Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Výsledky školního kola České lingvistické olympiády 2018/19

V pátek 16. listopadu 2018 se 16 studentů vyššího gymnázia zúčastnilo školního kola České lingvistické olympiády, každoročně pořádané soutěže pro studenty středních škol. V letošním zadání se řešitelé snažili rozluštit symboly ideografického písma tajné společnosti nigerijského kmene,  zkoumali lingvistické zákonitosti nilo-saharského jazyka ik, překládali věty a výrazy do maorštiny i tichomořské palauštiny a  dešifrovali   nápisy z keltských kamenných monumentů  z doby raného středověku. Jistěže popisované jazyky nebylo třeba znát, v úlohách bylo možné nalézt všechny potřebné údaje k jejich vyřešení, jen bylo třeba propojit znalosti z lingvistiky, informatiky a matematiky a použít logický úsudek, abyste se dopracovali ke správnému řešení.
Vítězkou školního kola se stejně jako loni stala Johanka Butorová ze třídy 4. A, které se podařilo získat 53 bodů z maximálního počtu 66. Na druhém místě se umístila  Alžběta Pupíková z 6. A8  se ziskem 48 bodů a třetí pozici zaujal Jakub Žváček ze 7. A8 s 46 body.

Blahopřejeme!

Johanka Butorová postupuje do regionálního kola soutěže. Během prosince budou kromě vítězů školních kol vybráni ještě další postupující s přihlédnutím k bodovým ziskům soutěžících na základě celkového umístění.

Česká lingvistická olympiáda je vyhlašována Filozofickou a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze a dále je spoluvyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako soutěž kategorie B.

Přejít nahoru