský jazyk – začátečníci: Nueva Aventura 1
 • Německý jazyk – začátečníci: Beste Freunde 2
 • Francouzský jazyk – začátečníci: Amis et compagnie 1

SEZNAM DOPORUČENÝCH UČEBNIC
pro 5.A8, 6.A8, 7.A8, 8.A8, 1.AB, 2.AB, 3.AB, 4.AB
pro školní rok 2024-2025

Všichni nově přijatí žáci staršího gymnázia tříd si budou moci zakoupit učebnice přímo ve škole počátkem měsíce září v rámci burzy učebnic. Žádáme rodiče zejména prvních ročníků, aby s nákupem učebnic počkali až na začátek školního roku, kdy budou jednotlivými vyučujícími upřesněny informace ohledně toho, bude-li fyzické vlastnictví učebnic pro práci v hodinách po studentech vyžadováno, či nikoliv.

Matematika

1.AB +
5.A 8
– Bušek, Základní poznatky z mat., Prometheus
– Boček, Rovnice a nerovnice, Prometheus
– Janeček, Výrazy, rovnice – sbírka úloh pro SŠ, Prometheus
( doporučená učebnice)
2.AB +
6.A 8
– Odvárko, Funkce, Prometheus
– Pomykalová, Planimetrie, Prometheus
3.AB +
7.A 8
– Odvárko, Goniometrie, Prometheus
– Kočandrle, Analytická geometrie, Prometheus
– Matematika pro SŠ (6.díl) – Stereometrie – pracovní sešit, Didaktis
4.AB+
8.A 8
– Kubát, Diferenc. a integrál. počet, Prometheus (pouze pro matematický seminář)
– Petáková, Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ, Prometheus (pro maturující z matematiky)
– Matematika pro SŠ (8. díl) – Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika, pracovní sešit, Didaktis

Fyzika

1.AB +
5.A 8
– Bednařík, Mechanika, Prometheus
– Bartuška, Svoboda, Molekulová fyzika a termika, Prometheus
2.AB +
6.A 8
– Lepil, Mechanické kmitání a vlnění, Prometheus
– Bartuška, Svoboda, Molekulová fyzika a termika, Prometheus
– Lepil, Elektřina a magnetismus, Prometheus
3.AB +
7.A 8
– Lepil, Elektřina a magnetismus, Prometheus
– Macháček, Astrofyzika, Prométheus
– Štoll, Fyzika mikrosvěta, Gelosic
– Lepil, Optika, Prometheus
Pro všechny ročníky doporučeno:
– Lepil, Sb. úloh pro SŠ, Prometheus
– Mikulčák: Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce

Biologie

1.AB, 2.AB, 3.AB, + 5.A 8, 6.A 8, 7.A 8 – Jelínek, Zicháček, Biologie pro gymnázia, Olomouc
– pro 3. ročníky: Kočárek, Genetika
Kočárek, Biologie člověka 1

Chemie

1.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 1.díl, Olomouc
2.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 2.díl, Olomouc
3.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 3.díl, Olomouc
5.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 1.díl, Olomouc
6.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 2.díl, Olomouc
7.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 3.díl, Olomouc
pro maturanty doporuč.: – Vacík, Přehled středoškolské chemie

Zeměpis , geopolitika

1.AB +
5. A 8
– Demek, Geografie pro SŠ 1, fyzickogeografická část, SNP
– Matušková, Geografie pro SŠ 2, socioekonomická část, SNP
– Bičík, Příroda a lidé Země
– Školní atlas světa, Kartografie , co nejnovější
– doporučujeme: Školní atlas dnešního světa, Terra, Praha
2.AB +
6.A 8
– Školní atlas světa, Kartografie, co nejnovější
– Školní atlas ČR, Kartografie, co nejnovější
– doporučujeme: Školní atlas dnešního světa, Terra, Praha
– doporučujeme: Školní atlas dnešní Česka, Terra
– Anděl, Bičík, Makroregiony světa, Česká geogr. spol. 2010
– Červinka, Zeměpis ČR, učebnice pro SŠ, Česká geogr. spol.
4.AB + 8.A8 – Červinka, Zeměpis ČR, učebnice pro SŠ, Česká geogr. spol.
– Školní atlas ČR , Kartografie, co nejnovější
– doporučujeme: Školní atlas dnešního Česka, Terra

Český jazyk

Pro všechny ročníky – Pravidla českého pravopisu ( po roce 1993)

1.AB +
5.A 8
– Martinec, Mluvnice – učebnice českého jazyka pro SŠ,
Fraus ( učebnice na celé čtyři roky studia vyššího gymnázia)
– Hoffmannová, Komunikace a sloh – učebnice českého jazyka pro
SŠ, Fraus ( učebnice na čtyři roky studia )
– Literatura pro 1. roč. SŠ – učebnice, Didaktis
– Literatura pro 1. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis
2.AB +
6.A 8
– Literatura pro 2. roč. SŠ – učebnice, Didaktis
– Literatura pro 2. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis
3.AB +
7.A 8
– Literatura pro 3. roč. SŠ – učebnice, Didaktis
– Literatura pro 3. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis
4. AB+
8.A 8
– Literatura pro 4. roč. SŠ -učebnice, Didaktis
– Literatura pro 4. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis

Dějepis

1.AB +
5.A 8
– Starší dějiny pro SŠ (1. část) : Pravěk, starověk, raný středověk, Didaktis 2018
– Starší dějiny pro SŠ (2. část) : Vrcholný středověk, pozdní středověk, raný novověk, Didaktis 2018
2.AB +
6.A 8
– Starší dějiny pro SŠ (2. část) : Vrcholný středověk, pozdní středověk, raný novověk, Didaktis 2018
– Dějiny 19. století pro SŠ, Didaktis 2016
3.AB+ 4.AB+
7.A 8+
8.A 8
– Světové a české dějiny 20. století a prvního desetiletí 21. století, Didaktis 2014

Základy společenských věd

1.AB +
5.A 8
– Doležalová, Vlková: Občanský a společenskovědní základ – psychologie
2.AB +
6.A8
– Politologie, FIN, David, Olomouc
– Společenské vědy pro střední školy 3. díl, učebnice + pracovní sešit, Didaktis
3.AB+
7.A8
– Společenské vědy pro střední školy 3. díl, učebnice + pracovní sesit, Didaktis
4.AB +
8.A 8
– Měšťánek, Filosofie pro SŠ – rozšířené vydání, Fraus
– Sedláček, Filozofie, Optys Opava

Anglický jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB – Life Vision Intermediate ——–
2.AB – Maturita Solutions Pre-Interm. ——–
3.AB – Maturita Solutions Interm. ———
4. AB – Maturita Solutions Interm. ———
5.A8 – Life Vision Intermediate ——
6.A8 – Maturita Solutions Interm. ——
7.A8 – Maturita Solutions Interm. ——
8.A8 – Maturita Solutions Interm. ——-

Německý jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB —— – Super 1
2.AB —— – Super 1, 2
3.AB —— – Super 2, 3
4.AB ——- – Super 2, 3
5.A8 ——- – Super 2
6.A8 ——- – Super 2
7.A8 ——- – Super 3
8.A8 ——- – Super 3

Španělský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB ——- – Nueva Aventura 1
2.AB ——- – Nueva Aventura 1
3.AB ——- – Nueva Aventura 1 a 2
4.AB ——- – Nueva Aventura 2
5.A8 ——- Nueva Aventura 1, 2
6..A8 ——- – Nueva Aventura 2
7.A8 ——– – Nueva Aventura 2
8.A8 ——– – Nueva Aventura 2
– Aventura 3

Ruský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB —— – Klass Snova 1
2.AB —— – Klass 2
3.AB —— – Klass 3
4.AB —— -Klass 3
5.A 8 —— ——-
6.A 8 —— ——-
7.A 8 —— ——-
8.A 8 —— ——-

Francouzský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB ——- ——-
2.AB ——- ——-
3.AB ——- ——-
4.AB ——- ——-
5.A8 ——- – Amis et compagnie 2
6..A8 ——- ——-
7.A8 ——– ——-
8.A8 ——– ——-

 

Učebnice pro školní rok 2023-2024

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2023-2024
pro nižší gymnázium

1.A8

 • Matematika – Úvodní opakování , Herman, Prometheus
 • Matematika – Kladná a záporná čísla, Herman, Prometheus
 • Matematika – Dělitelnost, Herman, Prometheus
 • Matematika – Osová a středová souměrnost, Herman, Prometheus
 • Matematika – Trojúhelníky a čtyřúhelníky, Herman, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Fyzika pro 6. roč. ZŠ a víceletá gymnázia – učebnice, Rauner, Fraus
 • Přírodopis 6. – učebnice, Fraus
 • Zeměpis pro 6. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa ,Kartografie
 • Dějepis – Dějiny pravěku a starověku, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 6. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, ( učebnice + PS ) Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Leberbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 6. – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – Harmonize 1

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2023-2024
pro nižší gymnázium

2.A8

 • Matematika – Racionální čísla, procenta, Herman, Prometheus
 • Matematika – Úměrnosti, Herman, Prometheus
 • Matematika – Hranoly, Herman, Prometheus
 • Matematika – Výrazy 1, Herman, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Fyzika pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – učebnice , Rauner, Fraus
 • Přírodopis 7 – učebnice, Fraus
 • Přírodopis 2 pro 7. roč. ZŠ, Černík, SNP
 • Chemie: bez učebnice
 • Zeměpis pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa , Kartografie
 • Dějepis – Dějiny středověku, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia ( učebnice + PS), Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Lederbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 7 – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – English Plus 1, 1st Edition
 • – English Plus 2, 1st Edition

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2023-2024
pro nižší gymnázium

3.A8

 • Matematika – Výrazy 1, Herman, Prometheus
 • Matematika – Výrazy 2, Herman, Prometheus
 • Matematika – Rovnice a nerovnice, Herman, Prometheus
 • Matematika – Kruhy a válce, Herman, Prometheus
 • Matematika – Geometrické konstrukce, Herman, Prometheus
 • Finanční matematika, statistika, Mullerová, Kvarta
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Fyzika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia , učebnice , Rauner. Fraus
 • Přírodopis 8 – učebnice, Fraus
 • Základy chemie – 2. díl, Beneš, Fortuna
 • Chemie pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Škoda, Fraus
 • Zeměpis pro 7. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa, Kartografie
 • Dějepis – Dějiny novověku, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (učebnice + PS), Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Lederbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 8 – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – pokročilí: English Plus 2, 1st Edition
 • Německý jazyk – začátečníci: Beste Freunde 1
 • Španělský jazyk – začátečníci: Nueva Aventura 1
 • Francouzský jazyk – začátečníci: Amis et compagnie 1

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2023-2024
pro nižší gymnázium

4.A8

 • Matematika – Rovnice a jejich soustavy, Herman, Prometheus
 • Matematika – Funkce, Prometheus
 • Výrazy 2, Herman, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Matematika 9 – 1.,2. díl, Bušek, Prometheus
 • Matematika – Podobnost a funkce úhlu, Herman, Prometheus
 • Matematika – Jehlany a kužele, Herman, Prometheus
 • Fyzika pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia , učebnice , Rauner, Fraus
 • Přírodopis 9 – učebnice, Fraus
 • Základy chemie 2, Beneš, Fortuna
 • Zeměpis pro 8. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa , Kartografie
 • Školní atlas ČR, Kartografie
 • Dějepis – Dějiny 20. století, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia ( učebnice a PS ) , Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Leberbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 9 – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – pokročilí: English Plus 2 a 3
 • Španělský jazyk – začátečníci: Nueva Aventura 1
 • Německý jazyk – začátečníci: Beste Freunde 2
 • Francouzský jazyk – začátečníci: Amis et compagnie 1

SEZNAM DOPORUČENÝCH UČEBNIC
pro 5.A8, 6.A8, 7.A8, 8.A8, 1.AB, 2.AB, 3.AB, 4.AB
pro školní rok 2023-2024

Všichni nově přijatí žáci staršího gymnázia tříd 1.AB – si budou moci zakoupit učebnice přímo ve škole počátkem měsíce září v rámci burzy učebnic.

