Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Historie školy

V roce 1956 byla po dvou letech dokončena stavba nové budovy určená pro studenty se zájmem o úplné středoškolské vzdělání. Do té doby mělo město Rožnov p. R. jen jednu osmiletou střední školu, přitom se ale vyučovalo na směny a děti se tísnily ve třech nevyhovujících školních budovách.

Slavnostní otevření školy proběhlo ve dnech 1. a 2. září 1956 za velké účasti veřejnosti. Zahájení výuky proběhlo za dosud poněkud improvizovaných podmínek – protože ke dni otevření školy byly k dispozici jen učebny, a ostatní části budovy se dokončovaly za provozu. Bylo nutné vybudovat tělocvičnu a hřiště, provést úpravu okolí školy, opatřit zábradlím schodiště a balkóny, chyběl školní nábytek, chyběly také pomůcky a další vybavení školy. Veškeré tyto problémy byly během prvních dvou let provozu školy postupně vyřešeny.

Školní rok 1956/57 začínal se 676 žáky ve 20 třídách, učitelský sbor měl 30 členů. Prvním ředitelem školy se stal pan Josef Bílý, v této funkci pracoval do roku 1962.

První příznivce a podporovatele získala škola v tehdejším národním podniku Tesla, patronátní smlouva byla podepsána 28. března 1957. Podpora se projevovala hlavně při materiálním vybavování školy, při dokončovacích pracích a při organizaci výrobní praxe žáků.

27. září 1956 bylo založeno Sdružení rodičů a přátel školy, vedené panem Jaroslavem Dvořáčkem. SRPŠ se významnou měrou podílelo mj. na přípravě a organizaci školních plesů, tanečních hodin a lyžařských závodů.

Za 46 let své existence prošla škola několika změnami:

 • 1956 – 1961 Jedenáctiletá střední škola
 • 1961 – 1970 Střední všeobecně vzdělávací škola
 • od r. 1970 Gymnázium.

Od roku 1956 vedli školu tito ředitelé:

 • 1956 – 1962: pan Josef Bílý
 • 1962 – 1964: pan Vladimír Pavloušek
 • 1964 – 1970: pan Jaroslav Petříček
 • 1970 – 1989: paní Božena Ryglová
 • 1989 – 1991: pan Břetislav Halamíček
 • 1991 – 1997: pan Jaroslav Žák
 • 1997 – 2008: paní Marie Hejtmánková
 • 2008 – 2023: paní Alena Gallová
 • 2023 – : pan Jaroslav Knesl

Stěhování školy, čtyřleté a šestileté studium

Po roce 1989 došlo k výrazným společensko-politickým změnám, které se projevily také v oblasti školství. Objevila se totiž nová možnost otvírání víceletých gymnázií. Již delší dobu, v důsledku vývoje rožnovského školství, trpěla škola nedostatkem prostor, v budově nebyla místnost pro sborovnu, učitelé se tísnili v malých kabinetech a část výuky probíhala v tzv. pavilonu, kam několikrát denně studenti přecházeli přes silnici.

V roce 1991 se stal ředitelem školy pan Jaroslav Žák. V témže roce byla škola přestěhována z budovy na Videčské ulici do budovy na Koryčanských Pasekách (do té doby v budově na Kor. Pasekách působila Základní škola s 1. až 5. postupným ročníkem a budova zdaleka nebyla využita). Po stěhování bylo nutné provést bleskovou rekonstrukci, aby nové prostory vyhovovaly potřebám gymnázia. Díky obětavému osobnímu nasazení pana ředitele Žáka a s pomocí učitelů se všechno povedlo. Spolu se zahájením výuky v nové budově začalo na škole kromě čtyřletého studia probíhat od 1.9.1992 také studium šestileté.

Čtyřleté, šestileté a osmileté studium

Postupem času se začala objevovat gymnázia osmiletá, vedení školy dokázalo na novou situaci vhodně zareagovat a od 1.9. 1995 se kromě studia čtyřletého a šestiletého začalo také se studiem osmiletým.

V letech 1992 do roku 2001 se učilo podle tří různých studijních programů. Během této doby se začaly projevovat tendence k omezování šestiletých gymnázií. V roce 1997 vystřídala pana Jaroslava Žáka ve funkci ředitele paní Marie Hejtmánková. Spolu promysleli další fungování školy, takže od 1.9.2001 probíhá na gymnáziu výuka čtyřletého a osmiletého studia.

Největší výhodou současných studijních programů je velká možnost výběru volitelných předmětů v posledních dvou ročnících studia, a tak si studenti mohou sami volit náplň části výuky podle svého budoucího zaměření a zvolené vysoké školy.

Pro přípravu studentů ke studiu na vysokých školách má v současnosti škola vynikající předpoklady – studenti mají přístup na Internet zdarma, k dispozici jsou učebny cizích jazyků a dvě učebny informatiky, dvě tělocvičny a posilovna. Ve školní knihovně jsou k dispozici multimediální počítače. Na škole pracují divadelní soubor a pěvecký sbor s bohatou tradicí. Kromě toho mohou studenti využívat možnosti návštěvy divadla v Ostravě, kam škola pořádá pravidelné zájezdy na vybraná představení. Pro zájemce z řad studentů se pořádají tradičně také zahraniční zájezdy. Studenti si mohou za výhodnou cenu přímo ve škole kopírovat studijní materiály. Kromě toho mají k dispozici stravování ve školní jídelně s výběrem ze dvou jídel a mohou využívat automat na nápoje. Ve škole mají telefonní automat. Členové studentské rady také mohou přicházet s návrhy na další vhodné vybavení školy.

Přejít nahoru