Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Přednáška o současné české literatuře

Maturanti mohli dne 13. března naslouchat přednášce o současné české literatuře. Přednášejícím byl docent Erik Gilk z katedry bohemistiky Univerzity Palackého v Olomouci. Nejprve se mluvilo o třech proudech české literatury před rokem 1989, které se počátkem devadesátých let nepropojily v  harmonický celek. Jako jeden z důležitých rysů české polistopadové prózy zdůraznil Erik Gilk provázanost literatury s postmodernou. V druhé polovině přednášky se věnoval dílu Michala Ajvaze, Michala Viewegha, Jáchyma Topola a Kateřiny Tučkové a četl ukázky z jejich textů. Sezení v tělocvičně bylo trochu nepohodlné, takže všichni odolávali pokušení opustit lavičky v průběhu výkladu. Přesto však ke konci druhé vyučovací hodiny zazněly dotazy z řad studentů, což přednášejícího samozřejmě potěšilo.

Přejít nahoru