Matematika

1.AB +
5.A 8
– Bušek, Základní poznatky z mat., Prometheus
– Boček, Rovnice a nerovnice, Prometheus
– Janeček, Výrazy, rovnice – sbírka úloh pro SŠ, Prometheus
( doporučená učebnice)
2.AB +
6.A 8
– Odvárko, Funkce, Prometheus
– Pomykalová, Planimetrie, Prometheus
3.AB +
7.A 8
– Odvárko, Goniometrie, Prometheus
– Kočandrle, Analytická geometrie, Prometheus
– Matematika pro SŠ (6.díl) – Stereometrie – pracovní sešit, Didaktis
4.AB+
8.A 8
– Kubát, Diferenc. a integrál. počet, Prometheus (pouze pro matematický seminář)
– Petáková, Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ, Prometheus (pro maturující z matematiky)
– Matematika pro SŠ (8. díl) – Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika, pracovní sešit, Didaktis

Fyzika

1.AB +
5.A 8
– Bednařík, Mechanika, Prometheus
– Bartuška, Svoboda, Molekulová fyzika a termika, Prometheus
2.AB +
6.A 8
– Lepil, Mechanické kmitání a vlnění, Prometheus
– Bartuška, Svoboda, Molekulová fyzika a termika, Prometheus
– Lepil, Elektřina a magnetismus, Prometheus
3.AB +
7.A 8
– Lepil, Elektřina a magnetismus, Prometheus
– Macháček, Astrofyzika, Prométheus
– Štoll, Fyzika mikrosvěta, Gelosic
– Lepil, Optika, Prometheus
Pro všechny ročníky doporučeno:
– Lepil, Sb. úloh pro SŠ, Prometheus
– Mikulčák: Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce

Biologie

1.AB, 2.AB, 3.AB, + 5.A 8, 6.A 8, 7.A 8 – Jelínek, Zicháček, Biologie pro gymnázia, Olomouc
– pro 3. ročníky: Kočárek, Genetika
Kočárek, Biologie člověka 1

Chemie

1.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 1.díl, Olomouc
2.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 2.díl, Olomouc
3.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 3.díl, Olomouc
5.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 1.díl, Olomouc
6.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 2.díl, Olomouc
7.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 3.díl, Olomouc
pro maturanty doporuč.: – Vacík, Přehled středoškolské chemie

Zeměpis , geopolitika

1.AB +
5. A 8
– Demek, Geografie pro SŠ 1, fyzickogeografická část, SNP
– Matušková, Geografie pro SŠ 2, socioekonomická část, SNP
– Bičík, Příroda a lidé Země
– Školní atlas světa, Kartografie , co nejnovější
– doporučujeme: Školní atlas dnešního světa, Terra, Praha
2.AB +
6.A 8
– Školní atlas světa, Kartografie, co nejnovější
– Školní atlas ČR, Kartografie, co nejnovější
– doporučujeme: Školní atlas dnešního světa, Terra, Praha
– doporučujeme: Školní atlas dnešní Česka, Terra
– Anděl, Bičík, Makroregiony světa, Česká geogr. spol. 2010
– Červinka, Zeměpis ČR, učebnice pro SŠ, Česká geogr. spol.
4.AB + 8.A8 – Červinka, Zeměpis ČR, učebnice pro SŠ, Česká geogr. spol.
– Školní atlas ČR , Kartografie, co nejnovější
– doporučujeme: Školní atlas dnešního Česka, Terra

Český jazyk

Pro všechny ročníky – Pravidla českého pravopisu ( po roce 1993)

1.AB +
5.A 8
– Martinec, Mluvnice – učebnice českého jazyka pro SŠ,
Fraus ( učebnice na celé čtyři roky studia vyššího gymnázia)
– Hoffmannová, Komunikace a sloh – učebnice českého jazyka pro
SŠ, Fraus ( učebnice na čtyři roky studia )
– Literatura pro 1. roč. SŠ – učebnice, Didaktis
– Literatura pro 1. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis
2.AB +
6.A 8
– Literatura pro 2. roč. SŠ – učebnice, Didaktis
– Literatura pro 2. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis
3.AB +
7.A 8
– Literatura pro 3. roč. SŠ – učebnice, Didaktis
– Literatura pro 3. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis
4. AB+
8.A 8
– Literatura pro 4. roč. SŠ -učebnice, Didaktis
– Literatura pro 4. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis

Dějepis

1.AB +
5.A 8
– Starší dějiny pro SŠ (1. část) : Pravěk, starověk, raný středověk, Didaktis 2018
– Starší dějiny pro SŠ (2. část) : Vrcholný středověk, pozdní středověk, raný novověk, Didaktis 2018
2.AB +
6.A 8
– Starší dějiny pro SŠ (2. část) : Vrcholný středověk, pozdní středověk, raný novověk, Didaktis 2018
– Dějiny 19. století pro SŠ, Didaktis 2016
3.AB+ 4.AB+
7.A 8+
8.A 8
– Světové a české dějiny 20. století a prvního desetiletí 21. století, Didaktis 2014

Základy společenských věd

1.AB +
5.A 8
– Doležalová, Vlková: Občanský a společenskovědní základ – psychologie
2.AB +
6.A8
– Politologie, FIN, David, Olomouc
– Společenské vědy pro střední školy 3. díl, učebnice + pracovní sešit, Didaktis
3.AB+
7.A8
– Společenské vědy pro střední školy 3. díl, učebnice + pracovní sesit, Didaktis
4.AB +
8.A 8
– Měšťánek, Filosofie pro SŠ – rozšířené vydání, Fraus
– Sedláček, Filozofie, Optys Opava

Anglický jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB – Maturita Solutions Pre-Interm. ——–
2.AB – Maturita Solutions Pre-Interm. ——–
3.AB – Maturita Solutions Interm. ———
4. AB – Maturita Solutions Interm. ———
5.A8 – English Plus 3
– Maturita Solutions Interm.
——
6.A8 – Maturita Solutions Interm. ——
7.A8 – Maturita Solutions Interm. ——
8.A8 – Maturita Solutions Interm. ——-

Německý jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB —— – Super 1
2.AB —— – Super 1, 2
3.AB —— – Super 2
4.AB ——- – Super 2, 3
5.A8 ——- – Super 2
6.A8 ——- – Super 2
7.A8 ——- – Super 3
8.A8 ——- -Themen akt.2
– Themen neu 3

Španělský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB ——- – Nueva Aventura 1
2.AB ——- – Nueva Aventura 1
3.AB ——- – Nueva Aventura 1 a 2
4.AB ——- – Nueva Aventura 2
5.A8 ——- Nueva Aventura 1, 2
6..A8 ——- – Nueva Aventura 2
7.A8 ——– – Nueva Aventura 2
8.A8 ——– – Nueva Aventura 2
– Aventura 3

Ruský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB —— – Klass Snova 1
2.AB —— – Klass 2
3.AB —— – Klass 3
4.AB —— -Klass 3
5.A 8 —— ——-
6.A 8 —— ——-
7.A 8 —— ——-
8.A 8 —— ——-

Učebnice pro školní rok 2022-2023

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2022-2023
pro nižší gymnázium

1.A8

 • Matematika – Úvodní opakování , Herman, Prometheus
 • Matematika – Kladná a záporná čísla, Herman, Prometheus
 • Matematika – Dělitelnost, Herman, Prometheus
 • Matematika – Osová a středová souměrnost, Herman, Prometheus
 • Matematika – Trojúhelníky a čtyřúhelníky, Herman, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Fyzika pro 6. roč. ZŠ a víceletá gymnázia – učebnice, Rauner, Fraus
 • Přírodopis 6. – učebnice, Fraus
 • Zeměpis pro 6. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa ,Kartografie
 • Dějepis – Dějiny pravěku a starověku, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 6. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, ( učebnice + PS ) Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Leberbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 6. – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – English Plus1, 1st Edition

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2022-2023
pro nižší gymnázium

2.A8

 • Matematika – Racionální čísla, procenta, Herman, Prometheus
 • Matematika – Úměrnosti, Herman, Prometheus
 • Matematika – Hranoly, Herman, Prometheus
 • Matematika – Výrazy 1, Herman, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Fyzika pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – učebnice , Rauner, Fraus
 • Přírodopis 7 – učebnice, Fraus
 • Přírodopis 2 pro 7. roč. ZŠ, Černík, SNP
 • Základy chemie – 1.díl, Beneš, Fortuna
 • Chemie pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Škoda, Fraus
 • Zeměpis pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa , Kartografie
 • Dějepis – Dějiny středověku, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia ( učebnice + PS), Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Lederbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 7 – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – English Plus 1, 1st Edition
 • – English Plus 2, 1st Edition

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2022-2023
pro nižší gymnázium

3.A8

 • Matematika – Výrazy 1, Herman, Prometheus
 • Matematika – Výrazy 2, Herman, Prometheus
 • Matematika – Rovnice a nerovnice, Herman, Prometheus
 • Matematika – Kruhy a válce, Herman, Prometheus
 • Matematika – Geometrické konstrukce, Herman, Prometheus
 • Finanční matematika, statistika, Mullerová, Kvarta
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Fyzika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia , učebnice , Rauner. Fraus
 • Přírodopis 8 – učebnice, Fraus
 • Základy chemie – 2. díl, Beneš, Fortuna
 • Chemie pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Škoda, Fraus
 • Zeměpis pro 7. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa, Kartografie
 • Dějepis – Dějiny novověku, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (učebnice + PS), Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Lederbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 8 – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – pokročilí: English Plus 2, 1st Edition
 • Německý jazyk – začátečníci: Beste Freunde 1
 • Španělský jazyk – začátečníci: Nueva Aventura 1
 • Francouzský jazyk – začátečníci: Generation 1

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2022-2023
pro nižší gymnázium

4.A8

 • Matematika – Rovnice a jejich soustavy, Herman, Prometheus
 • Matematika – Funkce, Prometheus
 • Výrazy 2, Herman, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Matematika 9 – 1.,2. díl, Bušek, Prometheus
 • Matematika – Podobnost a funkce úhlu, Herman, Prometheus
 • Matematika – Jehlany a kužele, Herman, Prometheus
 • Fyzika pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia , učebnice , Rauner, Fraus
 • Přírodopis 9 – učebnice, Fraus
 • Základy chemie 2, Beneš, Fortuna
 • Zeměpis pro 8. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa , Kartografie
 • Školní atlas ČR, Kartografie
 • Dějepis – Dějiny 20. století, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia ( učebnice a PS ) , Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Leberbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 9 – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – pokročilí: English Plus 2 a 3
 • Španělský jazyk – začátečníci: Nueva Aventura 1
 • Německý jazyk – začátečníci: Beste Freunde 2

SEZNAM UČEBNIC
pro 5.A8, 6.A8, 7.A8, 8.A8, 1.AB, 2.AB, 3.AB,4.AB
používaných ve školním roce 2022-2023

Všichni nově přijatí žáci staršího gymnázia tříd 1.AB – si budou moci zakoupit učebnice přímo ve škole počátkem měsíce září v rámci burzy učebnic.

Matematika

1.AB +
5.A 8
– Bušek, Základní poznatky z mat., Prometheus
– Boček, Rovnice a nerovnice, Prometheus
– Janeček, Výrazy, rovnice – sbírka úloh pro SŠ, Prometheus
( doporučená učebnice)
2.AB +
6.A 8
– Odvárko, Funkce, Prometheus
– Pomykalová, Planimetrie, Prometheus
3.AB +
7.A 8
– Odvárko, Goniometrie, Prometheus
– Kočandrle, Analytická geometrie, Prometheus
– Matematika pro SŠ (6.díl) – Stereometrie – pracovní sešit, Didaktis
4.AB+
8.A 8
– Kubát, Diferenc. a integrál. počet, Prometheus (pouze pro
matematický seminář)
-Petáková, Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ, Prometheus (pro maturující z matematiky)

Fyzika

1.AB +
5.A 8
– Bednařík, Mechanika, Prometheus
– Bartuška, Svoboda, Molekulová fyzika a termika, Prometheus
2.AB +
6.A 8
– Lepil, Mechanické kmitání a vlnění, Prometheus
– Bartuška, Svoboda, Molekulová fyzika a termika, Prometheus
– Lepil, Elektřina a magnetismus, Prometheus
3.AB +
7.A 8
– Lepil, Elektřina a magnetismus, Prometheus
– Macháček, Astrofyzika, Prométheus
– Štoll, Fyzika mikrosvěta, Gelosic
– Lepil, Optika, Prometheus
Pro všechny ročníky doporučeno:
– Lepil, Sb. úloh pro SŠ, Prometheus
– Mikulčák: Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce

Biologie

B, 2.AB, 3.AB, + 5.A 8, 6.A 8, 7.A 8 – Jelínek, Zicháček, Biologie pro gymnázia, Olomouc

Chemie

1.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 1.díl, Olomouc
2.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 2.díl, Olomouc
3.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 3.díl, Olomouc
5.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 1.díl, Olomouc
6.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 2.díl, Olomouc
7.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 3.díl, Olomouc
pro maturanty doporuč.: – Vacík, Přehled středoškolské chemie

Zeměpis , geopolitika

1.AB +
5. A 8
– Demek, Geografie pro SŠ 1, fyzickogeografická část, SNP
– Matušková, Geografie pro SŠ 2, socioekonomická část, SNP
– Bičík, Příroda a lidé Země
– Školní atlas světa, Kartografie , co nejnovější
– doporučujeme: Školní atlas dnešního světa, Terra, Praha
2.AB +
6.A 8
– – Školní atlas světa, Kartografie, co nejnovější
– Školní atlas ČR, Kartografie, co nejnovější
– doporučujeme: Školní atlas dnešního světa, Terra, Praha
– doporučujeme: Školní atlas dnešní Česka, Terra
– Anděl, Bičík, Makroregiony světa, Česká geogr. spol. 2010
– Červinka, Zeměpis ČR, učebnice pro SŠ, Česká geogr. spol.
4.AB + 8.A8 – Červinka, Zeměpis ČR, učebnice pro SŠ, Česká geogr. spol.
– Školní atlas ČR , Kartografie, co nejnovější
– doporučujeme: Školní atlas dnešního Česka, Terra

Český jazyk

Pro všechny ročníky – Pravidla českého pravopisu ( po roce 1993)

1.AB +
5.A 8
– Martinec, Mluvnice – učebnice českého jazyka pro SŠ,
Fraus ( učebnice na celé čtyři roky studia vyššího gymnázia)
– Hoffmannová, Komunikace a sloh – učebnice českého jazyka pro
SŠ, Fraus ( učebnice na čtyři roky studia )
– Literatura pro 1. roč. SŠ – učebnice, Didaktis
– Literatura pro 1. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis
2.AB +
6.A 8
– Literatura pro 2. roč. SŠ – učebnice, Didaktis
– Literatura pro 2. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis
3.AB +
7.A 8
– Literatura pro 3. roč. SŠ – učebnice, Didaktis
– Literatura pro 3. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis
4. AB+
8.A 8
– Literatura pro 4. roč. SŠ -učebnice, Didaktis
– Literatura pro 4. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis

