Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Projekt spolupráce Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm s Univerzitou Palackého v Olomouci

Dne 18.10.2013 se třída 5.A8 zúčastnila exkurze na vybraná pracoviště Univerzity Palackého v Olomouci. Exkurze se konala v rámci projektu o spolupráci gymnázia s touto univerzitou, a byla rozdělena do tří částí.

Jako první studenti navštívili pracoviště katedry geologie, nacházející se v prostorách čtyři roky staré univerzitní budovy na ulici Třída 17. listopadu. Zde byl program zahájen krátkou přednáškou, seznamující s vědním oborem geologie a činností příslušné katedry, v druhé části se studenti mohli seznámit  se sbírkami a přístrojovým vybavením katedry.

Na katedře fyzikální chemie, která je umístěna ve stejné budově jako katedra geologie, si pro studenty přichystali rovněž dvoudílný program. Jeho součástí byla ukázka teoretické vědecké činnosti katedry (molekulární modelování, i s prezentací počítačové výbavy katedry), tak i činnosti experimentální (chemie nanomateriálů, spektrální a chromatografické metody studia látek).

V Regionální centru pokročilých technologií a materiálů, nově otevřeném v letošním roce v olomoucké městské části Holice, byli studenti obeznámeni s náplní vědecké a výzkumné práce tohoto pracoviště, a poté jim byly vybrané metody a přístroje (mmj. také supermoderní elektronový mikroskop zn. Titan v ceně 54 mil. korun) předvedeny v praxi.

Exkurze jako celek poskytla studentům kromě teoretických poznatků názornou představu o uplatnění oborů geologie, fyziky a chemie v praxi a běžném životě.”

Přejít nahoru