Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Teams pro rodiče

Vzhledem k situaci, kdy se stále kombinuje distanční a prezenční forma výuky, nabízíme rodičům možnost seznámit se s prostředím Teams, ve kterém žáci pracují.

Seznámení proběhne formou Teams schůzky pod žákovským profilem ve dnech 14. 12. a 15. 12. 2021 od 16:00.

Předběžné dotazy a podněty zasílejte na jmlnarik@gymroznov.cz.

Připojit se budete moci zde:

  1. 12. 2021; 16:00:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3c6709046e354cd3abf4c892c8c4689d%40thread.tacv2/1639041353911?context=%7b%22Tid%22%3a%229ce19cdc-b587-48c7-bd92-db6ee6c0a7ea%22%2c%22Oid%22%3a%2278435269-f1ad-4fc1-92f1-aa0bd9da35a4%22%7d

  1. 12. 2021; 16:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3c6709046e354cd3abf4c892c8c4689d%40thread.tacv2/1639041369987?context=%7b%22Tid%22%3a%229ce19cdc-b587-48c7-bd92-db6ee6c0a7ea%22%2c%22Oid%22%3a%2278435269-f1ad-4fc1-92f1-aa0bd9da35a4%22%7d

Přejít nahoru