Dějepis

1.AB +
5.A 8
– Starší dějiny pro SŠ (1. část) : Pravěk, starověk, raný středověk, Didaktis 2018
– Starší dějiny pro SŠ (2. část) : Vrcholný středověk, pozdní středověk, raný novověk, Didaktis 2018
2.AB +
6.A 8
– Starší dějiny pro SŠ (2. část) : Vrcholný středověk, pozdní středověk, raný novověk, Didaktis 2018
– Dějiny 19. století pro SŠ, Didaktis 2016
3.AB+ 4.AB+
7.A 8+
8.A 8
– Světové a české dějiny 20. století a prvního desetiletí 21. století, Didaktis 2014

Základy společenských věd

1.AB +
5.A 8
– Doležalová, Vlková: Občanský a společenskovědní základ – psychologie
2.AB +
6.A8
– Politologie, FIN, David, Olomouc
– Společenské vědy pro střední školy 3. díl, učebnice + pracovní sešit, Didaktis
3.AB+
7.A8
– Společenské vědy pro střední školy 3. díl, učebnice + pracovní sesit, Didaktis
4.AB +
8.A 8
– Měšťánek, Filosofie pro SŠ – rozšířené vydání, Fraus
– Sedláček, Filozofie, Optys Opava

Anglický jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB – Maturita Solutions Pre-Interm. ——–
2.AB – Maturita Solutions Pre-Interm. ——–
3.AB – Maturita Solutions Interm. ———
4. AB – Maturita Solutions Interm. ———
5.A8 – English Plus 3
– Maturita Solutions Interm.
——
6.A8 – Maturita Solutions Interm. ——
7.A8 – Maturita Solutions Interm. ——
8.A8 – Maturita Solutions Interm. ——-

Německý jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB —— – Super 1 uč. + PS
2.AB —— – Super 1, 2
3.AB —— – Super 2
4.AB ——- – Super 2, 3
5.A8 ——- – Super 2
6.A8 ——- – Themen akt. 2
7.A8 ——- – Themen akt. 2
8.A8 ——- -Themen akt.2
– Themen neu 3

Španělský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB ——- – Nueva Aventura 1
2.AB ——- – Nueva Aventura 1
3.AB ——- – Nueva Aventura 1 a 2
4.AB ——- – Nueva Aventura 2
5.A8 ——- Nueva Aventura 1, 2
6..A8 ——- – Nueva Aventura 2
7.A8 ——– – Nueva Aventura 2
8.A8 ——– – Nueva Aventura 2
– Aventura 3

Francouzský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB —— – Generation 1
2.AB —— ——–
3.AB —— ——–
4.AB —— ———
5.A 8 —— ——–
6.A 8 —— ——–
7.A 8 —— ———
8.A 8 —— ———

Ruský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB —— – Klass Snova 1
2.AB —— – Klass Snova 2
3.AB —— – Klass 3
4.AB —— -Klass 3
5.A 8 —— ——-
6.A 8 —— ——-
7.A 8 —— ——-
8.A 8 —— ——-

Učebnice pro školní rok 2021-2022

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2021-2022
pro nižší gymnázium

1.A8

 • Matematika – Úvodní opakování , Herman, Prometheus
 • Matematika – Kladná a záporná čísla, Herman, Prometheus
 • Matematika – Dělitelnost, Herman, Prometheus
 • Matematika – Osová a středová souměrnost, Herman, Prometheus
 • Matematika – Trojúhelníky a čtyřúhelníky, Herman, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Fyzika pro 6. roč. ZŠ a víceletá gymnázia – učebnice, Rauner, Fraus
 • Přírodopis 6. – učebnice, Fraus
 • Zeměpis pro 6. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa ,Kartografie
 • Dějepis – Dějiny pravěku a starověku, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 6. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, ( učebnice + PS ) Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Leberbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 6. – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – English Plus1, 1st Edition

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2021-2022
pro nižší gymnázium

2.A8

 • Matematika – Racionální čísla, procenta, Herman, Prometheus
 • Matematika – Úměrnosti, Herman, Prometheus
 • Matematika – Hranoly, Herman, Prometheus
 • Matematika – Výrazy 1, Herman, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Fyzika pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – učebnice , Rauner, Fraus
 • Přírodopis 7 – učebnice, Fraus
 • Přírodopis 2 pro 7. roč. ZŠ, Černík, SNP
 • Základy chemie – 1.díl, Beneš, Fortuna
 • Chemie pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Škoda, Fraus
 • Zeměpis pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa , Kartografie
 • Dějepis – Dějiny středověku, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia ( učebnice + PS), Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Lederbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 7 – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – English Plus 1, 1st Edition
 • – English Plus 2, 1st Edition

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2021-2022
pro nižší gymnázium

3.A8

 • Matematika – Výrazy 1, Herman, Prometheus
 • Matematika – Výrazy 2, Herman, Prometheus
 • Matematika – Rovnice a nerovnice, Herman, Prometheus
 • Matematika – Kruhy a válce, Herman, Prometheus
 • Matematika – Geometrické konstrukce, Herman, Prometheus
 • Finanční matematika, statistika, Mullerová, Kvarta
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Fyzika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia , učebnice , Rauner. Fraus
 • Přírodopis 8 – učebnice, Fraus
 • Základy chemie – 2. díl, Beneš, Fortuna
 • Chemie pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Škoda, Fraus
 • Zeměpis pro 7. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa, Kartografie
 • Dějepis – Dějiny novověku, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (učebnice + PS), Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Lederbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 8 – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – pokročilí: English Plus 2, 1st Edition
 • Německý jazyk – začátečníci: Beste Freunde 1
 • Španělský jazyk – začátečníci: Nueva Aventura 1
 • Francouzský jazyk – začátečníci: Generation 1

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2021-2022
pro nižší gymnázium

4.A8

 • Matematika – Rovnice a jejich soustavy, Herman, Prometheus
 • Matematika – Funkce, Prometheus
 • Výrazy 2, Herman, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Matematika 9 – 1.,2. díl, Bušek, Prometheus
 • Matematika – Podobnost a funkce úhlu, Herman, Prometheus
 • Matematika – Jehlany a kužele, Herman, Prometheus
 • Fyzika pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia , učebnice , Rauner, Fraus
 • Přírodopis 9 – učebnice, Fraus
 • Základy chemie 2, Beneš, Fortuna
 • Zeměpis pro 8. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa , Kartografie
 • Školní atlas ČR, Kartografie
 • Dějepis – Dějiny 20. století, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia ( učebnice a PS ) , Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Leberbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 9 – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – pokročilí: English Plus 2 a 3
 • Španělský jazyk – začátečníci: Nueva Aventura 1
 • Německý jazyk – začátečníci: Beste Freunde 2

SEZNAM UČEBNIC
pro 5.A8, 6.A8, 7.A8, 8.A8, 1.AB, 2.AB, 3.AB,4.AB
používaných ve školním roce 2021-2022

Všichni nově přijatí žáci staršího gymnázia tříd 1.AB – si budou moci zakoupit učebnice přímo ve škole počátkem měsíce září v rámci burzy učebnic.

Matematika

1.AB +
5.A 8
– Bušek, Základní poznatky z mat., Prometheus
– Boček, Rovnice a nerovnice, Prometheus
– Janeček, Výrazy, rovnice – sbírka úloh pro SŠ, Prometheus
( doporučená učebnice)
2.AB +
6.A 8
– Odvárko, Funkce, Prometheus
– Pomykalová, Planimetrie, Prometheus
3.AB +
7.A 8
– Odvárko, Goniometrie, Prometheus
– Kočandrle, Analytická geometrie, Prometheus
– Matematika pro SŠ (6.díl) – Stereometrie – pracovní sešit, Didaktis
4.AB+
8.A 8
– Kubát, Diferenc. a integrál. počet, Prometheus (pouze pro
matematický seminář)
– Calda, Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika, Prometheus
– Odvárko, Posloupnosti a řady, Prometheus
-Petáková, Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ, Prometheus (pro maturující z matematiky)

Fyzika

1.AB +
5.A 8
– Bednařík, Mechanika, Prometheus
– Bartuška, Svoboda, Molekulová fyzika a termika, Prometheus
2.AB +
6.A 8
– Lepil, Mechanické kmitání a vlnění, Prometheus
– Bartuška, Svoboda, Molekulová fyzika a termika, Prometheus
– Lepil, Elektřina a magnetismus, Prometheus
3.AB +
7.A 8
– Lepil, Elektřina a magnetismus, Prometheus
– Macháček, Astrofyzika, Prométheus
– Štoll, Fyzika mikrosvěta, Gelosic
– Lepil, Optika, Prometheus
Pro všechny ročníky doporučeno:
– Lepil, Sb. úloh pro SŠ, Prometheus

Biologie

B, 2.AB, 3.AB, + 5.A 8, 6.A 8, 7.A 8 – Jelínek, Zicháček, Biologie pro gymnázia, Olomouc

Chemie

1.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 1.díl, Olomouc
2.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 2.díl, Olomouc
3.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 3.díl, Olomouc
5.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 1.díl, Olomouc
6.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 2.díl, Olomouc
7.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 3.díl, Olomouc
pro maturanty doporuč.: – Vacík, Přehled středoškolské chemie

Zeměpis , geopolitika

1.AB +
5. A 8
– Demek, Geografie pro SŠ 1, fyzickogeografická část, SNP
– Matušková, Geografie pro SŠ 2, socioekonomická část, SNP
– Bičík, Příroda a lidé Země
– Školní atlas světa, Kartografie , co nejnovější
– doporučujeme: Školní atlas dnešního světa, Terra, Praha
2.AB +
6.A 8
– – Školní atlas světa, Kartografie, co nejnovější
– Školní atlas ČR, Kartografie, co nejnovější
– doporučujeme: Školní atlas dnešního světa, Terra, Praha
– doporučujeme: Školní atlas dnešní Česka, Terra
– Anděl, Bičík, Makroregiony světa, Česká geogr. spol. 2010
– Červinka, Zeměpis ČR, učebnice pro SŠ, Česká geogr. spol.
4.AB + 8.A8 – Červinka, Zeměpis ČR, učebnice pro SŠ, Česká geogr. spol.
– Školní atlas ČR , Kartografie, co nejnovější
– doporučujeme: Školní atlas dnešního Česka, Terra

Český jazyk

1.AB +
5.A 8
– Martinec, Mluvnice – učebnice českého jazyka pro SŠ,
Fraus ( učebnice na celé čtyři roky studia vyššího gymnázia)
– Hoffmannová, Komunikace a sloh – učebnice českého jazyka pro
SŠ, Fraus ( učebnice na čtyři roky studia )
– Literatura pro 1. roč. SŠ – učebnice, Didaktis
– Literatura pro 1. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis
2.AB +
6.A 8
– Literatura pro 2. roč. SŠ – učebnice, Didaktis
– Literatura pro 2. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis
3.AB +
7.A 8
– Literatura pro 3. roč. SŠ – učebnice, Didaktis
– Literatura pro 3. roč. SŠ ? pracovní sešit, Didaktis
4. AB+
8.A 8
– Literatura pro 4. roč. SŠ -učebnice, Didaktis
– Literatura pro 4. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis
Pro všechny ročníky – Pravidla českého pravopisu ( po roce 1993)

Dějepis

1.AB +
5.A 8
– Starší dějiny pro SŠ (1. část) : Pravěk, starověk, raný středověk, Didaktis 2018
– Starší dějiny pro SŠ (2. část) : Vrcholný středověk, pozdní středověk, raný novověk, Didaktis 2018
2.AB +
6.A 8
– Starší dějiny pro SŠ (2. část) : Vrcholný středověk, pozdní středověk, raný novověk, Didaktis 2018
– Dějiny 19. století pro SŠ, Didaktis 2016
3.AB+ 4.AB+
7.A 8+
8.A 8
– Světové a české dějiny 20. století a prvního desetiletí 21. století, Didaktis 2014

Základy společenských věd

1.AB +
5.A 8
– Člověk jako osobnost, Šil, Nakladatelství Olomouc 2011
2.AB +
6.A8
– Politologie, FIN, David, Olomouc
– Společenské vědy pro střední školy 3. díl, učebnice + pracovní sešit, Didaktis
3.AB+
7.A8
– Společenské vědy pro střední školy 3. díl, učebnice + pracovní sesit, Didaktis
4.AB +
8.A 8
– Měšťánek, Filosofie pro SŠ – rozšířené vydání, Fraus
– Sedláček, Filozofie, Optys Opava

Anglický jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB – Maturita Solutions Pre-Interm. ——–
2.AB – Maturita Solutions Pre-Interm. ——–
3.AB – Maturita Solutions Interm. ———
4. AB – Maturita Solutions Interm. ———
5.A8 – English Plus 3
– Maturita Solutions Interm.
——
6.A8 – Maturita Solutions Interm. ——
7.A8 – Maturita Solutions Interm. ——
8.A8 – Maturita Solutions Interm. ——-

Německý jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB —— – Super 1 uč. + PS
2.AB —— – Super 1, 2
3.AB —— – Super 2
4.AB ——- – Super 2, 3
5.A8 ——- – Super 2
6.A8 ——- – Themen akt. 2
7.A8 ——- – Themen akt. 2
8.A8 ——- -Themen akt.2
– Themen neu 3

Španělský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB ——- – Nueva Aventura 1
2.AB ——- – Nueva Aventura 1
3.AB ——- – Nueva Aventura 1 a 2
4.AB ——- – Nueva Aventura 2
5.A8 ——- Nueva Aventura 1, 2
6..A8 ——- – Nueva Aventura 2
7.A8 ——– – Nueva Aventura 2
8.A8 ——– – Nueva Aventura 2
– Aventura 3

Francouzský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB —— – Generation 1
2.AB —— ——–
3.AB —— ——–
4.AB —— ———
5.A 8 —— ——–
6.A 8 —— ——–
7.A 8 —— ———
8.A 8 —— ———

