Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Testování Stonožka 9

proběhne od 11. do 14. 11. 2014 ve třídě 4. A8. Žáci budou postupně testováni z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů. Žáci již byli testováni v prvním ročníku a testování tak poskytne žákům, rodičům i škole informace o výsledcích vzdělávání a relativním posunu znalostí a dovedností v průběhu studia.

Přehled testů a časů:

Datum Test Vyuč. hodina
11. 11. 2014 OSP 5.
12. 11. 2014 ČJ 4.
14. 11. 2014 M 3.

Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete na: http://www.scio.cz/instrukce

Průchod testem si vyzkoušejte zde: http://ib.scio.cz/Test?t=dovednosti-demo

Informace o průběhu testování a tipy k postupu při řešení úloh

 1. Testování probíhá on-line formou (na počítači).
 2. Časová dotace na každý z testů je 45 minut.
 3. K řešení testů není povoleno užívat žádné pomůcky kromě tužky a papíru na poznámky.
 4. Úlohy mohou být řešeny v libovolném pořadí.
 5. Každá úloha má právě jednu správnou odpověď.
 6. Za každou správně vyřešenou úlohu se přičítá bod.
 7. Za každou chybně zodpovězenou úlohu se odečítá část bodu.
 8. Za nezodpovězenou otázku se nic nepřičítá ani neodečítá.
 9. Tipování se tak vyplatí pouze v případě, že jste schopni některou z variant řešení vyloučit jako nesprávnou.
 10. Žákům se specifickými poruchami učení mohou být časy na řešení jednotlivých testů prodlouženy o 10 až 15 minut.
 11. Pokud úlohu nejste schopni vyřešit během 2-3 minut, přejděte k další. Zbude-li vám čas, můžete se k nevyřešeným úlohám vrátit.
 12. Na začátek si vyberte úlohy, které jsou snadné a které dobře ovládáte. Řešení těžších úloh si nechte na konec.
Přejít nahoru