Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Omezení provozu školy a přechod na distanční výuku od 14. 10. 2020

Na základě usnesení vlády ze dne 12. 10. 2020 č. 1022, Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení bude od 14. 10. 2020 výuka vyššího i nižšího gymnázia probíhat distančně, kombinací synchronní a asynchronní výuky. Od tohoto dne platí nový rozvrh distanční výuky.

Synchronní on-line výuka (on-line přenos) probíhá mezi 1. a 5. vyučovací hodinou v prostředí MS Teams. Hodiny se zapisují do třídních knih i se zápisem absence. Za absenci se považuje nepřipojení se k on-line přenosu.

Ostatní vyučovací hodiny daného předmětu probíhají asynchronní on-line výukou (zadávání a zpětné zasílání zpracovaných pracovních listů, zpracování cvičení a odeslání výsledků apod.) v prostředí MS Teams. Tyto vyučovací hodiny zapíše vyučující do třídní knihy i s vyznačením absence do hodin v denním rozvrhu zobrazených po 6. vyučovací hodině. Doba fyzické realizace asynchronní výuky, se nemusí časově překrývat se zápisem do třídní knihy. Za absenci se považuje neodevzdání zadaného úkolu v termínu zadaném v prostředí MS Teams. Vyučující může na základě individuální domluvy nahradit realizaci asynchronní on-line výuky výukou synchronní.

Základní platformou pro komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žáky i zákonnými zástupci je IS Bakaláři.

Absence je omlouvána na základě pravidel daných školním řádem pomocí IS Bakaláři.

Distanční výuka bude probíhat do 23. 10. 2020 včetně. Následovat budou podzimní prázdniny a státní svátek v týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020. Prezenční výuka by měla být obnovena v pondělí 2. 11. 2020. O dalších změnách, či úpravách Vás budeme operativně informovat na základě dalších nařízení vlády.

Pokud budou mít žáci technické problémy, obraťte se na pana učitele Mlnaříka. Jsme připraveni pomoci.

Od tohoto dne mají všichni žáci odhlášené obědy. Provoz školní jídelny bude ještě dnes upřesněn.

Kancelář školy bude k dispozici denně od 8:00 do 14:00.

 

Přejít nahoru