Ruský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB —— – Klass Snova 1
2.AB —— – Klass Snova 2
3.AB —— – Klass 3
4.AB —— -Klass 3
5.A 8 —— ——-
6.A 8 —— ——-
7.A 8 —— ——-
8.A 8 —— ——-

Učebnice pro školní rok 2020-2021

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2020-2021
pro nižší gymnázium

1.A8

 • Matematika – Úvodní opakování , Herman, Prometheus
 • Matematika – Kladná a záporná čísla, Herman, Prometheus
 • Matematika – Dělitelnost, Herman, Prometheus
 • Matematika – Osová a středová souměrnost, Herman, Prometheus
 • Matematika – Trojúhelníky a čtyřúhelníky, Herman, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Fyzika pro 6. roč. ZŠ a víceletá gymnázia – učebnice, Rauner, Fraus
 • Přírodopis 6. – učebnice, Fraus
 • Zeměpis pro 6. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa ,Kartografie
 • Dějepis – Dějiny pravěku a starověku, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 6. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, ( učebnice + PS ) Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Leberbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 6. – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – English Plus1, 1st Edition

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2020-2021
pro nižší gymnázium

2.A8

 • Matematika – Racionální čísla, procenta, Herman, Prometheus
 • Matematika – Úměrnosti, Herman, Prometheus
 • Matematika – Hranoly, Herman, Prometheus
 • Matematika – Výrazy 1, Herman, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Fyzika pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – učebnice , Rauner, Fraus
 • Přírodopis 7 – učebnice, Fraus
 • Přírodopis 2 pro 7. roč. ZŠ, Černík, SNP
 • Základy chemie – 1.díl, Beneš, Fortuna
 • Chemie pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Škoda, Fraus
 • Zeměpis pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa , Kartografie
 • Dějepis – Dějiny středověku, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia ( učebnice + PS), Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Lederbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 7 – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – English Plus 1, 1st Edition
 • – English Plus 2, 1st Edition

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2020-2021
pro nižší gymnázium

3.A8

 • Matematika – Výrazy 1, Herman, Prometheus
 • Matematika – Výrazy 2, Herman, Prometheus
 • Matematika – Rovnice a nerovnice, Herman, Prometheus
 • Matematika – Kruhy a válce, Herman, Prometheus
 • Matematika – Geometrické konstrukce, Herman, Prometheus
 • Finanční matematika, statistika, Mullerová, Kvarta
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Fyzika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia , učebnice , Rauner. Fraus
 • Přírodopis 8 – učebnice, Fraus
 • Základy chemie – 2. díl, Beneš, Fortuna
 • Chemie pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Škoda, Fraus
 • Zeměpis pro 7. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa, Kartografie
 • Dějepis – Dějiny novověku, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (učebnice + PS), Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Lederbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 8 – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – pokročilí: English Plus 2, 1st Edition
 • Německý jazyk – začátečníci: Beste Freunde 1
 • Španělský jazyk – začátečníci: Aventura 1
 • Francouzský jazyk – začátečníci: Generation 1

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2020-2021
pro nižší gymnázium

4.A8

 • Matematika – Rovnice a jejich soustavy, Herman, Prometheus
 • Matematika – Funkce, Prometheus
 • Výrazy 2, Herman, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Matematika 9 – 1.,2. díl, Bušek, Prometheus
 • Matematika – Podobnost a funkce úhlu, Herman, Prometheus
 • Matematika – Jehlany a kužele, Herman, Prometheus
 • Fyzika pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia , učebnice , Rauner, Fraus
 • Přírodopis 9 – učebnice, Fraus
 • Základy chemie 2, Beneš, Fortuna
 • Zeměpis pro 8. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa , Kartografie
 • Školní atlas ČR, Kartografie
 • Dějepis – Dějiny 20. století, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia ( učebnice a PS ) , Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Leberbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 9 – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – pokročilí: English Plus 2 a 3
 • Španělský jazyk – začátečníci: Aventura 1
 • Německý jazyk – začátečníci: Beste Freunde 2

SEZNAM UČEBNIC
pro 5.A8, 6.A8, 7.A8, 8.A8, 1.AB, 2.AB, 3.AB,4.AB
používaných ve školním roce 2020-2021

Všichni nově přijatí žáci staršího gymnázia tříd 1.AB – si budou moci zakoupit učebnice přímo ve škole počátkem měsíce září v rámci burzy učebnic.

Matematika

1.AB +
5.A 8
– Bušek, Základní poznatky z mat., Prometheus
– Boček, Rovnice a nerovnice, Prometheus
– Janeček, Výrazy, rovnice – sbírka úloh pro SŠ, Prometheus
( doporučená učebnice)
2.AB +
6.A 8
– Odvárko, Funkce, Prometheus
– Pomykalová, Planimetrie, Prometheus
3.AB +
7.A 8
– Odvárko, Goniometrie, Prometheus
– Kočandrle, Analytická geometrie, Prometheus
– Matematika pro SŠ (6.díl) – Stereometrie – pracovní sešit, Didaktis
4.AB+
8.A 8
– Kubát, Diferenc. a integrál. počet, Prometheus (pouze pro
matematický seminář)
– Calda, Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika, Prometheus
– Odvárko, Posloupnosti a řady, Prometheus
-Petáková, Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ, Prometheus (pro maturující z matematiky)

Fyzika

1.AB +
5.A 8
– Bednařík, Mechanika, Prometheus
– Bartuška, Svoboda, Molekulová fyzika a termika, Prometheus
2.AB +
6.A 8
– Lepil, Mechanické kmitání a vlnění, Prometheus
– Bartuška, Svoboda, Molekulová fyzika a termika, Prometheus
– Lepil, Elektřina a magnetismus, Prometheus
3.AB +
7.A 8
– Lepil, Elektřina a magnetismus, Prometheus
– Macháček, Astrofyzika, Prométheus
– Štoll, Fyzika mikrosvěta, Gelosic
– Lepil, Optika, Prometheus
Pro všechny ročníky doporučeno:
– Lepil, Sb. úloh pro SŠ, Prometheus

Biologie

1.AB, 2.AB, 3.AB, + 5.A 8, 6.A 8, 7.A 8 – Jelínek, Zicháček, Biologie pro gymnázia, Olomouc

Chemie

1.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 1.díl, Olomouc
2.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 2.díl, Olomouc
3.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 3.díl, Olomouc
5.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 1.díl, Olomouc
6.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 2.díl, Olomouc
7.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 3.díl, Olomouc
pro maturanty doporuč.: – Vacík, Přehled středoškolské chemie

Zeměpis , geopolitika

1.AB +
5. A 8
– Demek, Geografie pro SŠ 1, fyzickogeografická část, SNP
– Matušková, Geografie pro SŠ 2, socioekonomická část, SNP
– Bičík, Příroda a lidé Země
– Školní atlas světa, Kartografie , co nejnovější
– doporučujeme: Školní atlas dnešního světa, Terra, Praha
2.AB +
6.A 8
– Školní atlas světa, Kartografie, co nejnovější
– Školní atlas ČR, Kartografie, co nejnovější
– doporučujeme: Školní atlas dnešního světa, Terra, Praha
– doporučujeme: Školní atlas dnešní Česka, Terra
– Anděl, Bičík, Makroregiony světa, Česká geogr. spol. 2010
– Červinka, Zeměpis ČR, učebnice pro SŠ, Česká geogr. spol.
4.AB + 8.A8 – Červinka, Zeměpis ČR, učebnice pro SŠ, Česká geogr. spol.
– Školní atlas ČR , Kartografie, co nejnovější
– doporučujeme: Školní atlas dnešního Česka, Terra

Český jazyk

Pro všechny ročníky – Pravidla českého pravopisu ( po roce 1993)

1.AB +
5.A 8
– Martinec, Mluvnice – učebnice českého jazyka pro SŠ,
Fraus ( učebnice na celé čtyři roky studia vyššího gymnázia)
– Hoffmannová, Komunikace a sloh – učebnice českého jazyka pro
SŠ, Fraus ( učebnice na čtyři roky studia )
– Literatura pro 1. roč. SŠ – učebnice, Didaktis
– Literatura pro 1. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis
2.AB +
6.A 8
– Literatura pro 2. roč. SŠ – učebnice, Didaktis
– Literatura pro 2. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis
3.AB +
7.A 8
– Literatura pro 3. roč. SŠ – učebnice, Didaktis
– Literatura pro 3. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis
4. AB+
8.A 8
– Literatura pro 4. roč. SŠ -učebnice, Didaktis
– Literatura pro 4. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis

Dějepis

1.AB +
5.A 8
– Starší dějiny pro SŠ (1. část) : Pravěk, starověk, raný středověk, Didaktis 2018
– Starší dějiny pro SŠ (2. část) : Vrcholný středověk, pozdní středověk, raný novověk, Didaktis 2018
2.AB +
6.A 8
– Starší dějiny pro SŠ (2. část) : Vrcholný středověk, pozdní středověk, raný novověk, Didaktis 2018
– Dějiny 19. století pro SŠ, Didaktis 2016
3.AB+ 4.AB+
7.A 8+
8.A 8
– Světové a české dějiny 20. století a prvního desetiletí 21. století, Didaktis 2014

Základy společenských věd

1.AB +
5.A 8
– Člověk jako osobnost, Šil, Nakladatelství Olomouc 2011
2.AB +
6.A8
– Politologie, FIN, David, Olomouc
– Společenské vědy pro střední školy 3. díl, učebnice + pracovní sešit, Didaktis
3.AB+
7.A8
– Společenské vědy pro střední školy 3. díl, učebnice + pracovní sesit, Didaktis
4.AB +
8.A 8
– Měšťánek, Filosofie pro SŠ – rozšířené vydání, Fraus
– Sedláček, Filozofie, Optys Opava

Anglický jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB – Maturita Solutions Pre-Interm. ——–
2.AB – Maturita Solutions Pre-Interm. ——–
3.AB – Maturita Solutions Interm. ———
4. AB – Maturita Solutions Interm. ———
5.A8 – English Plus 3
– Maturita Solutions Interm.
——
6.A8 – Maturita Solutions Interm. ——
7.A8 – Maturita Solutions Interm. ——
8.A8 – Head. Interm. 4. Edition ——-

Německý jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB —— – Super 1 uč. + PS
2.AB —— – Super 1, 2
3.AB —— – Super 2, 3
4.AB ——- – Themen akt. 2
5.A8 ——- – Themen akt. 1 a 2
6.A8 ——- – Themen akt. 2
7.A8 ——- – Themen akt. 2
8.A8 ——- -Themen akt.2
– Themen neu 3

Španělský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB ——- – Aventura 1
2.AB ——- – Aventura 1
3.AB ——- – Aventura 1 a 2
4.AB ——- – Aventura 2
5.A8 ——- Aventura 1, 2
6..A8 ——- – Aventura 2
7.A8 ——– – Aventura 2
8.A8 ——– – Aventura 2,3

Francouzský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB —— – Generation 1
2.AB —— ——–
3.AB —— ——–
4.AB —— ———
5.A 8 —— ——–
6.A 8 —— ——–
7.A 8 —— ———
8.A 8 —— ———

Ruský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB —— – Klass Snova 1
2.AB —— – Klass Snova 2
3.AB —— – Klass 3
4.AB —— -Klass 3
5.A 8 —— ——-
6.A 8 —— ——-
7.A 8 —— ——-
8.A 8 —— ——-

Učebnice pro školní rok 2019-2020

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2019-2020
pro nižší gymnázium

1.A8

 • Matematika – Úvodní opakování , Herman, Prometheus
 • Matematika – Kladná a záporná čísla, Herman, Prometheus
 • Matematika – Dělitelnost, Herman, Prometheus
 • Matematika – Osová a středová souměrnost, Herman, Prometheus
 • Matematika – Trojúhelníky a čtyřúhelníky, Herman, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Fyzika pro 6. roč. ZŠ a víceletá gymnázia – učebnice, Rauner, Fraus
 • Přírodopis 6. – učebnice, Fraus
 • Zeměpis pro 6. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa ,Kartografie
 • Dějepis – Dějiny pravěku a starověku, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 6. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, ( učebnice + PS ) Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Leberbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 6. – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – English Plus1, 1st Edition

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2019-2020
pro nižší gymnázium

2.A8

 • Matematika – Racionální čísla, procenta, Herman, Prometheus
 • Matematika – Úměrnosti, Herman, Prometheus
 • Matematika – Hranoly, Herman, Prometheus
 • Matematika – Výrazy 1, Herman, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Fyzika pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – učebnice , Rauner, Fraus
 • Přírodopis 7 – učebnice, Fraus
 • Přírodopis 2 pro 7. roč. ZŠ, Černík, SNP
 • Základy chemie – 1.díl, Beneš, Fortuna
 • Chemie pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Škoda, Fraus
 • Zeměpis pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa , Kartografie
 • Dějepis – Dějiny středověku, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia ( učebnice + PS), Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Lederbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 7 – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – English Plus 1, 1st Edition
  – English Plus 2, 1st Edition

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2019-2020
pro nižší gymnázium

3.A8

 • Matematika – Výrazy 1, Herman, Prometheus
 • Matematika – Výrazy 2, Herman, Prometheus
 • Matematika – Rovnice a nerovnice, Herman, Prometheus
 • Matematika – Kruhy a válce, Herman, Prometheus
 • Matematika – Geometrické konstrukce, Herman, Prometheus
 • Finanční matematika, statistika, Mullerová, Kvarta
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Fyzika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia , učebnice , Rauner. Fraus
 • Přírodopis 8 – učebnice, Fraus
 • Základy chemie – 2. díl, Beneš, Fortuna
 • Chemie pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Škoda, Fraus
 • Zeměpis pro 7. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa, Kartografie
 • Dějepis – Dějiny novověku, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (učebnice + PS), Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Lederbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 8 – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – pokročilí: English Plus 2, 1st Edition
 • Španělský jazyk – začátečníci: Aventura 1
 • Německý jazyk – začátečníci: Beste Freunde 1.1
 • Francouzský jazyk – začátečníci: Connexions 1

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2019-2020
pro nižší gymnázium

4.A8

 • Matematika – Rovnice a jejich soustavy, Herman, Prometheus
 • Matematika – Funkce, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Matematika 9 – 1.,2. díl, Bušek, Prometheus
 • Matematika – Podobnost a funkce úhlu, Herman, Prometheus
 • Matematika – Jehlany a kužele, Herman, Prometheus
 • Fyzika pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia , učebnice , Rauner, Fraus
 • Přírodopis 9 – učebnice, Fraus
 • Základy chemie 2, Beneš, Fortuna
 • Zeměpis pro 8. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa , Kartografie
 • Školní atlas ČR, Kartografie
 • Dějepis – Dějiny 20. století, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia ( učebnice a PS ) , Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Leberbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 9 – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – pokročilí: English Plus 2 a 3
 • Španělský jazyk – začátečníci: Aventura 1
 • Německý jazyk – začátečníci: Beste Freunde 1.2
 • Fracouzský jazyk – začátečníci: Connexions 1

SEZNAM UČEBNIC
pro 5.A8, 6.A8, 7.A8, 8.A8, 1.AB, 2.AB, 3.AB,4.AB
používaných ve školním roce 2019-2020

Všichni nově přijatí žáci staršího gymnázia tříd 1.AB – si budou moci zakoupit učebnice přímo ve škole počátkem měsíce září v rámci burzy učebnic.

