Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Akce

Mikulášská nadílka v Domově seniorů

Mikulášská nadílka v Domově seniorů proběhla 5. prosince 2023, a tak jako každý rok, i letos se jí účastnili studenti gymnázia, kteří šli potěšit naše milé seniory. Andílci i čerti hlásí: “Setkání bylo krásné a srdečné. Někdy si možná ani neuvědomujeme, jak moc je naše andělská návštěva pro někoho důležitá. Rádi se za Vámi příští rok vrátíme!”

Za všechny anděly a čerty

Marie Kašubová a Aneta Habartíková, 5. A8

SBÍRKA PRO PSY A KOČKY

Dárky letos poputují dobrovolníkům z organizace „Srdcem pro chlupáče“, kteří mají psy a kočky v dočasné péči a snaží se jim najít nový domov. Vzhledem k počtu opuštěných koček budou “dočaskáři” rádi zejména za věci pro kočky, vítány jsou ale samozřejmě všechny příspěvky. Všem dárcům moc děkujeme!

Exkurze na Městský úřad v Rožnově p. R.

Dne 22. listopadu 2023  navštívili žáci 4. A8 Městský úřad v Rožnově pod Radhoštěm. Tato vzdělávací exkurze byla organizována s cílem seznámit studenty s fungováním městské správy a povzbudit jejich občanské povědomí a zájem o veřejné záležitosti. Exkurzí nás provedl místostarosta Mgr. Tomáš Gross, který přivítal třídu v zasedacím sále a podrobně vysvětlil, jakým způsobem je město řízeno, jaké jsou hlavní úkoly a zodpovědnosti městského úřadu a jak probíhá spolupráce s dalšími institucemi.

Během návštěvy měli studenti příležitost položit místostarostovi řadu otázek, týkajících se například rozpočtu města, plánování komunitních projektů nebo ochrany životního prostředí. Spolu se třídou 4. A8 se exkurze účastnili členové Rožnovského parlamentu dětí a mládeže. „Starostou“ tohoto mládežnického sdružení je náš student 1. A – Emil Andrys. Toto setkání poskytlo studentům skvělou příležitost naučit se o důležitosti zastupitelské demokracie a o tom, jak mohou i děti přispět ke zlepšení svého města. Závěrem exkurze bylo setkání se starostou města Ing. Janem Kučerou, který studenty přivítal ve své kanceláři.

Celkově byla exkurze hodnocena jako užitečná a obohacující zkušenost pro studenty. Nejenže získali lepší pochopení místní samosprávy, ale také byli inspirováni k aktivní účasti na dění ve svém městě. Exkurze byla zároveň příležitostí pro rozvoj občanské výchovy a podpory demokratických hodnot mezi mladými občany Rožnova pod Radhoštěm.

Veronika Růžičková

Den otevřených dveří

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na Gymnáziu Rožnov pod Radhoštěm, jejich rodiče i širokou veřejnost na prohlídku školy.

Škola bude otevřena pro veřejnost v pátek 24. 11. 2023 od 10:00 do 17:00 a v sobotu 25. 11. 2023 od 9:00 do 12:00.

 

Beseda s vedením školy proběhne v učebně V (pavilon) v pátek v 15:30 a v sobotu v 10:00.

 

Těšíme se na Vás!

Zažij výšku! – ohlédnutí za sobotou

Přejeme všem krásný den!

I tento rok se druhou listopadovou sobotu zaplnily chodby, učebny a laboratoře našeho ústavu studenty a absolventy gymnázia, jakožto i mnohými pedagogy. Důvodem k návštěvě školy byl v takto neobvyklý čas druhý ročník akce Zažij výšku.

Po zdařilém předchozím ročníku byla očekávání vysoká a nutno podotknout, že byla naplněna. Nejen že narostl počet zastoupených oborů, především o obory humanitní, ale zvýšila se i kvalita občerstvení, za což patří dík všem pedagogům, kteří přinesli nebo poslali mnoho skvělých dobrot, a především panu zástupci. Dík patří i pedagogům za propagaci akce ve svých hodinách a také za technickou pomoc a podporu. Příjemnou novinkou byla možnost dát prostřednictvím QR kódu organizátorům zpětnou vazbu.

V neposlední řadě musíme poděkovat přednášejícím z řad absolventů, kteří si připravili skvělé přednášky, diskuze a praktické ukázky ze svých oborů a byli ochotni se s našimi studenty podělit o informace ohledně maturity, přijímacích zkoušek a praktických záležitostí vysokoškolského života.

Nezbývá než se těšit na příští ročník, který bude díky vašim zpětným vazbám jistě ještě kvalitnější.

Organizátoři

Exkurze 1. ročníků – Příbor, Ostrava

V pátek 10. listopadu 2023 se první ročníky naší školy vydaly na exkurzi do Příbora a Ostravy. Hlavním cílem této cesty bylo navštívit rodný dům slavného psychologa Sigmunda Freuda v Příboře a poté se přesunout do Velkého světa techniky v Ostravě.

