Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Prezenční a distanční výuka od 7. 12. 2020

Na základě doporučení plynoucích z opatření PES pro oblast školství dojde v souvislosti s přechodem do stupně 3 od 7. 12. 2020 k následujícím organizačním změnám.

  • Prezenční i distanční výuka probíhá dle stálého rozvrhu platného od 1. 9. 2020.
  • Výuka tříd maturitních ročníků probíhá prezenčně v plném rozsahu (včetně volitelných předmětů – seminářů).
  • Výuka tříd nižšího gymnázia pokračuje rotačním způsobem: Střídání prezenční a distanční výuky v týdenních cyklech (od 7. 12. 2020: 1. A8 a 2. A8 distančně; 3. A8 a 4. A8 prezenčně).
  • Na rotační způsob přechází i ostatní třídy vyššího gymnázia: Od 7. 12. 2020 zahájí prezenční výuku třídy 1. A, 1. B, 5. A8 a 6. A8. Třídy 2. A, 2. B, 3. A, 3. B a 7. A8 pokračují v distanční formě a k prezenční výuce nastoupí od 14. 12. 2020.
  • Distanční výuka bude i nadále probíhat synchronně (on-line přenos) i asynchronně (zadávání úkolů) v prostředí MS Teams. Vzhledem k platnosti stálého rozvrhu budou synchronní hodiny v týdenním rozvrhu vyznačeny zkratkou D DisV (Distanční výuka) a asynchronní hodiny zkratkou S resp. Sams (Samostudium). Příklad z pohledu žáka
  • Stravování žáků všech tříd bude automaticky přihlášeno i odhlášeno v závislosti na přítomnosti ve škole.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, zachovávat bezpečné rozestupy a dodržovat další doporučení dle manuálu: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19.

Přejít nahoru