Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Informace o organizaci výuky od 17. 5. 2021

Od 17. 5. 2021 nastoupí k prezenční výuce třídy 3. A8 a 4. A8 a třídy 1. A8 a 2. A8 se dočasně navrací k distanční výuce. Stravování žáků tříd bude automaticky přihlášeno i odhlášeno v závislosti na přítomnosti ve škole.

I nadále probíhají skupinové konzultace žáků maturitního ročníku a žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině.

Výuka ostatních tříd probíhá prozatím i nadále distančním způsobem.

Pro všechny žáky přítomné ve škole platí hygienická a protiepidemická opatření. Všichni žáci nosí ve všech vnitřních prostorách školy respirátor, nebo chirurgickou roušku.

Podmínkou účasti na prezenční výuce je testování a nepřítomnost příznaků infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).

V pondělí a ve čtvrtek budou žáci testováni v rámci 1. vyučovací hodiny od 8:00. Třída 3. A8 v učebnách HV a S1 a třída 4. A8 v učebnách S2 a S3.

Testy se neprovádí u žáků:

  • kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud nemají příznaky onemocnění COVID-19.
  • kteří absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí prokazatelně doložit.
  • kteří mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

 

 

 

Přejít nahoru