Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Černošský pánbůh…

volně podle R. W. Bradforda
(2. – 4. května 2001)

Úprava a režie : O. Gardašová, M. Hambálek
Zpěvy : M. Grygarová
Hudba : Z. Šimůnek,
L. Vlček
Scéna: Z. Mičkalová
Inspicie : P. Vinklárková,
M. Maléřová
Klarinet: Š. Malec
Choreografie : J. Hofmanová j. h.
Nápověda : V. Valasová
Technika : L. Suchánek
Osoby a obsazení:
Pán Bůh V. Acsay
And. matka K. Blinková
Štíhlý anděl K. Zejdová
Adam O. Ambros
Had Z. Piskáčková
Kain M. Měsíc
Lot J. Hanáček
Dcera E. Žatková
Hráči P. Petřvalský,
L. Třeštíková,
J. Konvičný
Noe M. Zejda
Ham Z. Bos
Jafet K. Kubáň
Samuel O. Kramoliš
Mluvčí H. Paculová
David M. Nejezchleb
Kurýr N. Richterová
Měštky D. Sommerová,
Z. Piskáčková
Sába S. Hrstková
Jeroboám J. Fejfar
Pilát M. Drápal
Dítě J. Chovancová
Achab M.Zejda
Služebná L. Třeštíková
Nábot M. Měsíc
Arch. Gabriel L. Kučerová
Tlustý anděl D. Fárková
Zmrzlinář P. Zetek
Eva T. Tvardíková
Abel O. Kramoliš
Zeba S. Hrstková
Lotová B. Gallová
Syn N. Richtrová
Ruckerová V. Janošová
Noemová L. Hambálková
Sem M. Drápal
Saul M. Drápala
Věštkyně D. Hradilová
Uriášová J. Bartoňová
Ženy M. Španihelová,
J. Běhalová,
D. Hradilová,
E. Románková,
L. Třeštíková
Šalomoun M. Zejda
Roboám P. Petřvalský
Salome M. Kolářová
Jan Křtitel J. Konvičný
Tanečnice I. Slováková,
D. Reichelová
Jezabel B. Vaňková
Eliáš O. Ambros
Satan T. Tvardíková
Baletní obrazy :
1. Stvoření světa Oheň – I. Slováková
Země – D. Reichelová
Voda – Z. Piskáčková
Vzduch – M. Kolářová
2. Zlo I. Slováková,
D. Reichelová,
Z. Piskáčková,
M. Kolářová

Vážený diváku,

spoluautor tohoto divadelního představení Roark Wickkliffe Bradford se narodil v roce 1896 v Laureldalesském okrese v Tennessee. Byl novinář, v roce 1927 vydal první část svého proslulého přepisu Starého zákona – Černošský Pán Bůh a páni Izraeliti, po němž následovala kniha Starej zákon a proroci.. Autor vypráví biblické příběhy tak, jak si je přiblížili američtí černoši duchu doby a tehdejším životním zkušenostem. Naše divadelní zpracování se navíc dotýká skutečnosti nedávných let.

Kdo byli naši hrdinové?

Adam – první člověk, nenarodil se, byl stvořen. Společně s Evou žili v ráji, podlehli pokušení ďábla, jedli ze stromu poznání a byli z ráje vyhoštěni.

Abel – druhý syn Adama a Evy, byl pastýř, jeho bratr Kain zemědělec ho ze závisti zabil.

Achab – král Izraele, asi v letech 869-850, oženil se s cizinkou Jezabel, dovolil uctívat její bohy, jeho život byl kritizován prorokem Elijášem.

Bat-šeba – manželka Urijáše, později krále Davida. David ji zahlédl ze svého domu, nemohl se dočkat, až ji dostane, jejich dítětem byl Šalamoun.

David – král Izraele (1001 – 968 př. n. l.)

Eliáš – tišbejský prorok z 9. stol. př.n. l., kritik Achaba, žil v neustálém ohrožení krále a královny, soutěžil s Baalovými kněžími o zažehnutí ohně.

Eva – manželka Adama, podlehla hadu a stála na počátku prvotního hříchu.

Jan Křtitel – prorok, tetrarcha Galileje, HerodesAntipas ho dal uvěznit, vyhověl rozmaru své nevlastní dcery Salome a nechá Janovi useknout hlavu.

Jeroboám – první král rozděleného království Izrael v letech 921 – 901 př. n. l., krutý a nepopulární.

Jefet – syn Noa, společně s bratrem Šémem dokázali zakrýt opilou nahotu svého otce, aniž ji spatřili

Kain – první syn Adama, byl za svůj zločin Bohem proklet a odsouzen k neplodné lopotě a tuláctví.

Lot – žil v Sodomě, městě neřesti, při útěku z města, které chtěl Bůh zničit, se Lotova žena ohlédla a změnila se v solný sloup.

Nábot – majitel vinice, kterou chtěl Achab. Jezabel zprvu Nábota povýšila, ale pak ho nechali obvinit a ukamenovat.

Noe – spravedlivý muž, jehož si Bůh vybral k postavení archy pro jeho rodinu a zvířata, která chtěl zachránit před potopou světa. Rozměry archy – 300x 50 x 30 loktů, loket byl asi 56 cm.

Pilát – v letech 27 – 36 správce Judeje, s příběhem o Salome nemá nic společného.

Roboám – syn Šalomouna, král Judey v letech 932 – 915 př. n. l. ,byl tvrdý vládce, jeho rod udržel Davidovu královskou posloupnost.

Sába – královna ze Sáby, vydala se do Jeruzaléma,aby se přesvědčila o chytrosti a bohatství krále Šalomouna, setkání předčilo její očekávání, dala mu dary a on jí “splnil každé přání..”.

Salome – proslula necudným tancem, kterým potěšila svého nevlastního otce Heroda Antipu. Ten jí splnil každé přání, dostala hlavu Jana Křtitele.

Samuel – poslední ze soudců Izraele, uvedl do úřadu krále Saula a Davida.

Saul – syn Kíše z kmene Benjamínova. Jeho příběh začíná tím, jak všude hledá zatoulané osly svého otce, Saul nedodržel úmluvu s Bohem, Bůh ho zavrhl a Saul upadl v zoufalství končící sebevraždou.

Šalomoun – syn Davidův, v letech 968-928 př. n. l. král Izraele, proslul moudrostí, rozsoudil dvě ženy ve sporu o dítě, měl 700 žen a 300 konkubín.

Přejeme příjemný divácký zážitek.

Přejít nahoru