Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Stanovisko školy k výstražné stávce

Vážení rodiče, milí studenti,

Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství plánuje v pondělí 27. listopadu 2023 vyhlásit výstražnou jednodenní stávku.

Cílem této stávky je:

  • Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek.
  • Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly; aby z prostředků na platy nebyly uhrazovány dávky v nemoci.

Tyto cíle shledáváme jako relevantní a obavy pedagogických i nepedagogických pracovníků týkajících se nedostatečného financování vzdělávání za odůvodněné. S plánovanými úspornými opatřeními v oblasti školství nesouhlasíme.

Přesto jsme se rozhodli, že se naše škola do plánované stávky nezapojí a v pondělí 27. listopadu 2023 proběhne výuka dle rozvrhu.

Důvodem je pocit závazku vůči Vám a Vašim rodinám.

Právo vyjádřit svůj nesouhlas formou stávky je dáno Listinou základních práv a svobod, nikomu v něm nesmí být bráněno ani k němu nikdo nesmí být nucen. V případě, že se tedy některý z našich zaměstnanců rozhodne ke stávce připojit, toto jeho rozhodnutí plně respektujeme.

Věříme, že si spolu s námi uvědomujete závažnost situace a oprávněnost důvodů vedoucí mnohé ze škol k připojení se ke stávce a současně oceníte náš odpovědný přístup.

Vedení školy

Přejít nahoru