Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Na naší škole působí školní poradenské pracoviště (ŠPP), které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Jednotliví pracovníci ŠPP nabízejí pomoc při řešení výukových a výchovných problémů. Zajišťují také kariérové poradenství, individuální pomoc žákům a jejich rodičům ve studijních, osobních i rodinných problémech, realizují programy prevence patologických jevů apod.

Výhodou ŠPP je, že umožňuje poskytnout pomoc okamžitě a přímo na místě. Všichni členové týmu jsou odborníci, kteří se opírají o znalosti prostředí a atmosféry školy. Jsou snadno dosažitelní pro žáky, jejich rodiče i pedagogy.

Poskytování poradenských služeb je bezplatné.

Důraz klademe na dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků, ŠPP zaručuje důvěrnost a ochranu osobních údajů.

Ke konzultacím se objednávejte nejlépe telefonicky nebo emailem, bez objednání lze každého pracovníka ŠPP navštívit v jeho konzultačních hodinách.

Služby ŠPP zabezpečují:

  • výchovná poradkyně
  • školní metodičky prevence
  • kariéroví poradci
  • komise řešící šikanu

 Výchovná poradkyně, kariérová poradkyně

Mgr. Kateřina Halaštová

koordinace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané

kariérové poradenství

E-mail: khalastova@gymroznov.cz

Tel.: 571 685 047

Konzultační hodiny:
pondělí 9:55 – 10:40

pondělí 13:20 – 14:05

Konzultace v jiný čas jsou možné po osobní domluvě (telefonicky, mailem, osobně).

 

Školní metodičky prevence

Mgr. Šárka Hlaváčová

organizace preventivních programů

E-mail: shlavacova@gymroznov.cz

Tel.: 571 685 045

Konzultační hodiny:
pondělí 11:40 – 12:25

Konzultace v jiný čas jsou možné po osobní domluvě (telefonicky, emailem, osobně).

 

Mgr. Gabriela Volková

řešení rizikového chování

E-mail: gvolkova@gymroznov.cz

Tel.: 571 685 047

Konzultační hodiny:
pondělí 13:20 – 14:05

Konzultace v jiný čas jsou možné po osobní domluvě (telefonicky, emailem, osobně).

 

Kariérový poradce

Mgr. Jakub Němec

kariérové poradenství

E-mail: jnemec@gymroznov.cz

Tel.: 571 685 042

Konzultační hodiny:
středa 12:30 – 13:15

Konzultace v jiný čas jsou možné po osobní domluvě (telefonicky, mailem, osobně).

 

Komise řešící šikanu

Mgr. Gabriela Volková

E-mail: gvolkova@gymroznov.cz

Tel.: 571 685 047

 

Mgr. Jaroslav Jurčák

E-mail: jjurcak@gymroznov.cz

Tel.: 571 685 044

Přejít nahoru