Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Aktuality

Jazykové zkoušky Cambridge na Gymnáziu Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm je již řadu let partnerskou školou Jazykové školy P.A.R.K., která vlastní licenci Cambridge English Language Assessment. Tato licence umožňuje organizaci a skládání zkoušek Cambridge English v České republice.

Výhody pro naše studenty

Spolupráce je založena na metodické a materiální podpoře a nabízí výhodné podmínky pro naše studenty. Mezi tyto výhody patří:

  • Možnost výběru partnera na ústní část zkoušky.
  • Přihlášení na zkoušku nanečisto s následnou reálnou zkouškou za zvýhodněných finančních podmínek.

Jak zkoušky nanečisto, tak ostré zkoušky probíhají v prostorách Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm, což našim studentům ušetří nutnost dojíždění.

Nahrazení profilové zkoušky certifikátem Cambridge

Pokud studenti úspěšně složí jazykovou zkoušku Cambridge na úrovni B2 a výše, mohou za určitých podmínek nahradit povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka certifikátem Cambridge English. Studenti také získávají výhody a bodovou bonifikaci u přijímacího řízení na řadě vysokých škol.

Statistiky a termíny zkoušek

V letošním školním roce využilo možnost nahradit si profilovou maturitní zkoušku z angličtiny více než padesát studentů.

V příštím roce se budou konat:

  • Zkoušky nanečisto: září
  • Ostré zkoušky: leden (termín bude upřesněn v průběhu září 2024.

Na zkoušky nanečisto se prosím přihlašujte na tomto odkazu:

Zkoušky nanečisto – přihlášení

Termín ukončení registrace na zkoušky nanečisto je již 28. 6. 2024. Při přihlašování je potřeba uvést kód školy SPS127.

Pro více informací kontaktujte koordinátorku jazykových zkoušek Kateřinu Děckou.

Kateřina Děcká

Ústřední kolo olympiády v cizích jazycích

Ve dnech 30.-31. 5. 2024 proběhl 1. ročník olympiády v cizích jazycích pod záštitou VŠE v Praze, Fakulty mezinárodních vztahů. V loňském roce proběhla olympiáda pouze online, takže letos se mohly naše studentky vypravit do Prahy a snad poprvé jsme měli v celostátním kole 3 nadané jazykářky!

Naši školu výborně reprezentovaly výherkyně z krajského kola. V kategorii SŠ německý jazyk se umístila Anna Polášková ze třídy 3.B těsně pod stupni vítězů na skvělém 4. místě.

V kategorii SŠ+ německý jazyk obsadila Natálie Korytárová ze třídy 1.B  krásné 5. místo.

V kategorii SŠ+ ruský jazyk se umístila Kira Lysenko ze třídy 3.B na pěkném 7. místě.

I když naše studentky neobsadily v soutěži první tři místa, byla to jistě cenná zkušenost poměřit síly s ostatními nadanými němčináři a ruštináři z celé republiky v tomto náročném kole soutěže. Za jejich pečlivou přípravu na soutěž a snahu jim patří velký dík a pochvala.

Naše děvčata nejen soutěžila, ale poznávala i krásy a památky našeho hlavního města. Například poslední instalaci Davida Černého „Vážky- spitfire“ a samozřejmě nesměla chybět hlava Franze Kafky, jehož 100. výročí od úmrtí si právě připomínáme.

Projektový den

Dne 15. května 2024 se na Gymnáziu v Rožnově pod Radhoštěm uskutečnil projektový den k oslavě 20. výročí vstupu České republiky do Evropské unie. Samotná akce byla organizována Studentským parlamentem ve spolupráci s pedagogickým sborem. Celý den se nesl v duchu „škola hrou“, a proto probíhala primárně praktická výuka. Cílem akce bylo žákům ukázat důležitost EU a její vliv na naše každodenní životy.

Celým dnem studenty provedla tématika Evropské unie. Pro žáky byla připravena celodenní týmová hra, při které obcházeli jednotlivá stanoviště, kde se dozvěděli propojení jednotlivých předmětů na gymnáziu s Evropskou unií.

Ještě před samotným rozesláním na stanoviště žáky alespoň prostřednictvím videa pozdravili předseda vlády Petr Fiala, europoslankyně Markéta Gregorová, pracovník v evropské komisi a také náš absolvent Filip Křenek. Jakmile se žáci rozběhli na stanoviště, čekala na ně první aktivita, při níž dostali za úkol nakreslit vlajku Evropské unie. Jsme také moc rádi, že se nám podařilo na akci pozvat zástupce ostravského eurocentra, kteří žákům představili možnosti vycestování, program Erasmus a další programy financované z fondů EU.

Projektový den byl zakončen v tělocvičně, kde se žáci mohli zapojit do kvízu, ve kterém si ověřili, co vše si ze samotného dne odnesli. Pro tři nejlepší byly připraveny drobné ceny. Následně jsme přešli k ohodnocení týmů. Závěrem nás navštívila paní Zuzana Fišerová, radní pro školství a kulturu Zlínského kraje, která předala ceny třem nejlepším týmům.

