Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Změny při konání maturitní zkoušky

Vážení a milí maturanti.

MŠMT přistoupilo k zohlednění ztížených podmínek výuky ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 a v 1. pololetí školního roku 2020/2021 a provedlo dílčí změny při konání maturitní zkoušky v jarním termínu 2021.

S nejdůležitějšími změnami bychom Vás rádi seznámili.

1. Didaktické testy (DT) proběhnou v jarním zkušebním období v původních termínech ve dnech 3. – 5. května 2021.

2. Nově se u DT prodlouží časový limit na jejich vypracování, u českého jazyka a literatury a u cizích jazyků shodně o 10 minut, u matematiky o 15 minut. Konkrétně:

  • u DT z českého jazyka a literatury dojde k prodloužení ze 75 minut na 85 minut,
  • u DT z cizího jazyka (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) k prodloužení ze 100 minut na 110 minut (k prodloužení dojde u části čtení a jazyková kompetence),
  • u DT z matematiky (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) k prodloužení ze 120 minut na 135 minut
  • Prodloužení se nebude týkat DT z matematiky rozšiřující.

Konkrétní zkušební schéma je následující:

Datum konání zkoušky Zkušební předmět Zahájení přípravy v učebně 1) Zahájení zkoušky Ukončení zkoušky 2) Ukončení zkoušky v učebně
3. 5. 2021 Matematika 8:00 8:15 10:30 10:35
Anglický jazyk 13:30 13:45 15:45 15:50
4. 5. 2021 Český jazyk a literatura 8:00 8:15 9:40 9:45
5. 5. 2021 Matematika rozšiřující 8:00 8:15 10:45 10:50
Francouzský jazyk 13:00 13:15 15:15 15:20
Německý jazyk 13:00 13:15 15:15 15:20
Ruský jazyk 13:00 13:15 15:15 15:20
Španělský jazyk 13:00 13:15 15:15 15:20

3. Nově se stanoví také mimořádný termín DT pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021, podali přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020 a z důvodu karantény/nemoci COVID-19 se nemohli dostavit k řádnému termínu konání DT. Mimořádný termín DT proběhne v jarním zkušebním období ve dnech 14., 15. a 16. června 2021, ve spádových školách určených CZVV

4. Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou zahrnuty do profilové části maturitní zkoušky.

Přejít nahoru