Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Beseda o globálních změnách klimatu

V úterý 6. února 2018 se na rožnovském gymnáziu pro studenty geograficko-geologických seminářů konala beseda věnovaná globálním změnám klimatu. K třeťáckým i maturitním geografickým seminárníkům se nakonec přidala i skupinka společenskovědního semináře, což podtrhlo zájem o besedu a zcela zaplnilo učebnu V5.

V průběhu dvou vyučovacích hodin jsme byli zahrnuti velmi zajímavými informacemi od Mgr. Lukáše Doláka, Ph.D. z Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Dozvěděli jsme se mnohé z témat jako je klimatická změna, historická klimatologie, emise skleníkových plynů nebo globálního oteplování. K prohlédnutí byla rovněž nabídnuta zajímavá kniha Sucho v českých zemích, kde renomovaní autoři z Akademie věd ČR výstižně popisují tuto problematiku pohledem minulosti, přítomnosti, ale i předpokládaný vývoj v budoucnosti a samozřejmě hledají také řešení tohoto fenoménu. Publikace je všem zájemcům nadále k dispozici u Mgr. Ehla, který ji každému rád zapůjčí.

Beseda byla doplněna i zábavnými pasážemi spočívajícími v odhalování mýtů a faktů týkajících se tématu či v tipování hodnot světových hydrometeorologických extrémů. V žádném případě tak nebyla pouze suchým výkladem. Besedu za sebe hodnotím jako velice povedenou a těším se na další akce geograficko-geologického semináře.

Dominik Holiš, 7.A8

Přejít nahoru