Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021

Rozhodnutí ředitelky školy o nabídce povinných a nepovinných zkoušek pro maturitní zkoušku ve školním roce 2020/2021.

Maturitní zkouška se uskuteční v souladu s zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 proběhnou podle následujícího modelu.

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2020/2021 2 povinné zkoušky:
1. Český jazyk
2. Cizí jazyk nebo matematika
3-4 povinné zkoušky
až 2 nepovinné zkoušky až 2 nepovinné zkoušky

a) Společná část

Povinné zkoušky:

 • Český jazyk a literatura,
 • Cizí jazyk nebo matematika.

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, kterou si žák volí z nabídky předmětů: matematika a cizí jazyk. Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu.

Žák se může ve společné části přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám z nabídky cizí jazyk, matematika a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující.

b) Profilová část

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka a z dalších dvou zkoušek.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Ostatní zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Každý žák má možnost vybrat si z nabídky povinných a nepovinných zkoušek tak, aby odpovídala jeho studijnímu zaměření (profilaci).

Pro školní rok 2020/2021 určuji k výběru volitelných předmětů (povinných i nepovinných) v profilové části maturitní zkoušky tuto nabídku předmětů:

 • latina
 • základy společenských věd
 • dějepis
 • geografie a geologie
 • matematika
 • fyzika
 • chemie
 • biologie
 • ITZ
 • estetická výchova
 • cizí jazyk (žák volí z nabídky: anglický, francouzský, německý, španělský a ruský).

Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky 4 povinné zkoušky lze 1 povinnou zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky na jazykové úrovni stanovené RVP (informace o standardizovaných zkouškách ? MŠMT).

Žák je povinen podat řediteli školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka nejpozději do 31. 3. 2021 (konání MZ v jarním období), do 30. 6. 2021 (v podzimním období).

Žák úspěšně vykoná maturitní zkoušku, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky profilové i společné části.

Termín odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020.

 

Rožnov pod Radhoštěm 29. září 2020

RNDr. Alena Gallová
ředitelka školy

Přejít nahoru