Matematika

1.AB +
5.A 8
– Bušek, Základní poznatky z mat., Prometheus
– Boček, Rovnice a nerovnice, Prometheus
– Janeček, Výrazy, rovnice – sbírka úloh pro SŠ, Prometheus
( doporučená učebnice)
2.AB +
6.A 8
– Odvárko, Funkce, Prometheus
– Pomykalová, Planimetrie, Prometheus
– Odvárko, Goniometrie, Prometheus
3.AB +
7.A 8
– Calda, Komplexní čísla, Prométheus
– Kočandrle, Analytická geometrie, Prometheus
– Matematika pro SŠ (6.díl) – Stereometrie – pracovní sešit, Didaktis
4.AB+
8.A 8
– Kubát, Diferenc. a integrál. počet, Prometheus (pouze pro
matematický seminář)
– Calda, Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika, Prometheus
– Odvárko, Posloupnosti a řady, Prometheus
-Petáková, Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ, Prometheus (pro maturující z matematiky)

Fyzika

1.AB +
5.A 8
– Bednařík, Mechanika, Prometheus
– Bartuška, Svoboda, Molekulová fyzika a termika, Prometheus
2.AB +
6.A 8
– Lepil, Mechanické kmitání a vlnění, Prometheus
– Bartuška, Svoboda, Molekulová fyzika a termika, Prometheus
– Lepil, Elektřina a magnetismus, Prometheus
3.AB +
7.A 8
– Lepil, Elektřina a magnetismus, Prometheus
– Macháček, Astrofyzika, Prométheus
– Štoll, Fyzika mikrosvěta, Gelosic
– Lepil, Optika, PrometheusPro všechny ročníky doporučeno:
– Lepil, Sb. úloh pro SŠ, Prometheus

Biologie

1.AB, 2.AB, 3.AB, + 5.A 8, 6.A 8, 7.A 8- Jelínek, Zicháček, Biologie pro gymnázia, Olomouc

Chemie

1.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 1.díl, Olomouc
2.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 2.díl, Olomouc
3.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 3.díl, Olomouc
5.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 1.díl, Olomouc
6.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 2.díl, Olomouc
7.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 3.díl, Olomouc
pro maturanty doporuč.: – Vacík, Přehled středoškolské chemie

Zeměpis , geopolitika

1.AB +
5. A 8
– Demek, Geografie pro SŠ 1, fyzickogeografická část, SNP
– Matušková, Geografie pro SŠ 2, socioekonomická část, SNP
– Bičík, Příroda a lidé Země
– Školní atlas světa, Kartografie , co nejnovější
– doporučujeme: Školní atlas dnešního světa, Terra, Praha
2.AB +
6.A 8
– Školní atlas světa, Kartografie, co nejnovější
– Školní atlas ČR, Kartografie, co nejnovější
– doporučujeme: Školní atlas dnešního světa, Terra, Praha
– doporučujeme: Školní atlas dnešní Česka, Terra
– Anděl, Bičík, Makroregiony světa, Česká geogr. spol. 2010
– Červinka, Zeměpis ČR, učebnice pro SŠ, Česká geogr. spol.
4.AB + 8.A8 – Červinka, Zeměpis ČR, učebnice pro SŠ, Česká geogr. spol.
– Školní atlas ČR , Kartografie, co nejnovější
– doporučujeme: Školní atlas dnešního Česka, Terra

Český jazyk

1.AB
+
5.A 8
– Martinec, Mluvnice – učebnice českého jazyka pro SŠ,
Fraus ( učebnice na celé čtyři roky studia vyššího gymnázia)
– Hoffmannová, Komunikace a sloh – učebnice českého jazyka pro
SŠ, Fraus ( učebnice na čtyři roky studia )
– Literatura pro 1. roč. SŠ – učebnice, Didaktis
– Literatura pro 1. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis
2.AB +
6.A 8
– Literatura pro 2. roč. SŠ – učebnice, Didaktis
– Literatura pro 2. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis
3.AB +
7.A 8
– Literatura pro 3. roč. SŠ – učebnice, Didaktis
– Literatura pro 3. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis
4. AB+
8.A 8
– Literatura pro 4. roč. SŠ -učebnice, Didaktis
– Literatura pro 4. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis

Pro všechny ročníky- Pravidla českého pravopisu ( po roce 1993)

Dějepis

1.AB +
5.A 8
– Starší dějiny pro SŠ (1. část) : Pravěk, starověk, raný středověk, Didaktis 2018
– Starší dějiny pro SŠ (2. část) : Vrcholný středověk, pozdní středověk, raný novověk, Didaktis 2018
2.AB +
6.A 8
– Starší dějiny pro SŠ (2. část) : Vrcholný středověk, pozdní středověk, raný novověk, Didaktis 2018
– Dějiny 19. století pro SŠ, Didaktis 2016
3.AB+ 4.AB+
7.A 8+
8.A 8
– Světové a české dějiny 20. století a prvního desetiletí 21. století, Didaktis 2014

Základy společenských věd

1.AB +
5.A 8
– Člověk jako osobnost, Šil, Nakladatelství Olomouc 2011
2.AB +
6.A8
– Politologie, FIN, David, Olomouc
– Společenské vědy pro střední školy 3. díl, učebnice + pracovní sešit, Didaktis
3.AB+
7.A8
– Společenské vědy pro střední školy 3. díl, učebnice + pracovní sesit, Didaktis
4.AB +
8.A 8
– Měšťánek, Filosofie pro SŠ – rozšířené vydání, Fraus
– Sedláček, Filozofie, Optys Opava

Anglický jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB – Maturita Solutions Pre-Interm. 3. edition ——–
2.AB – Head. Pre-Interm. 4. Edition ——–
3.AB – Head. Interm. 4. Edition ———
4. AB – Head. Interm. 4. Edition ———
5.A8 – English Plus 3
– Maturita Solutions Interm.
——
6.A8 – Maturita Solutions Interm. ——
7.A8 – Head. Interm. 4. Edition ——
8.A8 – Head. Interm. 4. Edition ——-

Německý jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB —— – Super! 1 uč. + PS
2.AB —— – Super ! 1, 2
3.AB —— – Themen akt. 1,2
4.AB ——- – Themen akt. 2
5.A8 ——- – Themen akt. 1 a 2
6.A8 ——- – Themen akt. 2
7.A8 ——- – Themen akt. 2
8.A8 ——- -Themen akt.2
– Themen neu 3

Španělský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB ——- – Aventura 1
2.AB ——- – Aventura 1
3.AB ——- – Aventura 1 a 2
4.AB ——- – Aventura 2
5.A8 ——- – Aventura 1, 2
6..A8 ——- – Aventura 2
7.A8 ——– – Aventura 2
8.A8 ——– – Aventura 2,3

Francouzský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB —— – Connexions 1
2.AB —— – Connexions 1
3.AB —— -Connexions 1 a 2
4.AB —— -Connexions 2
5.A 8 —— ——–
6.A 8 —— ——–
7.A 8 —— ———
8.A 8 —— ———

Ruský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB —— – Snova Klass
2.AB —— – Klass 2
3.AB —— – Klass 3
4.AB —— ——–
5.A 8 —— ——-
6.A 8 —— ——-
7.A 8 —— ——-
8.A 8 —— ——-

 

Učebnice pro školní rok 2018 – 2019

1.A8

 • Matematika – Úvodní opakování , Herman, Prometheus
 • Matematika – Kladná a záporná čísla, Herman, Prometheus
 • Matematika – Dělitelnost, Herman, Prometheus
 • Matematika – Osová a středová souměrnost, Herman, Prometheus
 • Matematika – Trojúhelníky a čtyřúhelníky, Herman, Prometheus
 • Sbírka úloh z matematiky pro 6. roč. ZŠ, Česenek, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Fyzika pro 6. roč. ZŠ a víceletá gymnázia – učebnice, Rauner, Fraus
 • Přírodopis 6. – učebnice, Fraus
 • Zeměpis pro 6. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa ,Kartografie
 • Dějepis – Dějiny pravěku a starověku, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 6. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, ( učebnice + PS ) Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Leberbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 6. – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – English Plus1, 1st Edition

2.A8

 • Matematika – Racionální čísla, procenta, Herman, Prometheus
 • Matematika – Úměrnosti, Herman, Prometheus
 • Matematika – Hranoly, Herman, Prometheus
 • Sbírka úloh z matematiky pro 7.ročník ZŠ , Trejbal, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Fyzika pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – učebnice , Rauner, Fraus
 • Přírodopis 7 – učebnice, Fraus
 • Základy chemie – 1.díl, Beneš, Fortuna
 • Chemie pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Škoda, Fraus
 • Zeměpis pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa , Kartografie
 • Dějepis – Dějiny středověku, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia ( učebnice + PS), Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Lederbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 7 – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – English Plus 1, 1st Edition
 • – English Plus 2, 1st Edition

3.A8

 • Matematika – Výrazy 1, Herman, Prometheus
 • Matematika – Výrazy 2, Herman, Prometheus
 • Matematika – Rovnice a nerovnice, Herman, Prometheus
 • Matematika – Kruhy a válce, Herman, Prometheus
 • Matematika – Geometrické konstrukce, Herman, Prometheus
 • Finanční matematika, statistika, Mullerová, Kvarta
 • Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník ZŠ, Bušek, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Fyzika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia , učebnice , Rauner. Fraus
 • Přírodopis 8 – učebnice, Fraus
 • Základy chemie – 2. díl, Beneš, Fortuna
 • Chemie pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Škoda, Fraus
 • Zeměpis pro 7. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa, Kartografie
 • Dějepis – Dějiny novověku, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (učebnice + PS), Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Lederbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 8 – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – pokročilí: English Plus 2, 1st Edition
 • Španělský jazyk – začátečníci: Aventura 1
 • Německý jazyk – začátečníci: Themen neu 1
 • Francouzský jazyk – začátečníci: Connexions 1

4.A8

 • Matematika – Rovnice a jejich soustavy, Herman, Prometheus
 • Matematika – Funkce, Prometheus
 • Sbírka úloh z matematiky pro 9. ročník ZŠ, Bušek, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Matematika 9 – 1.,2. díl, Bušek, Prometheus
 • Matematika – Podobnost a funkce úhlu, Herman, Prometheus
 • Matematika – Jehlany a kužele, Herman, Prometheus
 • Fyzika pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia , učebnice , Rauner, Fraus
 • Přírodopis 9 – učebnice, Fraus
 • Základy chemie 2, Beneš, Fortuna
 • Zeměpis pro 8. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa , Kartografie
 • Školní atlas ČR, Kartografie
 • Dějepis – Dějiny 20. století, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia ( učebnice a PS ) , Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Leberbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 9 – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – pokročilí: English Plus 2 a 3, 1st Edition
 • Španělský jazyk – začátečníci: Aventura 1
 • Německý jazyk – začátečníci: Themen neu 1

SEZNAM UČEBNIC

pro 5.A8, 6.A8, 7.A8, 8.A8, 1.AB, 2.AB, 3.AB,4.AB

Všichni nově přijatí žáci staršího gymnázia tříd 1.AB – si budou moci objednat nové učebnice přímo ve škole počátkem měsíce září.

