Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Informace k organizaci konzultačních hodin tříd v době od 22. 6. do 29. 6. 2020

    Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 8. června 2020 bude umožněna přítomnosti žáků nižších ročníků středních škol za účelem konání konzultací či třídnických hodin. Vzhledem k organizaci maturitní zkoušky bude tato možnost pro naše žáky realizována v době od 22. 6. do 29. 6 2020.

V těchto dnech bude on-line výuka nahrazena prezenčními konzultacemi.

Docházka není povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Věnujte proto pozornost následujícím organizačním pokynům.

  • Konzultace budou probíhat dle stanoveného rozvrhu konzultačních hodin jednotlivých tříd, který naleznete zde Rozvrh konzultací 2 – třídy.
  • Konzultace tříd vyššího gymnázia probíhá dle upraveného rozvrhu jednotlivých tříd v dostatečně velkých učebnách dle individuálního rozdělení po dohodě s jednotlivými vyučujícími.
  • Konzultace tříd nižšího gymnázia: 1. A8, 2. A8, 3. A8 a 4. A8 jsou organizovány do dvou po sobě následujících dvouhodinových bloků dle speciálního rozvrhu ve třech dnech. Podrobnosti k organizaci naleznete zde Podrobnosti k organizaci konzultací tříd nižšího gymnázia
  • Pečlivě prostudujte pokyny pro ochranu zdraví, která naleznete zde Pokyny pro ochranu zdraví 2 – žáci a respektujte je.
  • Dostavte se prosím s dostatečným časovým předstihem tak, aby bylo možné dodržet všechna opatření pro zajištění ochrany zdraví.
  • Respektujte prosím pokyny pedagogických pracovníků zajišťujících dohled.
  • Na první konzultační hodině odevzdejte vyučujícímu, v pokynech uvedená, čestná prohlášení. Čestná prohlášení nezletilých žáků podepíše zákonný zástupce. Formulář čestných prohlášení k vyplnění naleznete zde příloha_čestné_prohlášení
  • Zdržujte se pouze v prostorách školy vymezeným rozvrhem konzultačních hodin, a nezbytných společných prostorách školy.

Žáci, kteří se od 22. 6. 2020 chtějí stravovat ve školní jídelně, musí se ke stravování přihlásit nejpozději do čtvrtka 18. 6. 2020.    

Přejít nahoru