Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Organizace školního roku

Předpokládané termíny:
28. 8.zahajovací provozní porada
29. 8.porada vedení
1. 9.pedagogická rada
28. 8. – 6. 9.komisionální zkoušky
4. 9. – 7. 9.adaptační kurzy
4. 9.zahájení školního roku
5. 9.zahájení výuky dle rozvrhu
1. 9. – 8. 9.opravný termín maturitní zkoušky
11. 9.opravný termín maturitní zkoušky – ústní část
22. 9.odevzdání plánů – tematických, PK, VP, MPP, TU, EVVO, odborných exkurzí
29. 9.přehled umístění absolventů
26. a 27. 10.podzimní prázdniny
15. 11.porada o prospěchu a chování za 1. čtvrtletí
23. 11.informace rodičům – třídní schůzky, konzultace
24. a 25. 11.den otevřených dveří
23. 12. – 2. 1.vánoční prázdniny, zahájení výuky 3. 1. 2023
25. 1.porada o prospěchu a chování za 1. pololetí
31. 1.vydání výpisů z vysvědčení za 1. pololetí
2. 2.pololetní prázdniny, ples školy
31. 1.stanovení jednotných kritérii přijímacího řízení
19. 2. – 25. 2.jarní prázdniny
28. 3.velikonoční prázdniny
11. 4.porada o prospěchu a chování za 3. čtvrtletí
18. 4.informace rodičům
Dubenklasifikační porada maturitních ročníků (termín bude upřesněn)
Květenstátní maturitní zkouška
25. 6.porada o prospěchu a chování za 2. pololetí
28. 6.ukončení školního roku, rozdání vysvědčení
Přejít nahoru