Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Globální klimatická změna a sucho žhavým tématem Geografického semináře

V médiích poslední dobou nespočetněkrát proklamovaná problematika sucha a globálních změn klimatu se stala v úterý 10. 12. znovu zcela aktuálním tématem i na půdě rožnovského gymnázia. Z jihomoravské metropole nás na pozvání pana Ehla přijel navštívit Mgr. Lukáš Dolák, Ph.D., meteorolog a klimatolog z Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty brněnské Masarykovy univerzity. Nutno podotknout, že téměř zcela zaplněná třída z řad geografických seminárníků potvrdila zájem o tuto problematickou situaci i mezi studenty, což je bezpochyby dobrou zprávou vedoucí k možným pozitivním náhledům do budoucna. Během naučné, zároveň však i na vtipy bohaté, přednášky jsme se dozvěděli spoustu nových poznatků o faktorech ovlivňujících globální klimatickou změnu, (ne)možném pozitivním náhledu na současnou situaci, jednotlivých řešeních souvisejících s narůstajícími klimatickými extrémy či kupříkladu o s klimatem neodmyslitelně spojenými pojmy jako evapotranspirace, uhlíková stopa či depresní kužel. Ochuzeni jsme samozřejmě nebyli ani o množství zajímavých, místy bohužel i co do důsledku hrozivých, mapových příloh či webové stránky a portály, jež současnou klimatickou změnu i s jejími případnými dopady na biotu spolehlivě monitorují.

Pro nepřítomné či další zájemce proto uvádím například portál intersucho.cz nebo klimatickazmena.cz, z vlastní zkušenosti poté doporučuji také publikaci Sucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost, která je na webu CzechGlobe, ústavu výzkumu globální změny AV ČR, volně ke stažení v PDF formátu (http://www.czechglobe.cz/cs/kniha-sucho-v-ceskych-zemich-volne-ke-stazeni/?fbclid=IwAR2lqBgQNzpYQPf4gRk275YZkE2vhHoR13BzT_YLquZ03DGFCnDJHKeYrYI)

Dominik Holiš

(absolvent našeho gymnázia, jenž si pro tuto akci nelenil nahradit svá cvičení na UPOL)

Přejít nahoru