Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků závěrečných ročníků ve škole

Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria. Kromě stávajících hodin on-line výuky bude tedy Vaše příprava obohacena o prezenční konzultace. Docházka u výše uvedených není povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Věnujte proto pozornost následujícím organizačním pokynům.

  • Konzultace budou probíhat dle stanoveného rozvrhu konzultačních hodin jednotlivých tříd, který naleznete zde: Rozvrh konzultací – třídy
  • Pečlivě prostudujte a respektujte pokyny pro ochranu zdraví, která naleznete zde: Pokyny pro ochranu zdraví – žáci
  • Dostavte se prosím s dostatečným časovým předstihem tak, aby bylo možné dodržet všechna opatření pro zajištění ochrany zdraví.
  • Vstup do budovy Vám bude umožněn pouze bočním vchodem.
  • Respektujte prosím pokyny pedagogických pracovníků zajišťujících dohled.
  • Před vstupem do budovy odevzdejte dohledu, v pokynech uvedená, čestná prohlášení. Formulář čestných prohlášení k vyplnění naleznete zde: příloha_čestné_prohlášení
  • Pokud je to možné, doporučujeme trávit přestávky venku. Pokud ne, využijte tříd v přízemí budovy – 4. A – S2, 4. B – S3, 8. A8 – V1, za předpokladu dodržení bezpečnostních opatření.
  • Zdržujte se pouze v prostorách školy vymezeným rozvrhem konzultačních hodin, tříd vymezených v přízemí a nezbytných společných prostorách školy.
Přejít nahoru