Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Organizace výuky a provozu školy v souvislosti s mimořádným opatřením

Dne 10. března 2020 vydal ministr zdravotnictví ČR mimořádné opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpeční vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. Tímto opatřením se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním, vyšším odborném a vysokoškolském vzdělávání.

Škola je z tohoto důvodu uzavřena pro žáky – výuka bude organizována dle následujících bodů.

  • Žákům školy již v tomto týdnu vyučující jednotlivých předmětů předávají úkoly k samostudiu prostřednictvím Bakalářů. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby žáci denně sledovali zprávy.
  • V příštím týdnu bude rozšířena výuka o online podporu a bude zveřejněn rozvrh hodin online výuky a konzultací .
  • Obědy ve školní jídelně se po dobu trvání mimořádného opatření žákům nevydávají, všechny již objednané obědy na dobu od 11. března 2020 budou automaticky odhlášeny.
  • Všechny plánované soutěže a olympiády jsou po dobu mimořádného opatření zrušeny a náhradní termín bude dodatečně stanoven.

O jakýchkoliv dalších změnách nebo nových skutečnostech Vás budeme průběžně informovat na www stránkách školy a v systému Bakaláři.

Úřední hodiny kanceláře – 8 až 13 hodin.

Vedení školy

Přejít nahoru