Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Důležitá sdělení

Volby do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm

V souladu s ustanovením §167 školského zákona a v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným Radou Zlínského kraje proběhly dne 20.11.2014 volby do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm s těmito výsledky:

1) Do školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm byly zvoleny za zákonné zástupce nezletilých žáků a za žáky zletilé:

  1. Mgr. Blanka Kučerová, Vidče 499, 75653
  2. Gabriela Repáková, Rožnov p. R,. Kulturní 1784, 75661

2) Do školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm byli zvoleni za pedagogické pracovníky:

  1. Ivan Mynář, Valašská Bystřice 400, 75627
  2. Mgr. Tomáš Tkadlec, Rožnov p. R., Travinářská 765 75661

Mgr. Petr Solanský , předseda volební komise

Testování Stonožka 9

proběhne od 11. do 14. 11. 2014 ve třídě 4. A8. Žáci budou postupně testováni z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů. Žáci již byli testováni v prvním ročníku a testování tak poskytne žákům, rodičům i škole informace o výsledcích vzdělávání a relativním posunu znalostí a dovedností v průběhu studia. …

Informace o prospěchu a chování

Ředitelství Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm zve rodiče (zákonné zástupce) na schůzku s třídním učitelem, která se koná ve čtvrtek 20. listopadu 2014 v době od 15:30 hodin do 16:00 hodin v budově gymnázia. Následovat budou do 17:00 hodin konzultace o prospěchu a chování s jednotlivými vyučujícími.

Volby do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm

Vyhlašuji volby do školské rady na volební období od 1. 1. 2015. Volby proběhnou ve čtvrtek 20. 11. 2014 v době od 15,30 do 17 hod (třídní schůzky a konzultace).
Za jejich průběh odpovídá volebním komise, kterou ustanovuji ve složení:

  • Mgr. Petr Solanský – předseda (psolansky@gymroznov.cz)
  • Mgr. Jaroslav Knesl (jknesl@gymroznov.cz)
  • Mgr. Jaroslava Dlabajová (jdlabajova@gymroznov.cz)
Oprávnění voliči (zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci) mohou podávat volební komisi do 18. 11. 2014 návrhy kandidátů, součástí návrhu musí být písemný souhlas s kandidaturou (vzor-sr.pdf).

Podrobnější informace najdete ve volebním řádu školské rady vydaného Radou Zlínského kraje (zlin-sr.pdf).

RNDr. Alena Gallová, ředitelka školy

Testování Vektor 1 + Vektor 4

proběhne od 30. 10. do 7. 11. 2014 ve třídách 1. AB, 5. A8 a 4. AB, 8. A8. Žáci budou testováni z matematiky, českého jazyka, a obecných studijních předpokladů. Testování probíhá na začátku a na konci studia a poskytuje žákům i škole informace o výsledcích vzdělávání a relativním posunu znalostí a dovedností. …

Úřední hodiny v období letních prázdnin

  • kancelář školy: pondělí, středa 8 – 11 hod.     12 – 13 hod.
  • v jinou dobu po telefonické domluvě (tel.: 571 685 061).

Potvrzení vztahující se k novému školnímu roku 2014-2015 budou žákům vydávána od 25. srpna.
Jedná se např. o průkazy na dojíždění, sociální dávky, pro zdravotní pojišťovnu, různé slevy apod.

V týdnu 21. – 25.7. nebude z provozních důvodů kancelář školy v provozu.

Přejít nahoru