Den jsme zahájili v Příboře v rodném domě Sigmunda Freuda. Průvodkyně nám přiblížila život a dílo tohoto významného psychologa, který je považován za zakladatele psychoanalýzy. Studenti měli možnost prohlédnout si uměleckou expozici od Freudovy pravnučky Jane McAdam Freud, která byla zaměřena na ID, EGO a SUPEREGO.

Následně jsme se přesunuli do Ostravy, kde jsme navštívili Velký svět techniky. Toto místo nabízí celou řadu interaktivních expozičních prostorů zaměřených na různé oblasti techniky a vědy. Studenti měli možnost experimentovat s různými vědeckými principy, čímž jsme posílili mezipředmětové vazby.

Celkově byla exkurze úspěšná. Studenti rozšířili své vědomosti a poznatky v oblasti psychologie a vědy a zároveň se seznámili s historií a kulturním dědictvím našeho regionu. Tato cesta nám také poskytla příležitost prohloubit nejen třídní, ale i mezitřídní vzájemné vztahy.

Informace rodičům, třídní schůzky

Ředitelství Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm zve rodiče (zákonné zástupce) na schůzku s třídním učitelem, která se koná ve čtvrtek 23. listopadu 2023 v době od 15:30 hodin do 16:00 hodin v  budově gymnázia. Následovat budou do 17:00 hodin konzultace o prospěchu a chování s jednotlivými vyučujícími.

Setkání s panem premiérem Petrem Fialou

Poslední říjnový týden nebyl pro naše gymnázium obyčejným. V pondělí se někteří studenti setkali s panem premiérem Petrem Fialou.

Jednalo se o schůzku zařízenou panem ředitelem a pozváni byli studenti se zájmem o společenské vědy, historii, geopolitiku či mediální gramotnost. Setkání se odehrálo v prostorách firmy Onsemi. Pan premiér si na nás ve svém zaneprázdněném harmonogramu našel 45 minut času, během kterých se věnoval otázkám mladých gymnazistů.

Studenti si na pana premiéra nachystali téměř čtyřicet otázek týkajících se politologie, Evropské unie, Česka, systému školství, ale taky životní cesty tohoto významného politologa a profesora. Pan Fiala si jednotlivé otázky losoval, a přestože se, limitován časem, dostal pouze ke čtyřem z nich, studentské obecenstvo rozhodně nezklamal. Jakožto bývalý univerzitní profesor každou otázku zodpověděl velmi pečlivě a srozumitelně, a tak jsme se dozvěděli o jeho studentské i kariérní cestě, o jeho pohledu na český i zahraniční školský systém, či o politologii jako vědě. Nechybělo ani povídání o českém národním sebevědomí s lehce filosofickým nádechem a třešničkou na dortu byly motivační životní rady pro nás studenty. V hlavě mi nejvíce utkvěla myšlenka, že bychom si měli jít za svým snem a věnovat se tomu, co nás naplňuje, ať se děje cokoliv.

Za příjemné setkání a bohatých 45 minut bych panu premiérovi, firmě Onsemi i panu řediteli chtěla moc poděkovat. Věřím, že toto setkání přineslo nám, budoucím vysokoškolákům, inspiraci a motivaci k dalšímu studiu. Ostatně, co víc si od krátké třičtvrtěhodiny povídání s intelektuálem přát?

Zuzana Podešvová, 4.A

Nach den Franz Kafka Spuren (Po stopách Franze Kafky)

Dne 25. 10. 2023 jsme se se seminářem z německé konverzace zúčastnili exkurze “Po stopách Franze Kafky” v Praze. Objevovali jsme místa, kde Franz Kafka pobýval a prohlédli jsme si dvě jeho významné sochy, jednu od Jaroslava Róny a druhou od Davida Černého. Zavítali jsme také do kavárny Louvre, kterou spisovatel rád navštěvoval spolu se svým přítelem Maxem Brodem.

Povídáním o pražských památkách, které jsme po trase potkali, jsme si procvičili němčinu a na Hradčanském náměstí jsme si navíc připomněli 105. výročí založení Československého státu.

Procházku jsme zakončili u slavné točící se hlavy Franze Kafky vedle Národní třídy. Bohužel se mu v ní zrovna “něco vrtalo”, socha byla zahalena lešením a černou plachtou, na které byl nápis pouze v angličtině a češtině. Zřejmě autoři zapomněli, že Kafka psal pouze německy, tak připojujeme ještě náš překlad: “Etwas geht in meinem Kopf herum.” I tak jsme si však exkurzi velice užili a děkujeme paní učitelce Petersové za pestrou a inspirativní výpravu.

Studenti 8.A8

Zažij výšku II.

11. listopadu se u nás odehraje již druhý ročník akce Zažij výšku! Naši absolventi srdečně zvou všechny zájemce na své přednášky!

Přejít nahoru