Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Exkurze do Dolní oblasti Vítkovice

Doprovázeni ostrým červnovým sluncem a kompletní posádkou chemického kabinetu se dne 3.6. 2019 vydali studenti 6.A8 do Ostravy, aby absolvovali chemicky zaměřenou exkurzi do Dolní oblasti Vítkovice, ve které si měli rozšířit znalosti o výrobě a zpracování surového železa, a taktéž o těžbě a zpracování černého uhlí.

Prokletý duch Českých drah k nim byl při první fázi cesty milosrdný a na místě se ocitli s minimálním časovým skluzem. Poté už byli všichni, včetně pedagogického doprovodu, vybaveni slušivými barevnými přilbami (plnícími funkci mechanické ochrany, ale při tropických teplotách naopak produkujícími nežádoucí termální zátěž) a pod vedením bodrého postaršího průvodce se nejprve vydali na prohlídku takzvaného uhelného okruhu. Tato část exkurze nabrala nečekaný historicko-marketingový směr, takže krom těžby uhlí byli studenti důsledně seznámeni také s veškerými způsoby, jak v Dolní oblasti Vítkovice utratit finance. Naštěstí pak následující, na výrobu železa zaměřená pasáž, disponovala tolik kýženým chemickým gró, a jako bonus si uprostřed programu všichni mohli užít impresivního výhledu na chladné industriální panorama Vítkovic z vrcholku věže Bolt Tower.

Tříhodinová komentovaná exkurze v parném dni stála zúčastněné hodně sil, proto všichni přijali za vděk osvěžením a posilněním v obchodním centru Nová Karolina. Taškami s nákupy ověšení studenti však svou marnotratností zřejmě popudili ducha Českých drah, a ten jim za trest při zpáteční cestě nadělil výživné, téměř hodinové zpoždění.  Inu, nechvalte dne před večerem…

Přejít nahoru