Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Informace pro třídy 3. A, 3. B a 7. A8 o testování České školní inspekce v oblasti jazykové gramotnosti

V termínu od 9. 11. do 23. 11. 2016 proběhne ve třídách 3. A, 3. B a 7. A8 testování jazykové gramotnosti v oblasti anglického jazyka. Testování bylo naší škole zadáno Českou školní inspekcí v rámci výběrového zjišťování výsledků žáků a je povinné!

Testy proběhnou elektronicky, přihlášením se do inspekčního systému elektronického testování v učebnách IVT a to následující dny:

Třída

Datum

Čas

Dohled

3. A

14. 11. 2016

od 13:20

Hl/Koř

3. B

11. 11. 2016

od 11:40

Db/Hl

7. A8

15. 11. 2016

od 12:30

Db

 

Přístupové údaje Vám budou včas dodány.

Délka testu je 60 minut, za testem následuje žákovský dotazník.Před zahájením řešení úloh budete seznámeni s obecnými instrukcemi. V krátkém cvičném testu (tutoriál) si můžete vyzkoušet, jaké typy úloh vás čekají.

 Podrobné instrukce:

Hlavním cílem tohoto výběrového testování je získat informaci o dosažené úrovni v oblasti jazykové gramotnosti – výsledky budou užitečné pro vás, pro naši školu i pro stát. Aby taková informace ale byla věrohodná, je třeba k testování přistoupit odpovědně, test řešit poctivě, soustředěně a odpovědi zbytečně nehádat.

K řešení úloh nebudete potřebovat nic zvláštního. Můžete si dělat poznámky na papír. Nic dalšího na lavici být nesmí.

Až dostanete přístupové údaje k ostrému testu a zahájíte práci, mějte na paměti, že:

na test je dostatek času – 60 minut, není třeba být nervózní a spěchat, stihnete se věnovat všem úlohám i zkontrolovat si na konci svá řešení;

testem se můžete pohybovat tam i zpět, vracet se k vynechaným úlohám, měnit řešení u již vybraných odpovědí atd.;

za každou správnou odpověď body získáváte, za chybnou odpověď se nic neodečítá; pokud správnou odpověď neznáte, netipujte – zkreslili byste tím svůj výsledek;

dávejte pozor na to, kdy máte vybrat jednu správnou odpověď (odpovědi označené kroužkem), a kdy označit všechny správné odpovědí (odpovědi označené čtverečkem);

úlohy mohou vycházet z textu, grafu nebo obrázku zobrazeného před otázkou – vždy se ujistěte, že jej vidíte celý, případně si jej zobrazte posuvníkem na pravém okraji obrazovky, pomoci vám mohou i oranžovo-bílé šipky při pravém okraji obrazovky (jakmile se objeví, znamená to, že pod nebo nad okrajem obrazovky je část úlohy);

jakmile kliknete na tlačítko “Ukončit test” a potvrdíte, nebudete se již moci k řešení úloh vrátit – nezabývejte se jím proto dříve, než budete mít všechny úlohy vyřešené a zkontrolované (ukončený test nelze spustit podruhé);

na konci testu každý zodpovíte ještě několik otázek obecného žákovského dotazníku;

pět minut před koncem doby určené na řešení úloh vás dohled upozorní, že zbývá posledních 5 minut času – v něm byste se měli věnovat již především kontrole vašich odpovědí;

pokud byste někdo měl v průběhu řešení testu nějaký obecný problém (např. nefungující počítač, nevolnost nebo jinou potíž), nevykřikujte, ale zvednutím ruky přivolejte dohled;

neztraťte lístek s přihlašovacími údaji – pomocí nich se dostanete na internetovou stránku se zobrazením vašich výsledků, adresa stránky s přístupem k výsledkům je https://set.csicr.cz/vysledky ;

Několik prvních úloh se vztahuje k poslechovému úryvku – ten si sami přímo v úloze spustíte z ovládacího panelu přehrávače. Každý poslechový úryvek si můžete pustit dvakrát, ale ne vícekrát. Po vyřešení poslední úlohy s poslechem odložte sluchátka a pokračujte v řešení zbylých úloh testu.

 

Přejít nahoru