Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021

Všem přijatým uchazečům srdečně gratuluji!

Rozhodnutí o přijetí je uchazečům oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným identifikačním číslem na stránkách školy www.gymroznov.cz a na hlavních dveřích při vstupu do budovy školy dne 19. května 2021. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená a tudíž nebudou zasílána poštou. Své rozhodnutí nastoupit na zvolený obor potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dní od vyvěšení seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek lze poslat poštou na adresu školy nebo doručit osobně do kanceláře školy.

Případné rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout osobně ve čtvrtek 20. května 2021 od 12 hod do 16,00 hodin v kanceláři školy. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně zaslána doporučeným dopisem do vlastních rukou. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí. Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím ředitelky Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm, adresa: Koryčanské Paseky 1725, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

Vzhledem k systému přijímacího řízení nelze určit, kolik z přijatých uchazečů potvrdí zápisovým lístkem svůj úmysl stát se žákem naší školy. Doporučuji Vám, abyste v případě, že máte skutečný zájem studovat na Gymnáziu Rožnov pod Radhoštěm, podali odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí!

RNDr Alena Gallová, ředitelka školy

Rožnov pod Radhoštěm  19. května 2021

Přejít nahoru