Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

O škole

Vize školy

Naše gymnázium vidíme jako místo, kde poskytujeme kvalitní všeobecné vzdělání, ale dáváme i dostatek prostoru k individuálnímu osobnostnímu růstu a rozvoji. Zachováváme osvědčené, zároveň jsme však otevřeni novým trendům a rozvíjíme efektivní metody výuky.

Našim cílem je rozvíjet hodnotné mezilidské vztahy postavené na vzájemné důvěře, respektu a úctě. Klademe důraz na rozvoj vnitřní motivace k celoživotnímu sebevzdělávání a rozvoji kreativity, empatie a dalších kompetencí důležitých pro život v rychle se měnícím světě.

Motivujeme naše žáky uspět nejen doma, ale i v zahraničí a chápeme školu jako společenství zakotvené v místní komunitě, otevřené rodičům, partnerům i veřejnosti. Uvědomujeme si, že jsme součástí nejen Evropy ale i globálního společenství a chápeme význam demokracie a lidských práv.

Snažíme se vytvářet příjemné prostředí pro naše studenty i pedagogy, aby se mohli plně soustředit na vzdělávání.

Mgr. Jaroslav Knesl, MBA – ředitel školy

Studium

Naše škola nabízí moderní výukové prostředí. Máme 24 učeben včetně specializovaných jazykových a výpočetních učeben. Pro laboratorní cvičení máme připraveny laboratoře z chemie, biologie a fyziky. Sportovní vyžití je zajištěno dvěma tělocvičnami a hřištěm s umělým povrchem. V knihovně najdete odbornou literaturu i multimediální zdroje.

Co vás naučíme

Naše vzdělání zahrnuje široký záběr znalostí z humanitních, přírodovědných i jazykových oborů. Učíme vás pracovat s počítači a jazyky. Podporujeme týmovou i samostatnou práci, a to vše ve společenských normách a s respektem k různým kulturám.

Projekty & výměnné pobyty

Naše škola se účastní mezinárodních výměn a projektů. Naši žáci získávají zkušenosti a poznávají kultury jiných zemí. Podporujeme i sportovní aktivity a organizujeme lyžařské kurzy.

Historie školy

V roce 1956 byla dokončena nová budova školy, aby se mohlo poskytovat úplné středoškolské vzdělání. Školní rok 1956/57 začal se 676 žáky ve 20 třídách, učitelský sbor měl 30 členů. Prvním ředitelem byl Josef Bílý, který vedl školu až do roku 1962.

Škola začala fungovat s nedostatečným vybavením, ale postupně se situace zlepšila díky podpoře od národního podniku Tesla.

V roce 1991 se škola přestěhovala do nové budovy a zavedla různé studijní programy. Dnes nabízí moderní vybavení, volitelné předměty, podporuje kulturní a sportovní aktivity a připravuje studenty na vysoké školy.

Zajímá vás více? Přečtete si kompletní historii školy.

Přejít nahoru