Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Energetická olympiáda 2021

Sestavte dvou- až tříčlenný tým a zkuste vyhrát 50 000 Kč, iPady a možnost jít na VŠ bez přijímaček.  Nepotřebujete žádné speciální znalosti, důležité je především kritické myšlení a kreativita, hlásají stránky energetické olympiády. Nenapadal nás žádný důvod, proč tuto výzvu neuposlechnout, a tak jsme se v sestavě K. Fryšarová, J. Doruška a Š. Fárek (4. B) shromáždili 15. 10. v laboratoři fyziky, abychom si školní-online- kolo energetické olympiády zkusili.

Na vypracování 30 otázek mělo 330 přihlášených týmů z celé republiky čas od 9 do 11 hodin, přičemž o umístění rozhodovala především správnost odpovědí, v případě bodové shody také čas odevzdání testu. Při řešení bylo povoleno (či spíše vyžadováno) vyhledávání na internetu, jelikož úkoly sestávaly zejména z počítání příkladů a pročítání legislativních dokumentů, vše samozřejmě na téma energetiky. Za běžných okolností by prvních 26 týmů v pořadí postoupilo z online školního kola do finálového kola v Praze, letos ale kvůli covidu mělo probíhat na dálku i to. Samozřejmě jsme nebyli natolik sebevědomí, abychom si snad mysleli, že se nás celostátní finále nějak týká. O to větší bylo naše překvapení, když jsme se se svými 29 správnými odpověďmi umístili na 25. místě a obdrželi pozvánku do finálového kola.

Úkolem týmů ve finále bylo vytvořit inovativní projekt na vybrané téma (obnovitelné zdroje, udržitelná doprava, řešení krizových situací v energetice..), leitmotivem letošního ročníku byla klimatická změna. Ve středu 5. 11. nám byly v 17:00 zpřístupněny tematické okruhy pro náš výběr a od této chvíle jsme měli čas do pátečního dopoledne, abychom vytvořili pětiminutové video prezentující náš nápad. Hlavními kritérii byla originalita, ekonomická výhodnost, proveditelnost a také atraktivita prezentace. Shrnuto do jedné věty- “vyřešte něco, nad čím si nejlepší mozky světa lámou hlavu už několik let, za dva dny a srozumitelně to podejte v pěti minutách, přejeme vám hodně štěstí”.

Náš projekt jsme zaměřili na propagaci jádra jakožto ekologického zdroje energie (a snahu prosadit jej i přes současné tendence upouštět od jaderné energetiky panující v EU) a také podporu decentralizované energetiky. V rámci druhé části jsme se rozhodli vytvořit modelovou vesničku, kde by energii zajišťoval malý, ekologický, komunitní zdroj. Nikdo z nás nečekal, že bude tak náročné shánět potřebná data (a především veškeré ceny), rozmýšlet a počítat, ale po skoro 20 hodinách práce jsme (mírně až středně frustrovaní) konečně své dílo odevzdali a odebrali se domů, dohnat ty tři hodiny spánku z poslední noci.

Z 26 týmu v celostátním finále jsme nakonec skončili 12., což nám sice nepřineslo žádnou finanční ani věcnou cenu, ale zkusili jsme si něco nového- zcela jiný koncept a náročnost projektu, než jaké zakoušíme ve škole, takže zisk mnoha zkušeností se jistě nedá popřít. Děkujeme vyučujícím za veškerou podporu a poskytnuté zázemí a tím zprostředkování šance vyzkoušet si něco nového. Tým : ^]

Přejít nahoru