Matematika

1.AB +
5.A 8
– Bušek, Základní poznatky z mat., Prometheus
– Boček, Rovnice a nerovnice, Prometheus
– Janeček, Výrazy, rovnice – sbírka úloh pro SŠ, Prometheus
2.AB +
6.A 8
– Odvárko, Funkce, Prometheus
– Pomykalová, Planimetrie, Prometheus
– Odvárko, Goniometrie, Prometheus
3.AB +
7.A 8
– Calda, Komplexní čísla, Prométheus
– Kočandrle, Analytická geometrie, Prometheus
– Matematika pro SŠ (6.díl) – Stereometrie – pracovní sešit, Didaktis
4.AB+
8.A 8
– Kubát, Diferenc. a integrál. počet, Prometheus (pouze pro
matematický seminář)
– Calda, Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika, Prometheus
– Odvárko, Posloupnosti a řady, Prometheus
-Petáková, Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ, Prometheus (pro maturující z matematiky)

Fyzika

1.AB +
5.A 8
– Bednařík, Mechanika, Prometheus
– Bartuška, Svoboda, Molekulová fyzika a termika, Prometheus
2.AB +
6.A 8
– Lepil, Mechanické kmitání a vlnění, Prometheus
– Bartuška, Svoboda, Molekulová fyzika a termika, Prometheus
– Lepil, Elektřina a magnetismus, Prometheus
3.AB +
7.A 8
– Lepil, Elektřina a magnetismus, Prometheus
– Macháček, Astrofyzika, Prométheus
– Štoll, Fyzika mikrosvěta, Gelosic
– Lepil, Optika, Prometheus
Pro všechny ročníky doporučeno: – Lepil, Sb. úloh pro SŠ, Prometheus

Biologie

B, 2.AB, 3.AB, + 5.A 8, 6.A 8, 7.A 8 – Jelínek, Zicháček, Biologie pro gymnázia, Olomouc

Chemie

pro maturanty doporuč.:- Vacík, Přehled středoškolské chemie

1.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 1.díl, Olomouc
2.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 2.díl, Olomouc
3.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 3.díl, Olomouc
5.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 1.díl, Olomouc
6.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 2.díl, Olomouc
7.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 3.díl, Olomouc
pro maturanty doporuč. – Vacík, Přehled středoškolské chemie

Zeměpis , geopolitika

1.AB +
5. A 8
– Demek, Geografie pro SŠ 1, fyzickogeografická část, SNP
– Matušková, Geografie pro SŠ 2, socioekonomická část, SNP
– Bičík, Příroda a lidé Země
– Školní atlas světa, Kartografie , co nejnovější
– doporučujeme: Školní atlas dnešního světa, Terra, Praha
2.AB +
6.A 8
– Školní atlas světa, Kartografie, co nejnovější
– Školní atlas ČR, Kartografie, co nejnovější
– doporučujeme: Školní atlas dnešního světa, Terra, Praha
– doporučujeme: Školní atlas dnešní Česka, Terra
– Anděl, Bičík, Makroregiony světa, Česká geogr. spol. 2010
– Červinka, Zeměpis ČR, učebnice pro SŠ, Česká geogr. spol.
4.AB + 8.A8 – Červinka, Zeměpis ČR, učebnice pro SŠ, Česká geogr. spol.
– Školní atlas ČR , Kartografie, co nejnovější
– doporučujeme: Školní atlas dnešního Česka, Terra

Český jazyk

Pro všechny ročníky- Pravidla českého pravopisu (po roce 1993)

1.AB +
5.A 8
– Martinec, Mluvnice – učebnice českého jazyka pro SŠ,
Fraus ( učebnice na čtyři roky studia)
– Hoffmannová, Komunikace a sloh – učebnice českého jazyka pro
SŠ, Fraus ( učebnice na čtyři roky studia )
– Literatura pro 1. roč. SŠ – učebnice, Didaktis
– Literatura pro 1. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis
2.AB +
6.A 8
– Literatura pro 2. roč. SŠ – učebnice, Didaktis
– Literatura pro 2. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis
3.AB +
7.A 8
– Literatura pro 3. roč. SŠ – učebnice, Didaktis
– Literatura pro 3. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis
4. AB+
8.A 8
– Literatura pro 4. roč. SŠ -učebnice, Didaktis
– Literatura pro 4. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis
– Český jazyk a komunikace pro SŠ – Komplexní příprava k maturitě, pracovní sešit, Didaktis

Dějepis

1.AB +
5.A 8
– Čornej, Dějiny 1 a 2 pro gymnázia a SŠ, SPN
2.AB +
6.A 8
– Čornej, Dějiny 2 a 3 pro gymnázia a SŠ, SPN
3.AB+ 4.AB+
7.A 8+
8.A 8
– Světové a české dějiny 20. století a prvního desetiletí 21. století, Didaktis 2014

Základy společenských věd

1.AB +
5.A 8
– Společenské vědy pro střední školy 1. díl, učebnice + pracovní sešit, Didaktis
– Člověk jako osobnost, Šil, Nakladatelství Olomouc 2011
2.AB +
6.A8
– Politologie, FIN, David, Olomouc
– Společenské vědy pro střední školy 3. díl, učebnice + pracovní sešit, Didaktis
3.AB+
7.A8
– Společenské vědy pro střední školy 3. díl, učebnice + pracovní sesit, Didaktis
4.AB +
8.A 8
– Měšťánek, Filosofie pro SŠ – rozšířené vydání, Fraus
– Sedláček, Filozofie, Optys Opava

Anglický jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB – Head. Pre-Interm. 4. Edition ——–
2.AB – Head. Pre-Interm. 4. Edition ——–
3.AB – Head. Interm. 4. Edition ———
4. AB – Head. Interm. 4. Edition ———
5.A8 – Project Engl. 4,
– Head. Interm. 4. Edition
——
6.A8 – Head. Interm. 4. Edition ——
7.A8 – Head. Interm. 4. Edition ——
8.A8 – Head. Interm. 4. Edition ——

Německý jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB —— – Themen akt. 1
– Super! 1 (učeb. + PS)
2.AB —— – Themen akt. 1
3.AB —— – Themen akt. 2
4.AB ——- – Themen akt. 2
5.A8 ——- – Themen akt. 1 a 2
6.A8 ——- – Themen akt. 2
7.A8 ——- – Themen akt. 2
8.A8 ——- – Themen akt. 2 a 3

Španělský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB ——- – Aventura 1
2.AB ——- – Aventura 1
3.AB ——- – Aventura 1 a 2
4.AB ——- – Aventura 2
5.A8 ——- ——-
6.A8 ——- – Aventura 2
7.A8 ——– – Aventura 2
8.A8 ——– – Aventura 2

Francouzský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB —— – Connexions 1
2.AB —— – Connexions 1
3.AB —— – Connexions 1 a 2
4.AB —— ——
5.A 8 —— ——–
6.A 8 —— ——–
7.A 8 —— ——
8.A 8 —— ——

Ruský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB —— – Klass 1
2.AB —— – Klass 2
3.AB —— ——-
4.AB —— – Klass 3
5.A 8 —— ——
6.A 8 —— ——
7.A 8 —— ——-
8.A 8 —— ——

 

Učebnice pro školní rok 2017-2018

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2017-2018

pro nižší gymnázium

1.A8

 • Matematika – Úvodní opakování , Herman, Prometheus
 • Matematika – Kladná a záporná čísla, Herman, Prometheus
 • Matematika – Dělitelnost, Herman, Prometheus
 • Matematika – Osová a středová souměrnost, Herman, Prometheus
 • Matematika – Trojúhelníky a čtyřúhelníky, Herman, Prometheus
 • Sbírka úloh z matematiky pro 6. roč. ZŠ, Česenek, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Fyzika pro 6. roč. ZŠ a víceletá gymnázia – učebnice, Rauner, Fraus
 • Přírodopis 6. – učebnice, Fraus
 • Zeměpis pro 6. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa ,Kartografie
 • Dějepis – Dějiny pravěku a starověku, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 6. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, ( učebnice + PS ) Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Leberbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 6. – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – English Plus1, 1st Edition

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2017-2018

pro nižší gymnázium

2.A8

 • Matematika – Racionální čísla, procenta, Herman, Prometheus
 • Matematika – Úměrnosti, Herman, Prometheus
 • Matematika – Hranoly, Herman, Prometheus
 • Sbírka úloh z matematiky pro 7.ročník ZŠ , Trejbal, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Fyzika pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – učebnice , Rauner, Fraus
 • Přírodopis 7 – učebnice, Fraus
 • Základy chemie – 1.díl, Beneš, Fortuna
 • Chemie pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Škoda, Fraus
 • Zeměpis pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa , Kartografie
 • Dějepis – Dějiny středověku, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia ( učebnice + PS), Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Lederbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 7 – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – English Plus 1, 1st Edition
 •      – English Plus 2, 1st Edition

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2017-2018

pro nižší gymnázium

3.A8

 • Matematika – Výrazy 1, Herman, Prometheus
 • Matematika – Výrazy 2, Herman, Prometheus
 • Matematika – Rovnice a nerovnice, Herman, Prometheus
 • Matematika – Kruhy a válce, Herman, Prometheus
 • Matematika – Geometrické konstrukce, Herman, Prometheus
 • Finanční matematika, statistika, Mullerová, Kvarta
 • Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník ZŠ, Bušek, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Fyzika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia , učebnice , Rauner. Fraus
 • Přírodopis 8 – učebnice, Fraus
 • Základy chemie – 2. díl, Beneš, Fortuna
 • Chemie pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Škoda, Fraus
 • Zeměpis pro 7. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa, Kartografie
 • Dějepis – Dějiny novověku, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (učebnice + PS), Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Lederbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 8 – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – pokročilí: English Plus 2, 1st Edition
 • Španělský jazyk – začátečníci: Aventura 1
 • Německý jazyk – začátečníci: Themen aktuell 1
 • Francouzský jazyk – začátečníci: Connexions 1

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2017-2018

pro nižší gymnázium

4.A8

 • Matematika – Rovnice a jejich soustavy, Herman, Prometheus
 • Matematika – Funkce, Prometheus
 • Sbírka úloh z matematiky pro 9. ročník ZŠ, Bušek, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Matematika 9 – 1.,2. díl, Bušek, Prometheus
 • Matematika – Podobnost a funkce úhlu, Herman, Prometheus
 • Matematika – Jehlany a kužele, Herman, Prometheus
 • Fyzika pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia , učebnice , Rauner, Fraus
 • Přírodopis 4 pro 9.tř. ZŠ, Černík, SPN a.s.
 • Základy chemie 2, Beneš, Fortuna
 • Zeměpis pro 8. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa , Kartografie
 • Školní atlas ČR, Kartografie
 • Dějepis – Dějiny 20. století, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia ( učebnice a PS ) , Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Leberbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova pro 9. ročník ZŠ, Valenta, Práce
 • Anglický jazyk – pokročilí: Project English 4, 3. vydání
 • Španělský jazyk – začátečníci: Aventura 1
 • Německý jazyk – začátečníci: Themen aktuel 1

SEZNAM UČEBNIC

pro 5.A8, 6.A8, 7.A8, 8.A8, 1.AB, 2.AB, 3.AB,4.AB

používaných ve školním roce 2017-2018

Všichni nově přijatí žáci staršího gymnázia tříd 1.AB – si budou moci objednat nové učebnice přímo ve škole počátkem měsíce září.

Matematika

1.AB +
5.A 8
– Bušek, Základní poznatky z mat., Prometheus
– Boček, Rovnice a nerovnice, Prometheus
– Janeček, Výrazy, rovnice – sbírka úloh pro SŠ, Prometheus
2.AB +
6.A 8
– Odvárko, Funkce, Prometheus
– Pomykalová, Planimetrie, Prometheus
– Odvárko, Goniometrie, Prometheus
3.AB +
7.A 8
– Calda, Komplexní čísla, Prométheus
– Kočandrle, Analytická geometrie, Prometheus
– Bušek, Sb. úloh pro gymnázia – Analytická geometrie Prometheus
4.AB+
8.A 8
– Kubát, Diferenc. a integrál. počet, Prometheus (pouze pro matematický seminář)
– Calda, kombinatorika, pravděpodobnost, statistika, Prometheus
– Odvárko, Posloupnosti a řady, Prometheus
-Petáková, Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ, Prometheus (pro maturující z matematiky)

Fyzika

1.AB +
5.A 8
– Bednařík, Mechanika, Prometheus
– Bartuška, Svoboda, Molekulová fyzika a termika, Prometheus
2.AB +
6.A 8
– Lepil, Mechanické kmitání a vlnění, Prometheus
– Bartuška, Svoboda, Molekulová fyzika a termika, Prometheus
– Lepil, Elektřina a magnetismus, Prometheus
3.AB +
7.A 8
– Lepil, Elektřina a magnetismus, Prometheus
– Macháček, Astrofyzika, Prométheus
– Štoll, Fyzika mikrosvěta, Gelosic
– Lepil, Optika, Prometheus
Pro všechny ročníky doporučeno: – Lepil, Sb. úloh pro SŠ, Prometheus

Biologie

B, 2.AB, 3.AB, + 5.A 8, 6.A 8, 7.A 8 – Jelínek, Zicháček, Biologie pro gymnázia, Olomouc

Chemie

pro maturanty doporuč.:- Vacík, Přehled středoškolské chemie

1.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 1.díl, Olomouc
2.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 2.díl, Olomouc
3.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 3.díl, Olomouc
5.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 1.díl, Olomouc
6.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 2.díl, Olomouc
7.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 3.díl, Olomouc
pro maturanty doporuč. – Vacík, Přehled středoškolské chemie

Zeměpis , geopolitika

1.AB +
5. A 8
– Demek, Geografie pro SŠ 1, fyzickogeografická část, SNP
– Matušková, Geografie pro SŠ 2, socioekonomická část, SNP
– Školní atlas světa, Kartografie 2007 a novější
– doporučujeme: Školní atlas dnešního světa, Terra, Praha
2.AB +
6.A 8
– Školní atlas světa
– doporučujeme: Školní atlas dnešního světa, Terra, Praha
– doporučujeme: Školní atlas dnešní Evropy a Česka, Terra
– Anděl, Bičík, Makroregiony světa, Česká geogr. spol. 2010
4.AB + 8.A8 – Červinka, Zeměpis ČR, učebnice pro SŠ, Česká geogr. spol.
– Školní atlas ČR ( raději bílý)
– doporučujeme: Školní atlas dnešního Česka, Terra

Český jazyk

Pro všechny ročníky- Pravidla českého pravopisu (po roce 1993)