Pořadí týmů bylo následující:

  1. místo: Ríšovi podřízení
  2. místo: 12 měsíčků
  3. místo: Tým 21

Děkujeme všem, kteří se na organizaci tohoto dne podíleli, a také za veškerou pomoc a podporu. Těšíme se na další společné akce!

Váš Studentský parlament ☺

VNITŘNĚNKY NA POVRCHU OVLÁDLY GRANDFINÁLE

Po úspěchu v krajském kole čekal tým ve složení Anna Mildorfová a Tereza Večeřová nelehký úkol. Netrpělivě čekaly na zveřejnění nových témat na grandfinále. Nakonec koncem dubna přišly informace a témata byla zveřejněna – „Kostky byly vrženy“ a „Tudy cesta nevede“. Vnitřněnky musely během dvou týdnů vymyslet, jaké téma zpracují a jestli budou pokračovat ve své vlastní teorii či nikoli.

Den „D“ je tady. 10. 5. 2024 vyrážíme v brzkých ranních hodinách do Brna porovnat síly s týmy z celé republiky. 38 týmů bylo rozděleno do tří skupin, které se mezi sebou popraly o dvě postupová místa do finále. Sen se začal pomalu stávat realitou. Vnitřněnky na povrchu postupují do odpoledního finále. Ale nebylo to jednoduché. Během 60 minut měly zapracovat do svých prezentací zpětnou vazbu od porotců, ubrat dva slidy prezentace, vytvořit a začlenit graf a zkrátit svůj projev na 5 minut. Holky se nevzdávaly a pilně pracovaly na všech úkolech.

Hodina „H“ nastala a týmy prezentovaly v náhodném pořadí. Jako poslední tým, který předstoupil před porotu, byly Vnitřněnky na povrchu – nejmladší tým, ze všech finalistů. Porotu okouzlily svou vlastní teorií Mozníčků a vysvětlily hlavní myšlenku tématu proč, tudy cesta nevede. Svou prezentaci ozvláštnily o vlastnoručně vytvořené komponenty a získaly si nejen porotu, ale i přítomné diváky. Po závěrečné poradě poroty všichni netrpělivě čekali na finální rozhodnutí. V tu chvílí se sen stal skutečností. Vnitřněnky na povrchu slyšely své jméno a stávají se výherkyněmi grandfinále prezentiády.

Velké poděkování děvčatům z 1. A8 – Anně Mildorfové a Tereze Večeřové, za vzornou reprezentaci školy, za jejich elán, nadšení a perfektní přípravu.

Veronika Růžičková

https://prezentiada.cz/novinky/3291-jak-se-ubranit-medvedovi-na-grandfinale-ziskate-nejen-prakticke-zkusenosti

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Vyhlášuji 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)

Přihlášky je možné podávat do 24. května 2024 a to elektronicky a hybridně zde: , či papírovou formou.

Potřebné formuláře ke stažení a vyplnění najdete na stránce “Tiskopisy a žádosti“.

Termín zveřejnění výsledků: 21. června 2024

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v obou kolech řízení je 30, z toho ve 2. kole 2 uchazeči.

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení zůstávají ve stanovení výsledného pořadí uchazečů stejná jako v 1. kole.

Kritéria přijetí 2024-25 – osmileté studium – 2. kolo

Přehled všech důležitých informací MŠMT naleznete zde:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Informace zaměřené na jednotlivé aktéry naleznete zde: www.prihlaskynastredni.cz,

 

Rožnov pod Radhoštěm, 20. 5. 2024

 

Mgr. Jaroslav Knesl, MBA

ředitel školy

Gymplácké koloběžení

Pro většinu z nás byla koloběžka prvním dopravním prostředkem, který jsme sami ovládli! Postupem času však koloběžku vystřídala kola a ta poté zůstala jen ve vzpomínkách na rané dětství. Přesto se najde celá řada jedinců (i v řadách našeho učitelského sboru), kteří provozují koloběh i s OP a vytvořili si k tomuto pohybu pozitivní vztah.

Naše myšlenka začala při hledání jednoduchého a skladného stroje na turistické kurzy. Při výběru vhodných koloběžek jsme narazili na projekt „Tělák nás baví“, který přesně vystihuje náš záměr. Koloběžky bychom rádi využívali nejen na sportovních kurzech, jednodenních exkurzích ve městech či přírodě, ale měly by i zpestřit náplň hodin TV na naší škole.   

Vedení školy dalo tomuto projektu zelenou a tak jsme pro naše studenty objednali 20 koloběžek! 

Datum předaní se stanovil na 13. 5. 2024 a jeho součástí byly i dvě vyučovací jednotky správné jízdy na koloběžce pro studenty primy a poté i druhého ročníku vyššího gymnázia. V průběhu akce si sportovci mohli vyzkoušet různé typy koloběžek, vypilovat techniku a užít jízdu krásným prostředím rožnovského parku. Závěrem akce pak bylo proškolení učitelů, kteří tak mohou vyrážet na poznávací koloběžkové výpravy.  

Děkujeme firmě Kostka, že jsme se mohli zapojit do projektu „Tělák nás baví“.  Dále bych rád poděkoval všem zaměstnancům a studentům našeho gymnázia, kteří tento projekt podporují. 

Sportu zdar a projedem se na kolobkách!

J.J.  

Přejít nahoru