Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Seznam literárních děl pro maturitní zkoušku z Českého jazyka a literatury

Seznam literárních děl pro maturitní zkoušku z Českého jazyka a literatury
školní rok 2020/2021

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s katalogem požadavků stanovuji “Seznam literárních děl pro maturitní zkoušku z Českého jazyka a literatury školní rok 2020/2021” a “Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce”.

File not found: $onlyList = true; include ‘wp-content/themes/gymnazium/modules/maturitni-kanon/matChecker.php’;

Poznámky: Tento seznam je závazný pro studenty 4. ročníku a oktávy, kteří maturují ve školním roce 2020/2021.

Pravidla pro sestavení vlastního seznamu literárních děl:

Uchazeč si vybírá
20 literárních děl

Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
Světová a česká literatura do konce 19. století min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl

 

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

 

V Rožnově pod Radhoštěm 4. září 2020
RNDr. Alena Gallová
ředitelka školy

Přejít nahoru