Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Biologický seminář na PřF UK v Praze

Studenti biologického semináře navštívili v pátek 26. 4. Přírodovědeckou fakultu UK. Zde si pod vedením RNDr. Vandy Janštové vyzkoušeli metodu PCR (Polymerase Chain Reaction, používá se k namnožení konkrétního úseku DNA) a následnou analýzu namnožené DNA na agarové elektroforéze. Během pokusu studenti testovali rezistenci svých buněk vůči HIV. Výsledky byly velmi překvapivé. Můžeme konstatovat, že v biologickém semináři máme poměrně odolné studenty! V druhé části návštěvy nám jeden ze studentů PřF předvedl chovy bezobratlých živočichů. Některé jsme si mohli vzít do rukou (švába, mnohonožku, kudlanku, lupenitku, …), u některých by to nebyl nejlepší nápad (štíři, stonožky). Posledním bodem programu byla pitva myši, při které si studenti ujasnili a zopakovali anatomii a funkci vnitřních orgánů savců.

Přejít nahoru