Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Bažanťák vyššího gymnázia 2017

Snad všichni známe tu situaci, kdy se na něco hodně těšíme, pečlivě se připravujeme a promýšlíme každý detail. Přesně tento pocit nás, letošní pořádající maturanty, dostihl ve dvě hodiny odpoledne 31. 10. 2017, když jsme zjistili, že přípravu bažanťáku jsme zjevně dost podcenili. Zapomněli jsme vyzvednout tácy z kuchyně, reproduktory jsme sháněli na dobré slovo, tiskárenský inkoust skoro nestihl na předražených diplomech ani zaschnout, množství účastníků nám bylo zcela neznámé a k tomu nikdo nevěděl, kde má stát, natož pak jestli náhodou nemoderuje nějakou hru. V tu chvíli jsme se všichni skutečně těšili, až celá tato improvizační noční můra skončí.

Přesně v 16:00 již zimního času se otevřela bažantům pekelná brána do jídelny, v níž nejspíše mnozí nalezli ztělesnění svých nejhorších snů. Usazeni v provizorním půlkruhovém hledišti mohli mladí nadějní gymnazisté poté sledovat výrazy a chování svých spolužáků při plnění záludných úkolů, jež jsme si pro ně se škodolibou radostí v duši přichystali. Moderovaní celé akce se ochotně zhostili mrtvý voják Luky Bill (4. B) a (asi nemrtvá) čarodějnice Kája Božáková (4. A). Zábavného večera se dokonce zúčastnili i odvážlivci z řad učitelského sboru paní Brodová a pan Janíček, jakožto třídní učitelé prváků. Ale aby tak bažanti nezískali převahu, maturantům přispěchali hbitě na pomoc pan Němec a pan Malík v adekvátních úborech.

Úkolů a soutěží bylo přichystáno dostatek; žádný nováček nesměl být ušetřen. Avšak v nastalém zmatku se jména v seznamech trošku zpřeházela a předem vybudovaný systém vyvolávání adeptů se zhroutil. Nevzrušeni prohlubující se anarchií jsme tedy přešli k vytipování si obětí dle metody radnom.org; jenom bez počítače a zcela dle vkusu vybírajícího. Čerství gympláci soutěžili nejen v disciplínách vědomostních (kupříkladu kvíz), nýbrž také v talentových (zpěv ve skříni ? jukebox) či prověřujících jejich fyzickou zdatnost (efektivní přenesení vody z jednoho místa na druhé za pomocí dutiny ústní). Akt přijímání byl zakončen slavnostním ceremoniálem, přísahou věrnosti gymnaziální sektě a jejímu desateru a předáním (již zaschlého) upomínkového diplomu.

V 18:00 stále zimního času, půlhodiny po oficiálním skončení večera a asi minutu po reálném ukončení úklidových prací, jsme si konečně všichni mohli oddechnout. Bažanťák 2017 proběhl mnohem lépe, než si kdokoli z nás kdy představoval. Svou touhu po pomstě, která se v nás hromadila již od prváku, jsme úspěšně předali další generaci.

Děkujeme všem bažantům, kteří se zúčastnili a vytvořili úžasnou atmosféru, díky níž se letošní ročník stal naprosto fantastickým a nezapomenutelným. Pro nás, jakožto odcházející, a snad i pro vás, jakožto nastupující.

Lenka Charvátová, 4. B

Přejít nahoru