Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

ON Semiconductor

Dne 28. 11. 2016 se skupina studentů druhých ročníků zúčastnila (i přes nepříznivě mrazivé počasí, které by mohlo způsobit značné komplikace při cestě před Design centrum, kde byl sraz) exkurze do rožnovské firmy se světově znějícím názvem, a to ON Semiconductor.
Celá exkurze touto firmou, která se zabývá zpracováním křemíku, byla rozdělena do tří částí:

Návštěva Desing centra, centra výroby čipů a centra výroby křemíku

Prvně jsme vstoupili do krásné moderní budovy, kde jsme všichni absolvovali krátký úvod, při kterém jsme se dozvěděli, co vlastně tato firma vyrábí, proč je pro současnou dobu tak důležitá a také například, že základem všeho je zrnko písku. Po krátkém videu jsme se rozdělili do dvou skupin a pokračovali odděleně. Naši skupinu si vzal na starost sympatický a podle množství patentů v jeho kanceláři soudím, že i dosti moudrý zaměstnanec, který pracuje v návrhovém středisku integrovaných obvodů. Společně s ním jsme se přesunuli do jeho kanceláře, kde nám vysvětlil základní náplň jeho práce, základní principy a postupy, které právě v Design centru využívají. Z jeho kanceláře jsme se vydali do místností, kde se tyto nové obvody testují a kontrolují.

Po této zajímavé části prohlídky jsme se za velkých teplotních rozdílů přesunuli do vedlejší budovy, kde se již s těmito čipy, které se v Design centru navrhnou, pracuje. Po krátké prezentaci trošku techničtějšího rázu jsme šli do tzv. zaučovací místnosti, kde tráví noví zaměstnanci firmy poměrně dlouhý čas před tím, než jsou “vpuštěni” do oběhu. Zde jsme si vyzkoušeli, jak se s takovými křemíkovými deskami a čipy pracuje  – jak se správně přesouvají, drží atd., dozvěděli jsme se, že jakékoli poškrábání má ničící následky (resp. se musí vyhodit nebo se dá do zaučovací místnosti), někteří naši spolužáci (konkrétně dva) si také vyzkoušeli velice slušivé pracovní oblečky, díky nimž nezpůsobují zaměstnanci přílišnou prašnost, která má taktéž ničící následky. Na konci této velice praktické prohlídky jsme se dozvěděli, že naše rukavice, které jsme měli celou dobu na svých rukou, jsou pro firmu velice nebezpečný odpad, a že ve výrobě se musí používat speciální tužky, bloky a kapesníky, aby se z nich vůbec neprášilo.

Za třetí a zároveň poslední částí prohlídky jsme se museli malinko projít, ale stálo to za to. V této poslední části firmy se odehrávají děje spíše na chemické úrovni. Byl nám vysvětlen proces výroby monokrystalu křemíku, jeho řezání a závěrečné leštění. Někteří si připadali jako návštěvníci v ZOO, kteří se přes skla koukají na pracující dělníky, jak vykonávají svou každodenní rutinu. Někteří poctivě poslouchali a dozvídali se nové a zajímavé skutečnosti, například že operační sál je proti dílnám firmy ON Semi zaprášená místnost, která by si zasloužila úklid.

Myslím si, že právě tato exkurze mnohých pomohla, jakým směrem se mají ve svém budoucím profesním životě vydat.

V závěru děkuji prof. Zakopalové za zprostředkování této obohacující exkurze.

Přejít nahoru