Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Informace k přijímacímu řízení 2024 – 2025

Milí uchazeči, vážení zákonní zástupci.

Přehled všech důležitých informací MŠMT pro přijímání na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2024/2025 naleznete zde:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Zejména bychom Vás rádi upozornili na spuštění webových stránek www.prihlaskynastredni.cz, které jsou členěny se zaměřením na jednotlivé aktéry. Stránky budou hlavním zdrojem informací, které s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol a konzervatoří souvisí, a to jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak pro základní a střední školy.
Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Zahrnou návody, jak v přijímacím řízení postupovat, metodické a informační přehledové materiály, harmonogram přijímacího řízení a další dokumenty s přijímacím řízením související.
Prostřednictvím webových stránek bude také zpřístupněn informační systém, který umožní:

  • plně elektronické přihlašování uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky   prostřednictvím výpisu z informačního systému,
  • prostředí pro administraci úkonů mezi střední školou  a Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV),
  • rozřazování uchazečů do středních škol a konzervatoří a o zveřejnění výsledků

Potřebné formuláře ke stažení a vyplnění najdete na stránce “Tiskopisy a žádosti“.

Přejít nahoru