Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Den otevřených dveří online

Vážení rodiče, milí žáci,

zveme vás na den otevřených dveří, který se vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci uskuteční letošní rok online. V pátek 26. 11. 2021 se můžete ve 13:00 nebo 16:00 virtuálně setkat s vedením školy. Ke schůzce se připojíte kliknutím na odkazy níže, které budou v daný čas aktivní.

Těšíme se na vás!

Řádí u nás elektronický šotek

Jak se zdá, objevují se nám problémy s připojením… Za problémy se omlouváme a pokud se Vám nepodaří připojit, projděte se zatím naší školou virtuálně 🙂

+ něco více k výuce jazyků…

Výuka cizích jazyků
První cizí jazyk: anglický
Druhý cizí jazyk: německý, španělský, ruský, francouzský
Na škole učí rodilá mluvčí španělského jazyka. V letošním školním roce jsme prostřednictvím programu Fulbright získali rodilou mluvčí anglického jazyka.
V nabídce povinně volitelných seminářů je i příprava žáků na jazykové zkoušky na úrovni B2 nebo C1. Škola zprostředkovává zkoušky Cambirdge a LanguagaCert, které lze u nás vyzkoušet i nanečisto.

Přehled nabízených oborů a předpokládaný počet přijímaných žáků do prvních ročníků pro školní rok 2022/23:

Gymnázium – délka studia 4 roky ( 79-41-K /41) – 56 žáků

Gymnázium – délka studia 8 let ( 79-41- K/81) – 30 žáků

V přijímacím řízení všichni uchazeči vykonají jednotnou zkoušku, která proběhne formou písemných testů z Českého jazyka a literatury, Matematiky a její aplikace.

Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení ve dvou termínech. Do celkového hodnocení uchazeče se započítá lepší výsledek dílčí zkoušky.

 

Jednotné testy proběhnou:

studijní cyklus 1. řádný termín 2. řádný termín 1. náhrad. termín 2. náhrad. termín
osmiletý 19. 4. 2022 22. 4. 2022 10. 5. 2022 11. 5. 2022
čtyřletý 12. 4. 2022 13. 4. 2022 10. 5. 2022 11. 5. 2022

 

Bližší informace k podobě a podmínkám přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů najdete na stránkách www.cermat.cz

Termín odevzdání přihlášky řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení je do 1. března 2022.

Přijímací zkoušky nanečisto

Naše škola pravidelně organizuje testování nanečisto. Jeho hlavním cílem je maximálně věrně simulovat průběhu skutečných přijímacích zkoušek a připravit tak uchazeče nejen na samotný charakter testových úloh, ale i na reálné situace a problémy, kterým jsou uchazeči v průběhu ostrých testů vystaveni: stres, únava, rozvržení času apod.

Využíváme buďto testová zadání náhradních termínů z předešlých let zveřejněných společností Cermat včetně záznamových archů, nebo některou z dalších variant připravují naši vyučující.

Po uhrazení manipulačního poplatku 100Kč je uchazečům předáno třímístné evidenční číslo, které žáci vepisují do záznamových archů.   V průběhu následujícího týdne jsou pak na webových stránkách školy zveřejněny výsledky jednotlivých testů a umístění uchazečů právě na základě předaného evidenčního čísla.

V úvodní administraci žáci obdrží testové sešity a záznamové archy. Po závěrečné administraci každého testu a krátké přestávce jsou jim pak sděleny správné odpovědi jednotlivých úloh. Po skončení obou testů jsou v jednotlivých třídách k dispozici vyučující pro zodpovězení případných dotazů a objasnění nejasností.

Vzhledem k epidemické situaci jsme v roce 2020 přistoupili k on-line variantě. Věrnost simulace reálného průběhu tak byla z velké části v rukou uchazečů.

Nejprve byla na webových stránkách školy zveřejněna zadání testů pro jednotlivé obory studia spolu s instrukcemi pro jejich provedení v podobě videonahrávek zadavatelů z reálné učebny, kterou mohli uchazeči provést kdykoli během následujících dvou týdnů.

Po té byl zveřejněn klíč k úlohám spolu s odkazy na videa s vysvětlením postupu řešení jednotlivých úloh.

Případným zájemcům, pak byla umožněna on-line konzultace pro zodpovězení dotazů a vysvětlení nejasností k jednotlivým úlohám v prostředí MS Teams.

Která z variant nanečisto nás čeká v následujícím roce, sice nevíme, ale věřme společně v to nejlepší. Každopádně si můžete být jisti, že s námi můžete počítat.

Předběžný termín pro případ prezenční formy: 11. 3. 2022

Přihlášky elektronicky na webových stránkách od: 25. 2. 2022

Přejít nahoru