Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Výměnný jazykový projekt tří škol

Po dvouleté přestávce přivítali studenti z rožnovského a valašskomeziříčského gymnázia opět své nové přátele z německého Gymnázia Kardinal von Galen z Mettingenu.

Tento rok šlo již o 9. výměnný jazykový projekt žáků ze tří gymnázií, který se uskutečnil ve dnech 25. září až 1. října 2014.

Letos přijeli naši partneři ve čtvrtek 25. 9. v odpoledních hodinách vlakem z Prahy do Valašského Meziříčí, kde si každý žák vyzvedl svého hosta. Programem společného týdne byla práce v tzv. workshopech-pracovních dílnách, ale nejen to….

V pátek pak následovalo oficiální zahájení a společné uvítání v tělocvičně Gymnázia v Rožnově pod Radhoštěm, jak jinak než v krojích a chlebem a solí.

Poté se žáků ujaly zkušené animátorky z organizace TANDEM a pod jejich vedením strávili žáci příjemné 4 hodiny zábavy, her, ale i vzájemného poznávání, při kterém šly počáteční obavy a ostych stranou. Již v pátek po obědě byli žáci rozděleni do dílen; divadelní a taneční dílna zahájily ihned práci. Pro ostatní byla v plánu návštěva Jurkovičovy rozhledny, ale bohužel počasí nám vůbec nepřálo, takže si naši hosté mohli prohlédnout školu a vybavení učeben.

Následoval sobotní výlet do Moravského krasu, Punkevních jeskyní a Brna, který byl jistě pro všechny velkým zážitkem, jelikož krajina kolem jejich města neskýtá příliš mnoho přírodních krás a je celkem jednotvárná a plochá. Neděli pak naši hosté trávili spolu se svou hostitelskou rodinou podle toho, jaký program pro ně žáci se svými rodiči připravili. Někteří navštívili Valašské muzeum v přírodě či Radhošť, jiní se vydali do ZOO v Lešné nebo na motokáry či bowling.

V pondělí byl pro žáky připraven opět program v dílnách a ve Valašském Meziříčí a to exkurze do manufaktury na výrobu gobelínů a do hvězdárny s programem ?zajímavá astronomie?. Odpoledne následoval na hřišti rožnovského gymnázia turnaj ve fotbale, v němž zvítězilo družstvo německých chlapců.

V úterý dopoledne žáci dokončovali svou pohádku ?O veliké řepě?, děvčata v taneční dílně pracovala na dokončení své skladby, a tak se všichni chystali na odpolední závěrečnou prezentaci. Ostatní se setkali ve Valašském Meziříčí v 9 hodin na náměstí, kde byli rozděleni do družstev (2 Češi+2 Němci) pro ?Really Valmez?. Žáci měli za úkol jít po neznámé trase a zjišťovat různé informace a plnit rozmanité úkoly. Po splnění úkolů následovala prohlídka a oběd v Gymnáziu F. Palackého.

V 17:00 hodin jsme se pak všichni sešli v krásné aule Gymnázia F. Palackého k závěrečné prezentaci. Divadelní workshop zahrál pohádku ?O veliké řepě?, tanečnice předvedly svoji skladbu pod vedením Miroslavy Hanuĺjakové, žáci z uměleckého workshopu vystavili své krásné hrníčky, jež si každý účastník výměnného pobytu odnesl na památku domů.

Závěrečné slovo pak patřilo Ing.Janě Kopřivové a Mgr. Yvetě Petersové, které poděkovaly všem rodičům za jejich pohostinnost a přátelské přijetí. K tomuto poděkování bych se chtěla také připojit, protože rodiče na sebe vzali nelehký úkol. Děkuji také všem zúčastněným žákům za to, jak pěkně se o své nové kamarády starali a snažili se jim připravit pestrý a bohatý program. Naše díky patří našim kolegům a kolegyním i vedení obou gymnázií za vstřícnost a poskytnutí prostor pro práci v dílnách. Poděkování za německou stranu se ujal nový kolega Rolf Christian Glassner.

Nemohu také opomenout velkou finanční dotaci za strany Česko-německého fondu budoucnosti, bez jehož každoroční podpory bychom celou akci nemohli finančně zvládnout a realizovat.

Letošní výměnný pobyt vzbudil velký zájem i u ostatních našich žáků, kteří by v následujících letech chtěli pokračovat v tradici výměn.

Mgr. Yveta Petersová
Gymnázium Rožnov p. Radhoštěm

 

Přejít nahoru