1.AB +
5.A 8
– Martinec, Mluvnice – učebnice českého jazyka pro SŠ, Fraus (učebnice na čtyři roky studia)
– Hoffmannová, Komunikace a sloh – učebnice českého jazyka pro
SŠ, Fraus ( učebnice na čtyři roky studia )
– Literatura pro 1. roč. SŠ – učebnice, Didaktis
– Literatura pro 1. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis
2.AB +
6.A 8
– Literatura pro 2. roč. SŠ – učebnice, Didaktis
– Literatura pro 2. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis
3.AB +
7.A 8
– Literatura pro 3. roč. SŠ – učebnice, Didaktis
– Literatura pro 3. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis
4. AB+
8.A 8
– Literatura pro 4. roč. SŠ -učebnice, Didaktis
– Literatura pro 4. roč. SŠ – pracovní sešit, Didaktis
– Český jazyk a komunikace pro SŠ – Komplexní příprava k maturitě, pracovní sešit, Didaktis

Dějepis

1.AB +
5.A 8
– Čornej, Dějiny 1 a 2 pro gymnázia a SŠ, SPN
2.AB +
6.A 8
– Čornej, Dějiny 2 a 3 pro gymnázia a SŠ, SPN
3.AB+ 4.AB+
7.A 8+
8.A 8
– Světové a české dějiny 20. století a prvního desetiletí 21. století, Didaktis 2014

Základy společenských věd

1.AB +
5.A 8
– Společenské vědy pro střední školy 1. díl, učebnice + pracovní sešit, Didaktis
2.AB +
6.A8
– Politologie, FIN, David, Olomouc
– Společenské vědy pro střední školy 3. díl, učebnice + pracovní sešit, Didaktis
3.AB+
7.A8
– Společenské vědy pro střední školy 3. díl, učebnice + pracovní sesit, Didaktis
4.AB +
8.A 8
– Měšťánek, Filosofie pro SŠ – rozšířené vydání, Fraus
– Sedláček, Filozofie, Optys Opava

Anglický jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB – Head. Pre-Interm. 4. Edition ——–
2.AB – Head. Pre-Interm. 3. Edition ——–
3.AB – Head. Interm. Maturita 4. Edition ———
4. AB – Head. Interm. Maturita 4. Edition ———
5.A8 – Project Engl. 4,
– Head. Interm. Maturita 4. Edition
——
6.A8 – Head. Interm. Maturita 4. Edition ——
7.A8 – Head. Interm. Maturita 4. Edition ——
8.A8 – Head. Interm. Maturita 4. Edition ——

Německý jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB —— – Themen akt. 1
2.AB —— – Themen akt. 1
3.AB —— – Themen akt. 2
4.AB ——- – Themen akt. 2
5.A8 ——- – Themen akt. 2
6.A8 ——- – Themen akt. 2
7.A8 ——- – Themen akt. 2
8.A8 ——- – Themen akt. 2
– Themen neu. 3

Španělský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB ——- – Aventura 1
2.AB ——- – Aventura 1
3.AB ——- – Aventura 2
4.AB ——- – Aventura 2
5.A8 ——- – Aventura 1, 2
6.A8 ——- – Aventura 2
7.A8 ——– – Aventura 2, 3
8.A8 ——– – Aventura 3

Francouzský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB —— – Connexions 1
2.AB —— – Connexions 1
3.AB —— ——
4.AB —— ——
5.A 8 —— ——–
6.A 8 —— ——–
7.A 8 —— ——
8.A 8 —— ——

Ruský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB —— – Klass 1
2.AB —— – Klass 2
3.AB —— – Klass 3
4.AB —— – Klass 3
– Ruština – maturitní příprava
5.A 8 —— ——
6.A 8 —— ——
7.A 8 —— ——-
8.A 8 —— -Ruština- maturitní příprava
– Raduga 5

Učebnice pro školní rok 2016-2017

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2016-2017

pro nižší gymnázium

1.A8

 • Matematika – Úvodní opakování , Herman, Prometheus
 • Matematika – Kladná a záporná čísla, Herman, Prometheus
 • Matematika – Dělitelnost, Herman, Prometheus
 • Matematika – Osová a středová souměrnost, Herman, Prometheus
 • Matematika – Trojúhelníky a čtyřúhelníky, Herman, Prometheus
 • Sbírka úloh z matematiky pro 6. roč. ZŠ, Česenek, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Fyzika pro 6. roč. ZŠ a víceletá gymnázia – učebnice, Rauner, Fraus
 • Přírodopis 6. – učebnice, Fraus
 • Zeměpis pro 6. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa ,Kartografie
 • Dějepis – Dějiny pravěku a starověku, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 6. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, ( učebnice + PS ) Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Leberbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 6. – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – Englich Plus Students Book, Level 1

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2016-2017

pro nižší gymnázium

2.A8

 • Matematika – Racionální čísla, procenta, Herman, Prometheus
 • Matematika – Úměrnosti, Herman, Prometheus
 • Matematika – Hranoly, Herman, Prometheus
 • Sbírka úloh z matematiky pro 7.ročník ZŠ , Trejbal, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Fyzika pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – učebnice , Rauner, Fraus
 • Přírodopis 7 – učebnice, Fraus
 • Základy chemie – 1.díl, Beneš, Fortuna
 • Chemie pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Škoda, Fraus
 • Zeměpis pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa , Kartografie
 • Dějepis – Dějiny středověku, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia ( učebnice + PS), Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Lederbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 7 – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – Project English 2 , učebnice a pracovní sešit , 3. vydání

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2016-2017

pro nižší gymnázium

3.A8

 • Matematika – Výrazy 1, Herman, Prometheus
 • Matematika – Výrazy 2, Herman, Prometheus
 • Matematika – Rovnice a nerovnice, Herman, Prometheus
 • Matematika – Kruhy a válce, Herman, Prometheus
 • Matematika – Geometrické konstrukce, Herman, Prometheus
 • Finanční matematika, statistika, Mullerová, Kvarta
 • Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník ZŠ, Bušek, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Fyzika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia , učebnice , Rauner. Fraus
 • Přírodopis 3 pro 8.tř. ZŠ, Černík, SPN
 • Základy chemie – 2. díl, Beneš, Fortuna
 • Chemie pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Škoda, Fraus
 • Zeměpis pro 7. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa, Kartografie
 • Dějepis – Dějiny novověku, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (učebnice + PS), Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Lederbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova pro 8. ročník ZŠ , Valenta, Práce
 • Anglický jazyk – pokročilí: Project English 3 , učebnice a PS , 3, vydání
 • Španělský jazyk – začátečníci: Aventura 1
 • Německý jazyk – začátečníci: Themen aktuell 1

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2016-2017

pro nižší gymnázium

4.A8

 • Matematika – Rovnice a jejich soustavy, Herman, Prometheus
 • Matematika – Funkce, Prometheus
 • Sbírka úloh z matematiky pro 9. ročník ZŠ, Bušek, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Matematika 9 – 1.,2. díl, Bušek, Prometheus
 • Matematika – Podobnost a funkce úhlu, Herman, Prometheus
 • Matematika – Jehlany a kužele, Herman, Prometheus
 • Fyzika pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia , učebnice , Rauner, Fraus
 • Přírodopis 4 pro 9.tř. ZŠ, Černík, SPN a.s.
 • Základy chemie 2, Beneš, Fortuna
 • Zeměpis pro 8. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa , Kartografie
 • Školní atlas ČR, Kartografie
 • Dějepis – Dějiny 20. století, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia ( učebnice a PS ) , Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Leberbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova pro 9. ročník ZŠ, Valenta, Práce
 • Anglický jazyk – pokročilí: Project English 4, učebnice a PS , 3. vydání
 • Španělský jazyk – začátečníci: Aventura 1
 • Německý jazyk – začátečníci: Themen aktuel 1

SEZNAM UČEBNIC

pro 5.A8, 6.A8, 7.A8, 8.A8, 1.AB, 2.AB, 3.AB,4.AB

používaných ve školním roce 2016-2017

Všichni nově přijatí žáci staršího gymnázia tříd 1.AB – si budou moci objednat nové učebnice přímo ve škole počátkem měsíce září.

Matematika

1.AB +
5.A 8
– Bušek, Základní poznatky z mat., Prometheus
– Boček, Rovnice a nerovnice, Prometheus
– Janeček, Výrazy, rovnice – sbírka úloh pro SŠ, Prometheus
2.AB +
6.A 8
– Odvárko, Funkce, Prometheus
– Pomykalová, Planimetrie, Prometheus
– Odvárko, Sbírka úloh z mat. pro gymnázia – Funkce, Prometheus
– Odvárko, Goniometrie, Prometheus
– Odvárko, Sbírka úloh pro gymnázia – Goniometrie, Prometheus
3.AB +
7.A 8
– Calda, Komplexní čísla, Prométheus
– Kočandrle, Analytická geometrie, Prometheus
– Bušek, Sb. úloh pro gymnázia – Analytická geometrie Prometheus
– Boček, Stereometrie, Prometheus
4.AB+
8.A 8
– Kubát, Diferenc. a integrál. počet, Prometheus (pouze pro
matematický seminář)
– Calda, kombinatorika, pravděpodobnost, statistika, Prometheus
– Odvárko, Posloupnosti a řady, Prometheus
– Odvárko, Sb. úloh pro gymnázia – Posloupnosti a řady, Prometheus
– Kubát, Sb. úloh z matematiky pro SŠ – mat. minimum, Prometheus

Fyzika

1.AB +
5.A 8
– Bednařík, Mechanika, Prometheus
– Bartuška, Svoboda, Molekulová fyzika a termika, Prometheus
2.AB +
6.A 8
– Lepil, Mechanické kmitání a vlnění, Prometheus
– Bartuška, Svoboda, Molekulová fyzika a termika, Prometheus
– Lepil, Elektřina a magnetismus, Prometheus
3.AB +
7.A 8
– Lepil, Elektřina a magnetismus, Prometheus
– Macháček, Astrofyzika, Prométheus
– Štoll, Fyzika mikrosvěta, Gelosic
– Lepil, Optika, Prometheus
Pro všechny ročníky doporučeno: – Lepil, Sb. úloh pro SŠ, Prometheus

Biologie

B, 2.AB, 3.AB, + 5.A 8, 6.A 8, 7.A 8 – Jelínek, Zicháček, Biologie pro gymnázia, Olomouc

Chemie

pro maturanty doporuč.:- Vacík, Přehled středoškolské chemie

1.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 1.díl, Olomouc
2.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 2.díl, Olomouc
3.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 3.díl, Olomouc
5.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 1.díl, Olomouc
6.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 2.díl, Olomouc
7.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 3.díl, Olomouc
pro maturanty doporuč. – Vacík, Přehled středoškolské chemie

Zeměpis , geopolitika

1.AB +
5. A 8
– Příroda a lidé Země, učebnice zeměpisu pro SŠ, Česká geogr. spol,
2001
– Školní atlas světa, Kartografie 2007 a novější
– doporučujeme: Školní atlas dnešního světa,Terra, Praha
2.AB +
6.A 8
– Školní atlas světa
– doporučujeme: Školní atlas dnešního světa, Terra, Praha
– doporučujeme: Školní atlas dnešní Evropy a Česka, Terra
– Anděl, Bičík, Makroregiony světa, Česká geogr. spol. 2010
4.AB + 8.A8 – Červinka, Zeměpis ČR, učebnice pro SŠ, Česká geogr. spol.
– Školní atlas ČR ( raději bílý)
– doporučujeme: Školní atlas dnešní Evropy a Česka, Terra

Český jazyk

1.AB +
5.A 8
– Martinec, Mluvnice – učebnice českého jazyka pro SŠ,
Fraus ( učebnice na čtyři roky studia)
– Hoffmannová, Komunikace a sloh – učebnice českého jazyka pro
SŠ, Fraus ( učebnice na čtyři roky studia )
– Literatura pro 1. roč. SŠ ( učebnice + PS) , Didaktis
– Český jazyk a komunikace pro SŠ – 1. díl, pracovní sešit,
Didaktis
2.AB +
6.A 8
– Český jazyk a komunikace pro SŠ 2. díl, pracovní sešit,
Didaktis
– Literatura pro 2. roč. SŠ (učebnice + PS), Didaktis
3.AB +
7.A 8
– Literatura pro 3. roč. SŠ (učebnice + PS), Didaktis
– Český jazyk a komunikace pro SŠ 3. A 4. díl, pracovní sešit,
Didaktis
4. AB+
8.A 8
– Literatura pro 4. roč. SŠ (učebnice + PS), Didaktis
– Český jazyk a komunikace pro SŠ – Komplexní příprava k maturitě, pracovní sešit, Didaktis
Pro všechny ročníky – Pravidla českého pravopisu ( po roce 1993)

Dějepis

1.AB +
5.A 8
– Čornej, Dějiny 1 a 2 pro gymnázia a SŠ, SPN
2.AB +
6.A 8
– Čornej, Dějiny 2 a 3 pro gymnázia a SŠ, SPN
3.AB+ 4.AB+
7.A 8+
8.A 8
– Čornej, Dějiny 3 a 4 pro gymnázia a SŠ, SPN

Základy společenských věd

1.AB +
5.A 8
– Společenské vědy pro střední školy 1. díl, učebnice + pracovní sešit, Didaktis
2.AB +
6.A8
– Politologie, FIN, David, Olomouc
– Společenské vědy pro střední školy 3. díl, učebnice + pracovní sešit, Didaktis
3.AB+
7.A8
– Společenské vědy pro střední školy 3. díl, učebnice + pracovní sesit, Didaktis
4.AB +
8.A 8
– Měšťánek, Filosofie pro SŠ – rozšířené vydání, Fraus
– Sedláček, Filozofie, Optys Opava

