Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Němčinář roku 2014

Dne 5.6.2014 proběhla 5.vyučovací hodinu v učebně V4 beseda “O cestování a možnostech studia v zahraničí”. Besedy se zúčastnili žáci tříd 3.A a 3.B.

V rámci besedy se na začátku uskutečnilo předání ceny našemu studentovi Martinu Skopalovi za úspěšné 14.místo v soutěži “Němčinář roku 2014” z celkového počtu 1341 úspěšných řešitelů on line testu a předání diplomu za 13. místo Gymnáziu Rožnov pod Radhoštěm v celkovém hodnocení 99 škol ze všech krajů ČR. Diplom přebrala Mgr. Yveta Petersová.

Z našeho gymnázia se soutěže zúčastnilo celkem 10 studentů a sice 5 ze třídy 4.A a 5 ze třídy 8.A8 jmenovitě: 4.A – Tomáš Ondruch, Jan Ondruch, Jakub Mužík, Lucie Běhalová, Jan Šimíček; 8.A8 – Martin Skopal, Martin Pavelka, Tereza Hoferková, Tomáš Plesník, Ondřej Peters.

Všichni studenti podali skvělé výkony a umístili se v první třetině soutěžního pole za což jim náleží ono krásné 13. místo.

Soutěž pořádala agentura Czech us, která vyslala svého školitele Lukáše Kerharta, aby našim studentům přiblížil možnosti studia a cestování v zahraničí.

Přednáška byla velmi zajímavá a přínosná pro naše studenty, protože v diskuzi následovalo množství dotazů.

Doufáme, že i v příštím roce Lukáš Kerhart se svou besedou naši školu opět navštíví a rozšíří obzory dalším studentům.

Přejít nahoru