Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Školská rada

Vyhlášení výsledků voleb do Školské rady

V souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, proběhly 30. 4. 2024 volby do školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm pro období od 12. 7. 2024 do 11. 7. 2027.

Do školské rady byly zvoleny

 • za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
  • Vladislava Machová;
  • Markéta Sedláková;
 • za pedagogické pracovníky školy
  • Kateřina Halaštová;
  • Gabriela Volková.

 

RNDr. Veronika Kurková, PhD.
Mgr. Vladimír Stančík, Ph.D.
volební komise


Volby do školské rady 2024

 • Souhrnné informace k volbám najdete v samostatném článku.
 • Seznam kandidátů aktualizovaný k 26. 4. 2024
  • Seznam kandidátů pro volby za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
   • MUDr. Vladislava Machová
   • Mgr. Markéta Sedláková
  • Seznam kandidátů pro volby za pedagogické pracovníky školy
   • Mgr. Kateřina Halaštová
   • Mgr. Tomáš Tkadlec
   • Mgr. Gabriela Volková

Výsledky voleb do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm

V souladu s ustanovením §167 školského zákona a v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným Radou Zlínského kraje proběhly dne 18. 6. 2021 volby do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm s těmito výsledky:

1) Do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm byly zvoleny
za zákonné zástupce nezletilých žáků a za žáky zletilé

Gabriela Repáková a Jana Tydlačková

2) Do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm byli zvoleni
za pedagogické pracovníky

Mgr. Kateřina Halaštová a Mgr. Tomáš Tkadlec

Mgr. Petr Solanský, předseda volební komise

Školská rada Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm

(členy školské rady můžete kontaktovat e-mailem na uvedených adresách)

Členové jmenováni zřizovatelem:

Členové voleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky:

Členové voleni pedagogickými pracovníky:

Zápisy:

Školská rada 26.9.2023

Školská rada 1. 2. 2023

Školská rada 11. 10. 2022

Školská rada 31. 8. 2022

Školská rada 21. 10. 2021

Školská rada 17. 10. 2019

Školská rada 30. 8. 2018

Školská rada 23. 1. 2018


Výsledky voleb do Školské rady Gymnázia   Rožnov pod Radhoštěm

V souladu s ustanovením §167 školského zákona a v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným Radou Zlínského kraje proběhly
dne 15. 11. 2017 volby do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm s těmito výsledky:

1) Do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm byly zvoleny za zákonné zástupce nezletilých žáků a za žáky zletilé

Ing. Gabriela Repáková a Sabina Zemanová

2) Do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm byli zvoleni za pedagogické pracovníky

Mgr. Tomáš Tkadlec a Ivan Mynář

Mgr. Petr Solanský, předseda volební komise


Vyhlášení voleb
z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků
do Školské rady při Gymnáziu Rožnov pod Radhoštěm

V souladu s Volebním řádem Školské rady při základní, střední a vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Zlínským kraje, schváleným usnesením Rady Zlínského kraje č. 0211/R07/12 ze dne 5.3. 2012 hlava II, odstavec 2, vyhlašuji volby zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků do Školské rady při Gymnáziu Rožnov pod Radhoštěm na volební období od 1.1.2018

 • Termín voleb: zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci 15. listopadu 2017 od 15,30 hod. (informace o studiu žáků). Zletilí žáci mohou využít téhož dne i hlavní přestávky 9,40 – 9,55
 • Místo konání: vestibul gymnázia
 • Návrh kandidátů je možno podávat do 31.10.2017 u předsedy volební komise Mgr. Petra Solanského (kontakt zde). Kandidát s kandidaturou vysloví písemný souhlas (formulář zde)
 • Školská rada má 6 členů, 2 zástupce za zřizovatele, 2 zástupce za pedagogické pracovníky a 2 zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců žáků
 • Voliči mají dle volebního řádu povinnost prokázat svou totožnost členům volební komise, jsou-li o to požádáni

V Rožnově pod Radhoštěm 22. září 2017

RNDr. Alena Gallová
ředitelka školy


Volby do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm

V souladu s ustanovením §167 školského zákona a v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným Radou Zlínského kraje proběhly dne 20.11.2014 volby do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm s těmito výsledky:

1) Do školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm byly zvoleny za zákonné zástupce nezletilých žáků a za žáky zletilé:

 1. Mgr. Blanka Kučerová, Vidče 499, 75653
 2. Gabriela Repáková, Rožnov p. R,. Kulturní 1784, 75661

2) Do školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm byli zvoleni za pedagogické pracovníky:

 • Ivan Mynář, Valašská Bystřice 400, 75627
 • Mgr. Tomáš Tkadlec, Rožnov p. R., Travinářská 765 75661

Mgr. Petr Solanský , předseda volební komise

RNDr. Alena Gallová, ředitelka školy


Školská rada Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm

Složení Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm v letech 2015 – 2017
(členy školské rady můžete kontaktovat e-mailem na uvedených adresách)

Členové jmenováni zřizovatelem:

 • Ing. Jan Kučera MSc.  
 • Mgr. Petr Kopecký PhD.  

Členové voleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky:

 • Mgr. Blanka Kučerová  
 • Gabriela Repáková  

Členové voleni pedagogickými pracovníky:

 • Ivan Mynář, předseda školské rady  
 • Mgr. Tomáš Tkadlec  

Zápisy:

Školská rada 23. 1. 2018

Školská rada 13. 9. 2017

Školská rada 26. 9. 2016

Školská rada 5. 10. 2015

Školská rada 9. 1. 2015

Školská rada 8.10.2014

Školská rada 6. 11. 2013

Školská rada 4. 4. 2013

Školská rada 9. 2. 2012

Školská rada 12. 4. 2011

Školská rada 4. 10. 2010

Školská rada 3. 5. 2010

Školská rada 1. 3. 2010

Školská rada 21. 10. 2009

Školská rada 13. 1. 2009

Školská rada 20. 4. 2009

Školská rada 22. 6. 2009

Přejít nahoru