Anglický jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB – New Head. Pre-Interm. 3. edit ——–
2.AB – New Head. Pre-Interm. 3. edit ——–
3.AB – New Headway Interm. 4. edition ———
4. AB – New Headway Interm. 4. edition ———
5.A8 – Project Engl. 4
– Headw. Interm. Maturita
——
6.A8 – Headway Interm. Maturita 4. edition ——
7.A8 – Headway Interm. Maturita 4. edition ——
8.A8 – Headway Interm. Maturita 4. edition ——

Německý jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB —— – Themen akt. 1
2.AB —— – Themen akt. 1
3.AB —— – Themen akt. 1, 2
4.AB ——- – Themen akt. 2
5.A8 ——- – Themen akt. 2
6.A8 ——- – Themen akt. 2
7.A8 ——- – Themen akt. 2
8.A8 ——- ——–

Španělský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB ——- – Aventura 1
2.AB ——- – Aventura 1
3.AB ——- – Aventura 2
4.AB ——- – Aventura 2
5.A8 ——- ——–
6.A8 ——- – Aventura 2
7.A8 ——– – Aventura 2
8.A8 ——– – Aventura 3

Francouzský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB —— – Connexions 1
2.AB —— – Connexions 1
3.AB —— – Connexions 2
4.AB —— – Connexions 2
5.A 8 —— ——–
6.A 8 —— ——–
7.A 8 —— – Connexions 2
8.A 8 —— – Connexions 2
– Methode de francais

Ruský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB —— – Klass 1
2.AB —— – Klass 2
3.AB —— – Klass 3
4.AB —— ——
5.A 8 —— ——
6.A 8 —— -Klass 3
– Ruština – maturitní příprava
7.A 8 —— ——-
8.A 8 —— ——–

Učebnice pro školní rok 2015-2016

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2015-2016

pro nižší gymnázium

1.A8

 • Matematika – Opakování z obecné školy, Herman, Prometheus
 • Matematika – Kladná a záporná čísla, Herman, Prometheus
 • Matematika – Dělitelnost, Herman, Prometheus
 • Matematika – Osová a středová souměrnost, Herman, Prometheus
 • Matematika – Trojúhelníky a čtyřúhelníky, Herman, Prometheus
 • Sbírka úloh z matematiky pro 6. roč. ZŠ, Česenek, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Fyzika pro 6. roč. ZŠ a víceletá gymnázia (učebnice + PS), Rauner, Fraus
 • Přírodopis 6. – učebnice, Fraus
 • Zeměpis pro 6. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa ,Kartografie
 • Dějepis – Dějiny pravěku a starověku, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 6. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, (učebnice + PS) Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Leberbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova 6. – učebnice, Fraus
 • Anglický jazyk – Englich Plus Students Book, Level 1

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2015-2016

pro nižší gymnázium

2.A8

 • Matematika – Racionální čísla, procenta, Herman, Prometheus
 • Matematika – Úměrnosti, Herman, Prometheus
 • Matematika – Hranoly, Herman, Prometheus
 • Sbírka úloh z matematiky pro 7.ročník ZŠ , Trejbal, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Fyzika pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (učebnice + PS), Rauner, Fraus
 • Přírodopis 2 pro 7. roč. ZŠ, Černík, SNP
 • Základy chemie – 1.díl, Beneš, Fortuna
 • Chemie pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Škoda, Fraus
 • Zeměpis pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa , Kartografie
 • Dějepis – Dějiny středověku, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (učebnice + PS), Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Lederbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova pro 7. roč. ZŠ, Valenta, Práce
 • Anglický jazyk – Project English 2 , učebnice a pracovní sešit , 3. vydání

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2015-2016

pro nižší gymnázium

3.A8

 • Matematika – Výrazy 1, Herman, Prometheus
 • Matematika – Výrazy 2, Herman, Prometheus
 • Matematika – Rovnice a nerovnice, Herman, Prometheus
 • Matematika – Kruhy a válce, Herman, Prometheus
 • Matematika – Geometrické konstrukce, Herman, Prometheus
 • Finanční matematika, statistika, Mullerová, Kvarta
 • Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník ZŠ, Bušek, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Fyzika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (učebnice + PS) , Rauner. Fraus
 • Přírodopis 3 pro 8.tř. ZŠ, Černík, SPN
 • Základy chemie – 2. díl, Beneš, Fortuna
 • Chemie pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Škoda, Fraus
 • Zeměpis pro 7. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa, Kartografie
 • Dějepis – Dějiny novověku, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (učebnice + PS), Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Lederbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova pro 8. ročník ZŠ , Valenta, Práce
 • Anglický jazyk – pokročilí: Project English 3 , učebnice a PS , 3, vydání
 • Španělský jazyk – začátečníci: Aventura 1
 • Německý jazyk – začátečníci: Themen neu 1

Seznam používaných učebnic ve školním roce 2015-2016

pro nižší gymnázium

4.A8

 • Matematika – Rovnice a jejich soustavy, Herman, Prometheus
 • Matematika – Funkce, Prometheus
 • Sbírka úloh z matematiky pro 9. ročník ZŠ, Bušek, Prometheus
 • Tabulky pro ZŠ, Běloun, Prometheus
 • Matematika 9 – 1.,2. díl, Bušek, Prometheus
 • Matematika – Podobnost a funkce úhlu, Herman, Prometheus
 • Matematika – Jehlany a kužele, Herman, Prometheus
 • Fyzika pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia (učebnice a PS), Rauner, Fraus
 • Přírodopis 4 pro 9.tř. ZŠ, Černík, SPN a.s.
 • Základy chemie 2, Beneš, Fortuna
 • Zeměpis pro 8. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus
 • Školní atlas světa , Kartografie
 • Školní atlas ČR, Kartografie
 • Dějepis – Dějiny 20. století, Mandelová, Dialog
 • Český jazyk pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia (učebnice a PS) , Krausová, Fraus
 • Čítanka pro 9. roč. ZŠ a víceletá gymnázia, Leberbuchová, Fraus
 • Pravidla českého pravopisu
 • Občanská výchova pro 9. ročník ZŠ, Valenta, Práce
 • Anglický jazyk – pokročilí: Project English 4, učebnice a PS , 3. vydání
 • Španělský jazyk – začátečníci: Aventura 1
 • Německý jazyk – začátečníci: Themen aktuel 1

SEZNAM UČEBNIC

pro 5.A8, 6.A8, 7.A8, 8.A8, 1.AB, 2.AB, 3.AB,4.AB

používaných ve školním roce 2015-2016

Všichni nově přijatí žáci staršího gymnázia tříd 1.AB – si budou moci objednat nové učebnice přímo ve škole počátkem měsíce září.

Matematika

1.AB +
5.A 8
– Bušek, Základní poznatky z mat., Prometheus
– Boček, Rovnice a nerovnice, Prometheus
– Janeček, Výrazy, rovnice – sbírka úloh pro SŠ, Prometheus
2.AB +
6.A 8
– Odvárko, Funkce, Prometheus
– Pomykalová, Planimetrie, Prometheus
– Odvárko, Sbírka úloh z mat. pro gymnázia – Funkce, Prometheus
– Odvárko, Goniometrie, Prometheus
– Odvárko, Sbírka úloh pro gymnázia – Goniometrie, Prometheus
3.AB +
7.A 8
– Calda, Komplexní čísla, Prométheus
– Kočandrle, Analytická geometrie, Prometheus
– Bušek, Sb. úloh pro gymnázia – Analytická geometrie Prometheus
– Boček, Stereometrie, Prometheus
4.AB+
8.A 8
– Kubát, Diferenc. a integrál. počet, Prometheus (pouze pro
matematický seminář)
– Calda, kombinatorika, pravděpodobnost, statistika, Prometheus
– Odvárko, Posloupnosti a řady, Prometheus
– Odvárko, Sb. úloh pro gymnázia – Posloupnosti a řady, Prometheus
– Kubát, Sb. úloh z matematiky pro SŠ – mat. minimum, Prometheus

Fyzika

1.AB +
5.A 8
– Bednařík, Mechanika, Prometheus
– Bartuška, Svoboda, Molekulová fyzika a termika, Prometheus
2.AB +
6.A 8
– Lepil, Mechanické kmitání a vlnění, Prometheus
– Bartuška, Svoboda, Molekulová fyzika a termika, Prometheus
– Lepil, Elektřina a magnetismus, Prometheus
3.AB +
7.A 8
– Lepil, Elektřina a magnetismus, Prometheus
– Macháček, Astrofyzika, Prométheus
– Štoll, Fyzika mikrosvěta, Gelosic
– Lepil, Optika, Prometheus
Pro všechny ročníky doporučeno: – Lepil, Sb. úloh pro SŠ, Prometheus

Biologie

B, 2.AB, 3.AB, + 5.A 8, 6.A 8, 7.A 8 – Jelínek, Zicháček, Biologie pro gymnázia, Olomouc

Chemie

pro maturanty doporuč.:- Vacík, Přehled středoškolské chemie

1.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 1.díl, Olomouc
2.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 2.díl, Olomouc
3.AB – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 3.díl, Olomouc
5.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 1.díl, Olomouc
6.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 2.díl, Olomouc
7.A 8 – Mareček, Chemie pro 4letá gymnázia 3.díl, Olomouc

Zeměpis , geopolitika

1.AB +
5. A 8
– Příroda a lidé Země, učebnice zeměpisu pro SŠ, Česká geogr. spol,
2001
– Školní atlas světa, Kartografie 2007 a novější
– doporučujeme: Školní atlas dnešního světa,Terra, Praha
2.AB +
6.A 8
– Školní atlas světa
– doporučujeme: Školní atlas dnešního světa, Terra, Praha
– doporučujeme: Školní atlas dnešní Evropy a Česka, Terra
– Anděl, Bičík, Makroregiony světa, Česká geogr. spol. 2010
4.AB + 8.A8 – Červinka, Zeměpis ČR, učebnice pro SŠ, Česká geogr. spol.
– Školní atlas ČR (raději bílý)
– doporučujeme: Školní atlas dnešní Evropy a Česka, Terra

Český jazyk

1.AB +
5.A 8
– Martinec, Mluvnice – učebnice českého jazyka pro SŠ,
Fraus (učebnice na čtyři roky studia)
– Hoffmannová, Komunikace a sloh – učebnice českého jazyka pro
SŠ, Fraus (učebnice na čtyři roky studia)
– Literatura pro 1. roč. SŠ (učebnice + PS) , Didaktis
– Český jazyk a komunikace pro SŠ – 1. díl, pracovní sešit,
Didaktis
2.AB +
6.A 8
– Český jazyk a komunikace pro SŠ 2. díl, pracovní sešit,
Didaktis
– Literatura pro 2. roč. SŠ (učebnice + PS), Didaktis
3.AB +
7.A 8
– Literatura pro 3. roč. SŠ (učebnice + PS), Didaktis
– Český jazyk a komunikace pro SŠ 3. A 4. díl, pracovní sešit,
Didaktis
4. AB+
8.A 8
– Literatura pro 4. roč. SŠ (učebnice + PS), Didaktis
– Český jazyk a komunikace pro SŠ – Komplexní příprava k maturitě, pracovní sešit, Didaktis
Pro všechny ročníky – Pravidla českého pravopisu (po roce 1993)

Dějepis

1.AB +
5.A 8
– Čornej, Dějiny 1 a 2 pro gymnázia a SŠ, SPN
2.AB +
6.A 8
– Čornej, Dějiny 2 a 3 pro gymnázia a SŠ, SPN
3.AB+ 4.AB+
7.A 8+
8.A 8
– Čornej, Dějiny 3 a 4 pro gymnázia a SŠ, SPN

Základy společenských věd

1.AB +
5.A 8
– Společenské vědy pro střední školy 1. díl, učebnice + pracovní sešit, Didaktis
2.AB +
6.A8
– Politologie, FIN, David, Olomouc
– Společenské vědy pro střední školy 3. díl, učebnice + pracovní sešit, Didaktis
3.AB+
7.A8
– Společenské vědy pro střední školy 3. díl, učebnice + pracovní sesit, Didaktis
4.AB +
8.A 8
– Měšťánek, Filosofie pro SŠ – rozšířené vydání, Fraus
– Sedláček, Filozofie, Optys Opava

Anglický jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB – New Head. Pre-Interm. 3. edit ——–
2.AB – New Head. Pre-Interm. 3. edit ——–
3.AB – New Headway Interm. 4. edition ———
4. AB – New Headway Interm. 4. edition ———
5.A8 – Project Engl. 4,- Headw. Interm. Maturita ——
6.A8 – Headway Interm. Maturita 4. edition ——
7.A8 – Headway Interm. Maturita 4. edition ——
8.A8 – Headway Interm. Maturita 4. edition ——

Německý jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB —— – Themen akt. 1
2.AB —— – Themen akt. 1
3.AB —— – Themen akt. 1, 2
4.AB ——- – Themen akt. 2
5.A8 ——- – Themen akt. 1, 2
6.A8 ——- – Themen akt. 2
7.A8 ——- ——-
8.A8 ——- ——–

Španělský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB ——- – Aventura 1
2.AB ——- – Aventura 1
3.AB ——- – Aventura 2
4.AB ——- – Aventura 2
5.A8 ——- ——–
6.A8 ——- – Aventura 2
7.A8 ——– – Aventura 2
8.A8 ——– – Aventura 3

Francouzský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB —— – Connexions 1
2.AB —— – Connexions 1
3.AB —— – Connexions 2
4.AB —— – Connexions 2
5.A 8 —— ——–
6.A 8 —— ——–
7.A 8 —— – Connexions 2
8.A 8 —— – Connexions 2

Ruský jazyk

1. jazyk 2. jazyk
1.AB —— – Klass 1
2.AB —— – Klass 2
3.AB —— – Klass 3
4.AB —— – Raduga 5
5.A 8 —— – EXO 3
6.A 8 —— ——-
7.A 8 —— ——-
8.A 8 —— ——–
Přejít nahoru