Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Přihláška k testování nanečisto

Přejít na přihlášku >

Pro zkvalitnění přípravy uchazečů o studium na naší škole pro příští školní rok nabízíme přijímací zkoušky nanečisto a to jak pro uchazeče o čtyřleté, tak osmileté studium.

Hlavním cílem přijímacích zkoušek nanečisto je nejen simulovat průběh skutečných přijímacích zkoušek, ale i získat okamžitou zpětnou vazbu k řešení úloh.

Pro všechny uchazeče nabízíme možnost volby ze dvou termínů a to buď úterního, nebo pátečního. Zvolený termín bude uskutečněn ve dvou lekcích. V první lekci proběhne přijímací zkouška nanečisto z matematiky následovaná rozborem testových úloh. Ve druhé lekci proběhne přijímací zkouška nanečisto z českého jazyka následovaná rozborem testových úloh.

Přidanou hodnotou našich přijímacích zkoušek nanečisto je, že testová zadání nejsou převzata z let předešlých, nýbrž (na jejich základě) speciálně připravená našimi vyučujícími.

Termíny konání:

 • Páteční: 9. 2. 2024 (M), 16. 2. 2024 (ČJ)
 • Úterní: 6. 2. 2024 (M), 13. 2. 2024 (ČJ)

Přihlášky:

 • Přihlásit se můžete elektronicky.
 • Klikněte na příslušnou variantu a vyplňte jméno a příjmení uchazeče a kontaktní e-mail.
 • Následně obdržíte potvrzující e-mail s třímístným evidenčním číslem.
 • Na základě evidenčního čísla zjistíte pořadí uchazeče ve výsledkové listině, která bude zveřejněna na webových stránkách školy po skončení PZ nanečisto.

Cena:

 • 250 Kč

Platba:

 • Převodem:
  Číslo účtu: 4001334801/0100. Jako variabilní symbol použijte evidenční číslo uchazeče.
  Do zprávy pro příjemce uveďte: PN a Jméno a příjmení uchazeče.
  Platbu proveďte nejpozději do 29. 1. 2024
 • V hotovosti:
  V úředních hodinách v kanceláři školy:
  Denně od 8:00 do 14.00

Organizace

 • Dostavte se prosím s dostatečným časovým předstihem. Ve 14:30 již začíná administrace zkoušek v učebnách.
 • Rozdělení uchazečů do učeben bude vyvěšeno vždy v daný den ve vstupu do budovy.
 • Pro zápis odpovědí si žáci přinesou modře nebo černě píšící propisovací tužku, která píše dostatečně silně a nepřerušovaně a nezpůsobí propití textu na druhou stranu listu.
 • V úvodní administraci jednotlivých testů uchazeči obdrží testové sešity a záznamové archy. Během závěrečné administrace budou vysbírány záznamové archy pro vyhodnocení pořadí.
 • Po krátké přestávce budou sděleny správné odpovědi.
 • Pro srovnání správné odpovědi proto doporučujeme zapisovat odpovědi i do testových sešitů.
 • Po ukončení PZ nanečisto bude na webových stránkách zveřejněna výsledková listina.

Harmonogram

Matematika
Začátek administrace v učebně Test (70 min.) Administrace a přestávka Řešení a rozbor úloh
14:30 14:45 – 15:55 15:55 – 16:05 16:05 – 17:05
Český jazyk
Začátek administrace v učebně Test (60 min.) Administrace a přestávka Řešení a rozbor úloh
14:30 14:45 – 15:45 15:45 – 15:55 15:55 – 16:55

Online přihlašování bylo uzavřeno.

Přejít nahoru